Zaregistrujte sa u jedného z našich odporúčaných partnerov

Štúdia ukazuje, že ženy v rozvojových krajinách sa za účelom dosiahnutia finančnej nezávislosti obracajú na kryptomeny

Kľúčové poznatky

 • Vo vyspelých regiónoch je rozdelenie podľa pohlavia výrazne nakonené smerom k mužom, vrátane Spojeného kráľovstva (35 % žien), Spojených štátov amerických (32 %) a Austrálie (27 %).

 • Rozvojové krajiny sú oveľa rodovo vyváženejšie, pričom Izrael, Indonézia a Nigéria obsahujú viac žien investujúcich do kryptomien ako mužov.

 • V rozvojových krajinách majú ženy menej rôznorodých možností, ako dosiahnuť finančnú nezávislosť, čo je potenciálne dôvodom vyššieho prijatia krypto obchodov medzi ženami.

 • Francúzsko je rodovo najneutrálnejším vyspelým štátom, no stále má len 45 % investoriek

 • 35 % krypto investorov na celom svete sú ženy, čo je celkovo silnejší podiel ako 26 % v globálnom investičnom vesmíre

Úvod

Medvedí trh je v plnom prúde a vrecká sa vyprázdňujú všade. Chceli sme zmeniť neustále sledovanie cien (v každom prípade, takmer všetky kryptomenové aplikácie momentálne ukazujú červenú farbu na obrazovke), a tak sme sa pre CoinJournal ponorili do iného druhu dát – a to do rozdelenia kryptomien podľa pohlavia.

Tradičný finančný priemysel ako celok historicky trpí veľmi nerovnomerným zložením podľa pohlavia, často je pošpinený ako testosterónový brloh, v ktorom dominujú muži, pričom často prevláda predpoklad, že kryptomeny sú na tom nanešťastie rovnako. So slepým optimizmom, že krypto by mohlo byť lepšie, sme sa však ponorili do štatistík.

Výsledky boli skutočne fascinujúce (naozaj boli, sľubujeme!). Pomocou tohto prieskumu od spoločnosti Gemini sme sa medzi inými zdrojmi dát snažili zistiť, či sú kryptomeny lepšie oproti tradičným financiám, pokiaľ ide o zastúpenie žien.

Vyspelé krajiny vykazujú slabé zastúpenie žien

Najprv zlé správy. V niekoľkých krajinách, ktoré sú najväčšími vlastníkmi kryptomien na svete: v Spojenom kráľovstve, USA a Nemecku – tvoria ženy len asi jednu tretinu vlastníkov kryptomien. A to nie je ani to najhoršie – v Austrálii tvoria ženy len 27 % kryptoinvestorov, zatiaľ čo nevieme, čo povedať o Dánsku, kde je medzi investormi len 18 % žien.

     

Ako ukazuje vyššie uvedený graf, údaje sú o niečo lepšie vo Francúzsku, ale stále im chýba rovnomerné rozdelenie na úrovni 45 %. Ale však rozšírime vzorkový súbor, niečo okamžite naskočí – rozvojové krajiny sa našťastie môžu pochváliť oveľa vyššou mierou zastúpenia žien.

Rozvojové krajiny sú oveľa viac rodovo neutrálnejšie

Podľa správy od BrokerChooser, pokiaľ ide o celkové investovanie (nielen krypto), počet mužov prevyšuje počet žien v každej jednej krajine na planéte Zem, pričom globálne rozdelenie predstavuje 76 % investorov mužov a 24 % investoriek žien (žltý stĺpec v grafe nižšie) .

Keď sa pozrieme na vyššie uvedený graf vyspelých krajín je situácia v oblasti kryptomien lepšia, avšak stále je tu veľmi zjavný problém s pohlavím, pretože spomínaná tretinová hranica, okolo ktorej sa pohybuje väčšina krajín, je ďaleko od parity.

Zaujímavé je, keď analýzu rozšírime o rozvojové krajiny. Vedie Izrael, Indonézia a Nigéria, pričom trojica má viac žien ako mužov investujúcich do kryptomien.

     

V skutočnosti okrem Spojených arabských emirátov (32 %), všetky rozvojové krajiny v tejto podskupine prekračujú celosvetový priemer 35 % žien, zatiaľ čo celosvetový priemer všetkých tried aktív je ešte nižší, a to 26 % (žlté stĺpce vyššie). Toto posledné porovnanie globálnych priemerov skutočne ukazuje, že kryptomeny sú celkovo rodovo neutrálnejšia ako investovanie naprieč všetkými triedami aktív na celom svete (35 % oproti 26 %).

Rozvrstvenie týchto priemerov na nižšie uvedený graf pre rozvojové krajiny ukazuje, ako rozvojové krajiny zvyšujú priemer kryptomien, a nie rozvinutý svet.

     

Prečo sú rozvojové krajiny rodovo neutrálnejšie

Lepšie výsledky rozvojového sveta z hľadiska rovnosti pohlaví, môžu byť výsledkom toho, že ženy vo vyspelých krajinách majú rôzne možnosti, ako byť finančne nezávislé, zatiaľ čo v rozvojovom svete to tak nie je. Kryptomeny tak poskytujú jednoduchšiu cestu do sveta financií, keď sú konvenčné možnosti, ako sú účty u brokerov, účty u robotických poradcov a dokonca aj bankové účty, oveľa nedostupnejšie.

Je to tak opakovaná veta zo strany krypto nadšencov: že vytvára dostupnejší a demokratickejší finančný systém v porovnaní s tradičnými financiami. Na to často nadväzuje poukazovanie na krajiny so skorumpovanými vládami a slabými platobnými postupmi ako na tie, ktoré z toho budú mať najväčší úžitok. Vyššie uvedené údaje a teórie však naznačujú, že nástup kryptomien by mohol pomôcť aj ženám v krajinách, ktoré čelia systémovým problémom s prístupom k finančným aktívam.

Samozrejme je pred nami ešte dlhá cesta, ale údaje ukazujú, že ide o prinajmenšom jednu oblasť, kde kryptomeny prerazili oproti tradičným financiám, hoci len v rozvojovom svete.

Zdroje

https://www.gemini.com/gemini-2022-state-of-crypto-global.pdf

https://brokerchooser.com/