HomeNyheterMDT tillkännager dataorakel för att överbrygga kapitalmarknaden och DeFi

MDT tillkännager dataorakel för att överbrygga kapitalmarknaden och DeFi

Oraklet kommer att göra det möjligt för utvecklare inom den decentraliserade finanssektorn att på ett säkert sätt integrera handelsdata utanför kedjan

Det decentraliserade datautbytesnätverket Measurable Data Token (MDT) har presenterat ett orakel för finansiella data som ska överbrygga traditionell finansiering och decentraliserad finansiering (DeFi).

Den blockkedjebaserade tjänsten kallas Measurable Finance (MeFi) och kommer att erbjuda den säkra anslutning som utvecklare behöver när de får tillgång till externa data för användning på kedjan, säger plattformen i ett pressmeddelande.

Med MeFi på plats kan blockkedjegemenskapen säkert navigera mellan smarta kontrakt och traditionella finansmarknader, med funktionalitet aktiverad för Ethereum och via testnät.

MeFi-gränssnittet kommer att göra det möjligt för utvecklare att hämta tillförlitliga handelsdata i realtid från alla marknader, bland annat från globala börser som New York Stock Exchange (NYSE), Hong Kong Stock Exchange (HKEX) och Nasdaq.

Varför är oraklar viktiga?

Orakel erbjuder ett decentraliserat nätverk genom vilket blockkedjeanvändare kan få tillgång till data från den verkliga världen och koppla dem till smarta kontrakt på blockkedjan. Tillväxten inom kryptosektorn gör att allt mer data kommer in på kedjan.

För att garantera säkerhet och autenticitet visar sig orakel som MeFi och de som nås via Chainlink (LINK), bland andra nätverk, vara mycket viktiga för utvecklare.

För MDT är huvudmålet att föra in decentraliserade datadelningstjänster på marknaden. När ekosystemet väl är på plats hoppas teamet att dess användning i DeFi kommer att hjälpa projekten att nå allmän spridning.

MDT vill också undersöka möjligheten att ge utvecklare av decentraliserade tillämpningar (dApps) tillgång till nyckeldata, t.ex. finansiella resultatrapporter, derivat och börshandlade fonder (ETF:er).

"Data är som en superkraft på kapitalmarknaderna. Om DeFi ska bli mainstream måste DeFi-innovationer och dapps kopplas samman med den externa kontexten", säger MDT:s medgrundare Heatherm Huang i ett uttalande.

Enligt honom är plattformens MeFi-tjänst som "Bloomberg på blockkedjan", med sina förstklassiga säkerhetsprotokoll som gör det enkelt för användarna att växla mellan smarta kontrakt på kedjan och kapitalmarknader utanför kedjan.

Taggar:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.