Zodpovědné investování

Na této stránce vám poskytneme průvodce, díky kterému se můžete ujistit o tom, že je vaše investování zodpovědné. Poskytneme také odkazy pro další informace, které vám mohou pomoci dozvědět se více o finanční odpovědnosti.

Nikdy neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit

Cena žádné mince nebude stoupat navždy. Jít tzv. all-in může vypadat lákavě, zejména při dobré tržní vyhlídce, je však důležité si uvědomit, že žádný trh nestoupá navždy a váš kapitál je při investování vždy ohrožen. Investovaný kapitál je nelikvidní a nemusí být nutně rychle dostupný, pokud se den nevyvíjí podle představ.

Shorting

Shorting znamená, že si klient půjčí aktivum, okamžitě ho prodá a doufá, že jej v budoucnu koupí zpět za nižší cenu, přičemž rozdíl ponechá jako zisk. Pokud však cena aktiva vzroste, investor bude muset aktivum odkoupit za více, než původně zaplatil, přičemž rozdíl vznikne jako ztráta.

Jelikož neexistuje žádná horní hranice ceny aktiva, jsou potenciální ztráty způsobené shortingem neomezené. Při shortingu by měly být vždy brány v úvahu nástroje pro řízení rizik (risk management), jako jsou stop-loss limity.

Burzy a brokeři bez regulací 

Brokeři a burzy bez licencí nespadají pod regulace finančních úřadů, vaše interakce s nimi proto nespadají pod zákonnou ochranu. Na regulace je ve finančním sektoru často pohlíženo s opovržením, poskytují však záchrannou síť a právní jistotu, která je pro začínající investory nedocenitelná. Pokud je to možné, vyhněte se neregulovaným brokerům a burzám.

Vyrovnávání se s dopady nezodpovědného investování

Ztráta peněz nebo jejich ohrožení mohou vést k problémům s duševním zdravím, které se mohou projevit ve vašich osobních vztazích a zničit další aspekty vašeho života. Ztráta většího množství, než o které můžete dovolit přijít, vás může také dostat do dluhů, což často tyto problémy zhoršuje. Pokud nevíte, jak se s těmito následky vyrovnat, neprodleně vyhledejte pomoc.

Zdroje

Pokud se chcete dozvědět více o zodpovědném investování nebo pokud máte problémy související s nezodpovědným investováním, můžete využít také následujících odkazů. 

Money Advice Trust – Pokud je pro vás složité vyrovnat se dluhy 

Jak? Průvodce investičními riziky – Pokud se chcete dozvědět více o rizicích spojených s investováním

Investopedia Shorting Guide – Pokud se chcete naučit řídit rizika pro shorting 

Mind (Mysl) – Pokud se chcete dozvědět více o problémech duševního zdraví