HomeNyheterSri Lanka tillsätter en kommitté som ska undersöka digitala tillgångar

Sri Lanka tillsätter en kommitté som ska undersöka digitala tillgångar

Kommittén kommer att granska andra länders regelverk innan den lägger fram ett förslag om det mest effektiva regelverket för Sri Lanka

Sri Lankas regering meddelade på fredagen via ett pressmeddelande att den har godkänt inrättandet av en kommitté bestående av åtta personer med uppgift att undersöka regleringarna kring digitala tillgångar i andra länder. Department of Government Information (DGI) lyfte särskilt fram Europeiska unionen, Dubai, Malaysia och Filippinerna som några av de exempelfall som skulle studeras för att förstå hur blockkedjetekniken kan hanteras.

Kommitténs lansering kommer att ligga i linje med Sri Lankas nationella politiska ramverk, som insisterar på vikten av att modellera ett teknikbaserat samhälle. Landet har för avsikt att använda studiens resultat för att överbrygga klyftan mellan det sydasiatiska landet och några av dess partner.

"Behovet av att utveckla ett integrerat system för digital bankverksamhet, blockkedja och teknik för gruvdrift av kryptovalutor har identifierats för att kunna hålla jämna steg med globala partner i regionen samtidigt som man utökar handeln till de internationella marknaderna", heter det i pressmeddelandet.

Förutom att identifiera hur man ska hålla jämna steg med resten av sina partner när det gäller krypto, digitala tillgångar och gruvdrift, ska kommittén också undersöka aspekter av skydd för kunder mot kriminell verksamhet. Dessa omfattar förfaranden för att känna din kund (KYC), penningtvätt (AML), finansiering av terrorism och brottslighet kring digitala tillgångar.

Kommittén består av åtta personer som representerar olika perspektiv eftersom de innehar betydande positioner i olika organisationer. Mastercards direktör i Sri Lanka och Maldiverna, Sandun Hapugoda, och Sujeewa Mudalige, managing partner på PricewaterhouseCoopers Sri Lanka, är några framstående namn i kommittén.

Sri Lankas inställning till blockkedjeteknik har hittills inte varit helt definierad. Med inrättandet av en kommitté som är avsedd för just detta skulle landet lätt kunna locka investerare till sin kryptovalutasektor. Dessutom växer behovet av att omfamna krypto eftersom många befolkningar nu värmer upp för digitala tillgångar.

En färsk rapport från Chainalysis visade att södra, centrala Asien och Oceanien har en betydande ökning av kryptoanvändningen. Chainalysis-rapporten noterade en ökning med 706 % i regionen och tillade vidare att de asiatiska länderna var ledande när det gällde införande jämfört med den europeiska regionen som var ledande när det gällde transaktionsvärde.

Sri Lankas regering har varit långt ifrån positiv till krypto. Landets centralbank publicerade en varning mot kryptoinvesteringar i april och hänvisade till bristen på tydlig reglering, den volatilitet som är förknippad med krypto och kryptovalutors roll i kriminell verksamhet som sträcker sig från terrorism till ekonomisk brottslighet.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.