HomeNyheterHSBC ska stoppa kreditkortsbetalningar till Binance-börsen

HSBC ska stoppa kreditkortsbetalningar till Binance-börsen

Banken skickade ett meddelande till sina kunder där den informerade dem om att den kommer att stoppa kreditkortsbetalningar till Binance tills vidare

Det brittiska finansinstitutet HSBC rapporterade på tisdagen att det hade blockerat sina kunder från att göra transaktioner via kreditkort med Binance, enligt flera tweets. Banken angav Financial Conduct Authority's (FCA) beslut att förbjuda Binance Markets Limited's verksamhet i Storbritannien som orsak till åtgärden. Sedan beslutet fattades har HSBC kontaktat sina kunder för att informera dem om den snart kommande förändringen.

"Vi har kommunicerat med HSBC:s brittiska kunder om förändringar inom detta [krypto]område som kan påverka dem", säger en talesperson från HSBC.

Talespersonen vägrade att nämna specifika namn, men förklarade att banken behåller ett särskilt intresse för standarder för kundkännedom och bekämpning av penningtvätt.

"Vi kommenterar inte enskilda värdepapper eller kryptovalutabörser. Vi lägger särskild vikt vid höga standarder för bekämpning av penningtvätt (AML) och kundkännedom (KYC), och vi följer noga utvecklingen, kundernas efterfrågan och förändrad reglering på dessa marknader."

HSBC:s åtgärd utökar antalet bankinstitut i Storbritannien som har begränsat kundernas transaktioner med Binance. Spanska Banco Santander och brittiska Barclays blev de första storbankerna som blockerade användartransaktioner av samma anledning. 

Binance har varit i mottagaränden av regleringsbeslut från olika länder i takt med att regler kontinuerligt fastställs för kryptomarknader. Japan hade i början av juni varnat för att börsen bedrev olaglig verksamhet i landet, och inom kort utfärdades den tidigare nämnda FCA-varningen.

HSBC:s beslut var dock inte helt överraskande med tanke på kryptomarknadens nuvarande karaktär och bankens inställning till krypto. HSBC:s vd Noel Quinn hade i maj sagt att banken inte skulle handla med Bitcoin som tillgång. Den har också tidigare blockerat sina kunder från att handla med MicroStrategy-aktier på grund av deras förhållande till krypto.

Binance har inte påverkats alltför mycket trots de senaste händelserna, med sina dagliga handelsvolymer som förblir ganska stabila. Det största orosmomentet som härrör från Storbritanniens regleringsattityd gentemot krypto och Binance specifikt är att det kan strömma över till andra länder. Börsen skulle då påverkas kraftigt eftersom de flesta av dess kunder finns utanför Storbritannien.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.