Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside ejes af Investoo Group.

Risikoadvarsel

Investering i digitale valutaer, aktier, aktier og andre værdipapirer, råvarer, valutaer og andre afledte investeringsprodukter (f.eks. differencekontrakter) er spekulativt og indebærer et højt risikoniveau. Hver investering er unik og indebærer unikke risici.

CFD’er og andre derivater er komplekse instrumenter og har en høj risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. Du bør overveje, om du forstår, hvordan en investering fungerer, og om du har råd til at tage den høje risiko for at miste dine penge.

Kryptovalutaer kan svinge meget i priser og er derfor ikke passende for alle investorer. Handel med kryptovalutaer er ikke overvåget af nogen EU-lovgivningsramme. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Enhver præsenteret handelshistorik er mindre end 5 år gammel, medmindre andet er angivet og er muligvis ikke tilstrækkeligt som grundlag for investeringsbeslutninger. Din kapital er i fare.

Når du handler med aktier, er din kapital i fare.

Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Den præsenterede handelshistorik er mindre end 5 år gammel, medmindre andet er angivet og er muligvis ikke tilstrækkeligt som grundlag for investeringsbeslutninger. Priserne kan både falde og stige, priserne kan svinge meget, du kan blive udsat for valutakursudsving, og du kan miste hele eller mere end det beløb, du investerer. Investering er ikke egnet for alle; sikre, at du fuldt ud har forstået de involverede risici og lovligheder. Hvis du er usikker, så søg uafhængig økonomisk, juridisk, skattemæssig og/eller regnskabsmæssig rådgivning. Denne hjemmeside giver ikke investerings-, finansiel-, juridisk-, skatte- eller regnskabsrådgivning.

Vær opmærksom på, at brug af denne hjemmeside og/eller dens funktioner, handel med en bestemt investering og/eller indgåelse af et forhold med en bestemt mægler eller børs muligvis ikke er i overensstemmelse med love, regler eller andre juridiske krav i dit bopælsland. Denne side er ikke beregnet til brug i jurisdiktioner, hvor den beskrevne handel eller investeringer er forbudt og bør kun bruges af sådanne personer og på sådanne måder, som er lovligt tilladte. Vi garanterer ikke og kan ikke garantere, at din brug af denne hjemmeside og/eller nogen af dens funktioner vil generere overskud. Alle udtalelser, nyheder, anmeldelser, forskning, analyser, priser eller andre oplysninger indeholdt på eller leveret via dette websted (inklusive i opkald, e-mails, LiveChat, SMS eller andre former for kommunikation) leveres på et “som det er”-basis som generelt kun markedskommentarer og/eller meningstilkendegivelser. Oplysningerne er muligvis ikke fuldstændige, nøjagtige eller ajourførte og er muligvis ikke egnede for hver enkelt person eller et passende grundlag for en investeringsbeslutning.

Ansvarsfraskrivelse

Uden at det berører denne hjemmesides vilkår og betingelser for brug, ved at bruge denne hjemmeside anerkender og accepterer du følgende.

Du bruger denne hjemmeside og informationen på eller gennem denne hjemmeside og/eller dens funktioner (inklusive oplysninger givet i opkald, e-mails, LiveChat, SMS eller andre former for kommunikation) på egen risiko. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er dette websted, dets ejere, operatører og tilknyttede selskaber og dets og deres respektive medarbejdere og embedsmænd ikke ansvarlige for omkostninger, tab, ansvar eller udgifter, som du eller nogen anden pådrager sig som følge af at bruge eller stole på (eller være ude af stand til at bruge eller stole på) denne hjemmeside og/eller nogen af dens relaterede funktioner, indgå i et forhold til en mægler eller børs eller handle med enhver investering (herunder for at undgå tvivl, men uden begrænsning , direkte, indirekte, følge- og/eller økonomiske tab).

Ingen repræsentation, garanti, tilsagn, forsikring eller garanti (udtrykt eller underforstået) er givet eller givet med hensyn til tilgængeligheden, tilstrækkeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden, rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af nogen af de oplysninger eller meninger, der er givet eller udtrykt på eller gennem dette websted og/ eller dets funktioner (herunder i opkald, e-mails, LiveChat, SMS eller andre former for kommunikation (hvis relevant)). Indholdet og funktionerne på denne hjemmeside kan til enhver tid rettes eller ændres uden forudgående varsel eller grund. Der er ingen forpligtelse til at underrette dig om eventuelle rettelser eller ændringer.

Vær venligst opmærksom på, at nogle af linkene på dette websted vil lede dig til websteder tilhørende tredjeparter, hvoraf nogle er marketingpartnere og/eller forretningspartnere på dette websted og/eller dets ejere, operatører og associerede selskaber. Uanset et sådant forhold påtages intet ansvar for tredjeparters adfærd eller indholdet eller funktionaliteten af deres websteder eller applikationer. Et hyperlink til eller positiv henvisning til eller anmeldelse af en mægler eller børs skal ikke forstås som en godkendelse af den pågældende mægler eller børs produkter eller tjenester. Handel med eller gennem en mægler eller børs vil være underlagt den pågældende mæglers eller børs’ vilkår for brug eller forretning, og gebyrer/kommissioner kan betales. Sørg for, at du har læst og forstået vilkårene før handel.