HomeNyheterIBM, Nomura Research söker blockkedjeanvändning för plaståtervinning

IBM, Nomura Research söker blockkedjeanvändning för plaståtervinning

I april inledde IBM Japan och Mitsui Chemicals ett arbete med att utveckla ett ramverk för användning av blockkedjor för att spåra plastavfall

De Tokyobaserade företagen IBM Japan, Mitsui Chemicals och Nomura Research Institute (NRI) har bildat ett konsortium för att ta reda på hur man bäst kan använda blockkedjeteknik för säker återvinning av plast.

I ett pressmeddelande från Nomura konstateras att konsortiet syftar till att skapa en grupp för hållbar resurscirkulation, där de gemensamma insikterna ska bidra till ytterligare samarbetsinsatser för hantering av plast. Enligt meddelandet är ett av de viktigaste målen för det nya partnerskapet att utforska hur spårbarhet av plast kan bidra till återvinningsprocessen.

I detta syfte har IBM Japan och Mitsui Chemicals börjat arbeta med användningen av blockkedjeteknik för att effektivt spåra plastmaterial i hela leveranskedjan, även hos återvinningsföretag. De två företagen har nu tillsammans med Nomura Research Institute bildat ett konsortium vars mål är att öka insatserna för korrekt återvinning.

Koncernen har också som mål att uppmuntra andra aktörer att ansluta sig till initiativet, med ett incitamentsprogram som ska införas för att främja ett bredare bidrag till återvinning från allmänheten och etablerade företag över hela världen.

Som en del av sin roll i konsortiet kommer IBM Japan att stödja utvecklingen av en blockkedjeplattform för att tillhandahålla en oföränderlig registrering av plastens spårbarhet, medan Mitsui Chemicals kommer att utnyttja sin omfattande insikt i kemisektorn för att informera om korrekt återvinning. 

Nomura kommer att arbeta för att ta itu med sociala utmaningar som är förknippade med den kritiska resurshanteringsindustrin, heter det i tillkännagivandet.

Det nya samarbetet mellan IBM Japan/Nomura/Mitsui kommer strax efter en annan åtgärd från IBM som syftar till att minska skadligt avfall. Företaget ska enligt uppgift samarbeta med Mitsubishi Heavy Industries (MHI) i ett blockkedjebaserat projekt för att minska mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären.

Dessa insatser är bara toppen av isberget, med tanke på att världen har en lång väg att gå för att bekämpa klimatförändringarna. Forskare varnar redan för att konsekvenserna kan bli katastrofala.

Taggar:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.