Adam Coleman

คำอธิบาย

ตั้งแต่ปี 2002 Adam ได้ทำงานเป็นนักข่าวอาชีพ รองบรรณาธิการและบรรณาธิการให้กับสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ในระดับนานาชาติหลายแห่ง เขามีประสบการณ์ที่กว้างขวาง ด้วยความชำนาญพิเศษในด้าน B2B รัฐบาล ธุรกิจค้าปลีก ภาพยนตร์ การลงทุน และการเดินทาง & การพักผ่อน เขาหวังว่าตัวเลือกเล็ก ๆ ของงานของเขาชิ้นนี้ จะพูดแทนตัวของมันเองได้

การศึกษา

Array