Basil Kimathi

ไนโรบี, ประเทศเคนยา

คำอธิบาย

หัวข้อ: นักเขียนคริปโตอิสระ

Basil ได้เขียนเกี่ยวกับคริปโตอย่างกว้างขวางในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและได้ให้ข่าวสำหรับเว็บไซต์คริปโต เช่น UseTheBitcoin และ CryptoLineNews เขาวิเคราะห์ราคาให้กับ CoinJournal ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ขุด และลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี

ความรู้

  • DeFi
  • Fintech
  • NFTs

ประสบการณ์

นักเขียนและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ในบทความเกี่ยวกับคริปโต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fintech และ disruptive technologies

ผู้ที่เชื่อในบล็อกเชนที่สร้างบทความทางการศึกษาเพื่อช่วยให้ความรู้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยเริ่มต้นมาก่อน

การศึกษา