Tjänsteman: ECB öppen för “förenklade AML/CFT-checkar”

HETASTE NYA KRYPTON LISTAS PÅ STORA BÖRSER
HETASTE NYA KRYPTON LISTAS PÅ STORA BÖRSER

Tjänsteman: ECB öppen för “förenklade AML/CFT-checkar”

By Benson Toti - min läsning

ECB:s direktionsledamot Fabio Panettas kommentarer kommer bara en dag till en EU-omröstning som sannolikt kommer att införa KYC/AML-kontroller för alla kryptotransaktioner .

Europeiska centralbanken överväger fortfarande en central bank digital currency (CBDC) – en digital euro. Det har skett framsteg i projektet, med samråd som har pågått sedan 2020 och tagit fart under de senaste månaderna.

En av de viktigaste problemen är fortfarande "avvägningarna" mellan behovet av integritet och efterlevnad av EU:s finansiella regler och policyer. Medan ECB vill se större regelefterlevnad, har en tjänsteman sagt till lagstiftare att utbyggnaden av den föreslagna digitala euron kan möjliggöra "viss grad av integritet" för användarna.

Fortfarande ingen "full anonymitet"

Användare av digitala euro måste följa KYC-kontroller (känn din kund) samt följa reglerna mot penningtvätt (AML).

Men dessa krav kanske inte är gjutna i sten när det gäller små betalningar, sa ECB:s direktionsledamot Fabio Panetta på onsdagen.

Full anonymitet är inte ett gångbart alternativ ur ett offentligt perspektiv", säger Panetta till EU-parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

Enligt Panetta skulle de öppna systemriskerna för otillåtna transaktioner om man tillåter fullständig integritet med hjälp av centralbankens digitala valuta.

"Dessutom skulle det göra det praktiskt taget omöjligt att begränsa användningen av den digitala euron som en form av investering", tillade han.

"Förenklad AML/CFT" för små betalningar

För att säkra finansiell stabilitet är det viktigt att förbjuda anonyma transaktioner, förklarade ECB:s chef. Men det skulle ändå kunna bli ett litet "avbrott" från normerna mot penningtvätt och bekämpning av terrorismfinansiering (CFT) – om beloppen var låga.

"En högre grad av integritet kan övervägas för billigare online- och offlinebetalningar", sa Panetta i ett tal han höll på onsdagen. "Dessa betalningar skulle kunna bli föremål för förenklade AML/CFT-kontroller, medan transaktioner med högre värde skulle förbli föremål för standardkontrollerna", tillade han.

ECB-tjänstemannens kommentarer kommer bara en dag innan EU:s lagstiftare röstar om ett förslag som syftar till att ta bort anonyma kryptobetalningar – även för små transaktioner. Omröstningen väntas på torsdag.

Om det godkänns skulle det innebära att varje kryptotransaktion måste följa KYC-, AML- och CFT-kontroller.