HomeNyheterMyndigheten i Förenade Arabemiraten godkänner handel med kryptotillgångar

Myndigheten i Förenade Arabemiraten godkänner handel med kryptotillgångar

Avtalet gör det möjligt för Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA) att bevilja tillstånd och licenser till leverantörer av kryptohandel

Förenade Arabemiratens värdepappers- och råvarutillsynsmyndighet (SCA) har ingått ett avtal med Dubai World Trade Centre Authority (DWTCA) om att den senare ska stödja och främja handeln med kryptotillgångar.

Enligt ett uttalande som SCA offentliggjorde den 22 september kommer avtalet att innebära att DWTCA kommer att arbeta för en ordentlig reglering av marknaden för kryptotillgångar. Myndigheten i Dubai kommer också att ha tillsynsbefogenheter när det gäller "erbjudande, utfärdande och notering" av kryptovalutor inom dess frizon, sade värdepappersmyndigheten i uttalandet.

DWTCA förväntas nu arbeta inom en fastställd ram i sin dagliga verksamhet när det gäller kryptotillgångar, inklusive utfärdande av licenser till finansiella företag som vill erbjuda tjänster för kryptotillgångar.

SCA å sin sida kommer att övervaka och fortsätta att reglera finansmarknaderna i landet. Detta inkluderar att se till att det finns ett adekvat skydd för investerare samt att inspektera alla leverantörer inom Dubais frizon.

Arrangemanget kommer när Förenade Arabemiraten positionerar sig som en av de snabbast växande destinationerna för kryptoanvändning, för att lägga till Dubais attraktionskraft som en global handels- och finansmagnet.

DWTCA:s generaldirektör Helal Saeed Almarri noterade i ett uttalande att samarbetet mellan organet i Dubai och landets marknadstillsynsmyndighet bidrar till den övergripande utvecklingen för att göra staden till ett innovationscentrum.

Han tillade att avtalet också ligger i linje med Emirates Blockchain Strategy då Förenade Arabemiraten blir en global destination för blockchainforskning. Han pekade också på tillväxten inom området för icke-fungibla tokens (NFT) som en viktig attraktion för investerare.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.