HomeNyheterNästan 80 % av cheferna ser blockchain som en strategisk prioritering

Nästan 80 % av cheferna ser blockchain som en strategisk prioritering

En lika stor andel av cheferna anser att säkerhet och reglering fortfarande är de största hindren för ökad användning, enligt en undersökning från Deloitte.

Finansbranschen anser att digitala tillgångar och deras underliggande blockkedjeteknik är av strategisk prioritet för sektorn, visar en ny undersökning från Deloitte..

Undersökningen, som omfattade 1 280 högre chefer och yrkesverksamma inom finansbranschen, visade att cirka 80 % av alla respondenter tror att deras företag är inom några månader från att helt införa digitala tillgångar. I gruppen ingick också cirka 81 % av cheferna som anser att skalbarheten inom blockkedjetekniken driver den mot en allmän spridning.

Även om den totala andelen FSI-chefer som var optimistiska om blockkedjans positiva inflytande var hög, steg siffran till 97 procent när det gällde frågan om framtida affärsutsikter.

Enligt "2021 Global Blockchain Survey" anser nästan alla ledare för banbrytande företag inom finansbranschen att införandet av krypto- och blockkedjeteknik ger äldre företag en konkurrensfördel gentemot de företag som släpar efter trenden.

Bland de områden och användningsområden som FSI-ledarna tror kommer att få en snabbare utveckling finns projekt som tillhandahåller tjänster för förvaring, nya betalkanaler och investeringar.

Enligt studien kommer dessa tre sektorer att få se revolutionerande blockkedjeprojekt, där 45 % av de tillfrågade lyfter fram viktiga utvecklingar inom området för finansiell förvaring. Omkring 42 procent säger att företagen kommer att behöva införa nya betalningsalternativ och nästan 41 procent anser att vanliga kapitalförvaltare behöver blockkedjelösningar som är skräddarsydda för investeringsportföljer.

Samtidigt som chefer inom finanssektorn visar en bred optimism när det gäller användningen av digitala tillgångar och blockkedjeteknik, anser en stor andel att det fortfarande finns mycket att göra när det gäller säkerhet och reglering.

Bland de tillfrågade framhöll cirka 60 % att regleringen utgör det största hindret för den allmänna acceptansen och användningen av kryptotillgångar. Omkring 70 % av de svarande ansåg att säkerhetsfrågorna har högsta prioritet, och att de flesta utmaningarna är relaterade till cybersäkerhet och andra former av skadliga attacker på nätet.

Taggar:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.