Hassan Maishera

ประเทศไนจีเรีย

คำอธิบาย

หัวข้อ: นักเขียนคริปโตอิสระ

Hassan ได้พัฒนาความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับคริปโต ในช่วงระหว่าง 4 ปีที่เขาใช้เวลาเป็นนักเขียนให้กับ Fintech เขาได้เขียนหัวข้อเกี่ยวกับคริปโตที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ สำหรับเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Blokt, Coinsspent, Cryptowisser และ FX Empire 

ความรู้

  • บล็อกเชน
  • Fintech
  • การวิเคราะห์ราคา

ประสบการณ์

นักเขียนมากประสบการณ์ที่เขียนบทความเกี่ยวกับคริปโต บทความข่าวและการวิเคราะห์ราคาสำหรับ CoinJournal

นักเขียน Fintech ที่เขียนเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น หนังสือธุรกิจ บทวิจารณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความในนิตยสาร และบล็อกโพสต์

การศึกษา

Hassan สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีวเคมีจาก Federal University of Technology, Minna

บทความล่าสุด