Unga singaporeaner är intresserade av kryptoanvändning: Undersökning

Unga singaporeaner är intresserade av kryptoanvändning: Undersökning

By Sam Grant - min läsning
Grafika z różnymi monetami kryptowalut na tle flagi Singapuru

Resultaten av en nyligen genomförd undersökning bland 1 000 invånare i Singapore visar att 43 procent av Singapores invånare har någon form av kryptovaluta

En opinionsundersökning som nyligen gjordes av Independent Reserve i Singapore visade att ungefär hälften (43 %) av medborgarna äger kryptovalutor. Konsumentinformationsföretaget Toluna genomförde undersökningen och Singapore fick 63 poäng i Independent Reserve Cryptocurrency Index (ICRI). Resultatet av undersökningen visade att 46 % av singaporeanerna planerar att skaffa sig krypto inom det närmaste året, och 25 % av dem överväger idén på allvar.

Denna procentandel uppgår till 61 % om man endast beaktar vuxna under 45 år. Fördelningen av kryptoacceptans efter kön visade att 51 % av de manliga respondenterna ägde krypto jämfört med 35 % av de kvinnliga respondenterna. Den yngre åldersgruppen av deltagare – mellan 26 och 45 år – hade den högsta andelen som antog kryptovalutor, med 66 % av dem som ägde kryptovalutor jämfört med 29 % bland andra åldersgrupper.

Gruppen uppvisade också den högsta graden av mångfald i krypto, med 58 % som äger den ledande kryptot Bitcoin, 38 % som har andelar i Ethereum, medan andra tillgängliga mynt ägs av 36 % av deltagarna. Resten av åldersgrupperna saknade variation i kryptoinvesteringar, med deras mest populära tokens, Bitcoin och Ether, med 22 % respektive 11 % ägande.

När det gäller medvetenhet uppgav 93 % av deltagarna att de åtminstone hade hört talas om krypto, varav 90 % hade hört talas om Bitcoin. Av dessa respondenter hade 57 % ett föredraget kryptomynt och 45 % föredrog Bitcoin. Vad användarna tyckte om Bitcoin varierade, där 25 % ansåg att det var en värdeförvaring och 40 % en investeringstillgång.

Medborgarnas förtroende och tro på kryptomynt studerades också, där 7 % av de svarande hävdade att Bitcoin var en bluff. Studien visade att tre av fem singaporeaner hade förtroende för att Bitcoin skulle växa och nå storskalig spridning. Tre fjärdedelar av deltagarna avslöjade att de hade sett en ökning av förmögenheten till följd av kryptoägande. Samtidigt sade 7 % av deltagarna att de hade gjort en förlust på krypto.

I rapporten framhölls vidare den betydande inverkan av COVID-19, där 21 % av de användare som planerade att köpa krypto förra året tillskrev pandemin eller den osäkerhet som den medförde att de inte lyckades göra det. I undersökningen identifierades Singapore som ett viktigt finansiellt centrum i Asien, och den tillväxt som setts inom kryptosektorn var en artighet av den vänliga lagstiftningsmiljön som stöder användningen och antagandet av krypto. Payment Service Act angavs som en massiv bidragande faktor till revolutionen av licensiering och reglering av kryptoområdet.