HomeUutisetIBM ja Nomura Research pyrkii lohkoketjun käyttöön muovin kierrätyksessä

IBM ja Nomura Research pyrkii lohkoketjun käyttöön muovin kierrätyksessä

Huhtikuussa aloitetussa hankkeessa IBM Japan ja Mitsui Chemicals kehittivät puitteet lohkoketjun käytölle muovijätteen jäljittämisessä

Tokiolaiset yritykset IBM Japan, Mitsui Chemicals ja Nomura Research Institute (NRI) ovat perustaneet ryhmittymän, joka pyrkii selvittämään, miten lohkoketju-teknologiaa voitaisiin parhaiten käyttää muovin turvallisessa kierrätyksessä.

Nomuran lehdistötiedotteessa todetaan, että ryhmittymän tavoitteena on luoda kestävä luonnonvarojen kierrätysryhmä, jonka jakamien näkemysten on tarkoitus auttaa edistämään muovin hallintaan liittyviä yhteisponnistuksia. Ilmoituksen mukaan yksi uuden kumppanuuden keskeisistä tavoitteista on tutkia, miten muovin jäljitettävyys voi auttaa kierrätysprosessissa.

Tätä varten IBM Japanin ja Mitsui Chemicalsin tiimit alkoivat työskennellä lohkoketju-teknologian käytön parissa, jotta muovimateriaalit voitaisiin jäljittää tehokkaasti koko toimitusketjussa, myös kierrätysyhtiöissä. 

Nämä kaksi yritystä ovat nyt liittyneet Nomura tutkimusinstituutin kanssa ryhmittymään, jonka tavoitteena on tehostaa toimia asianmukaisen kierrätyksen edistämiseksi.

Ryhmän tavoitteena on myös rohkaista muita toimijoita liittymään aloitteeseen, ja tarkoituksena on ottaa käyttöön kannustinohjelma, jolla edistetään sekä kansalaisten että perinteisten yritysten laajempaa osallistumista kierrätykseen, eri puolilla maailmaa.

IBM Japan pyrkii osana tehtäväänsä tukemaan lohkoketjualustan kehittämistä, jotta muovin jäljitettävyys voidaan tallentaa pysyvästi. Mitsui Chemicals hyödyntää kemikaalialaa koskevaa kattavaa tietämystään asianmukaisen kierrätyksen edistämiseksi. 

Nomura pyrkii ratkaisemaan kriittisten resurssien hallintaan liittyviä sosiaalisia haasteita, ilmoituksessa todetaan.

IBM Japanin, Nomuran ja Mitsuin uusi yhteistyö on seurausta toisesta IBM:n aloitteesta, jolla pyritään vähentämään haitallista jätettä. Yhtiö aikoo tiettävästi tehdä yhteistyötä Mitsubishi Heavy Industries -yhtiön kanssa lohkoketjuun perustuvassa hankkeessa, jonka tarkoituksena on vähentää ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin määrää.

Nämä ponnistelut ovat vain jäävuoren huippu, sillä ilmastonmuutoksen torjumiseen on vielä pitkä matka. Tutkijat varoittavat jo nyt, että seuraukset voivat olla katastrofaaliset.

Tunnisteet:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.