เราให้ทุนกับเว็บไซต์นี้อย่างไร

การผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงมักมีราคาแพง ไซต์ของเราจึงต้องหาวิธีรวบรวมเงินทุนเพื่อให้ผลผลิตของเราเป็นไปตามแผนที่วางไว้

เราทำเรื่องนี้ผ่านหลากหลายวิธี เช่น การใช้ลิงก์พันธมิตรกับโบรกเกอร์และการแลกเปลี่ยน และพันธมิตรทั้งหมดของเราเป็นหน่วยงานที่กลับมาร่วมงานกันซ้ำๆ และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมดูแลซึ่งอยู่ในธุรกิจมาเป็นเวลานาน

นอกจากนี้เรายังสร้างรายได้จากการโฮสต์พื้นที่โฆษณาและความร่วมมือด้านเนื้อหากับพันธมิตรทางการค้าของเรา แต่มีกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของเราไม่มีความลำเอียงใดๆอันสืบเนื่องมาจากหุ้นส่วนของเรา