HomeNyheterKryptoindustrin överrumplas av USA:s infrastrukturförslag: Chervinsky

Kryptoindustrin överrumplas av USA:s infrastrukturförslag: Chervinsky

Finansdepartementet påverkar infrastrukturpropositionen för att få jurisdiktion över DeFi-industrin, säger förespråkaren

Jake Chervinsky, chefsjurist för FinTech-företaget Compound Labs, har uttalat sig mot den amerikanska senatens hastiga antagande av infrastrukturförslaget 2021 och kallar det ett drag som överrumplade kryptoindustrin.

I ett samtal i podcasten Bankless State of the Network varnade Chervinsky för att infrastrukturlagens vaga bestämmelser om skatterapportering snarare har att göra med finansdepartementets önskan att "fånga upp DeFi" (decentraliserad finansiering).

Ordföranden för DeFi i Blockchain Association påpekade att diskussionerna kring infrastrukturförslaget till en början inte hade något med krypto att göra. Chervinsky tror att den senare förskjutningen till att inkludera hårda skatterapporteringskrav för kryptovalutor kan ha varit ett resultat av finansdepartementets inflytande i lagstiftningsprocessen 

Finansdepartementet har letat efter alternativa sätt att införa de kontroversiella reglerna för kryptovalutor med egen hosting för branschen sedan USA:s president Joe Biden frös genomförandet av FinCEN-reglerna när han tillträdde.

"Det här handlar om DeFi […] Det här är finansdepartementet som försöker ta reda på hur de ska få jurisdiktion över DeFi […] och även utöka sin övervakning utan tillstånd över ett peer-to-peer-finanssystem", konstaterade Chervinsky.

Chervinsky, som är en av de viktigaste förespråkarna för en effektiv kryptoreglering, uppgav också att finansdepartementet har påverkat motståndet mot den språkliga ändringen av ändringsförslaget som försökte undanta nätverksvalidatorer och specificera att endast centraliserade börser skulle omfattas av lagförslagets bestämmelser eftersom det ändrade lagförslaget inte kan "fånga upp DeFi på ett adekvat sätt".

De fruktade att det skulle kunna hävdas att DeFi-deltagare skulle kunna betraktas som nätverksvalidatorer och därmed undantas från lagförslaget, tillade han.  

Han påpekade vidare hur ett konkurrerande ändringsförslag godkände ett undantag endast för gruvarbetare som arbetar med Proof of Work, trots alla miljökostnader för sådan gruvdrift, men på ett orimligt sätt vägrade ett sådant undantag för validerare som arbetar med Proof of Stake.

"Finansdepartementet hade spelat en viktig roll i utformningen av språket och även [säkerställt] att varje ändring som vi föreslog gick tillbaka till finansdepartementet för godkännande eller förkastande", förklarade advokaten.

Infrastrukturförslaget med sina tillägg i sista minuten för rapportering av kryptoskatt antogs av senaten förra veckan. Om den genomförs väntas dess vaga bestämmelser och hårda rapporteringskrav få allvarliga konsekvenser för kryptominerare, validerare och utvecklare av plånböcker.

Taggar:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.