Registreer u nu bij een van onze aanbevolen partners

Hoe kan ik Bitcoin minen In 2024?

By Benson Toti - Bijgewerkt 19 January 2023
fact-checked

Bitcoin mining is een proces waarbij nieuwe Bitcoins aan het netwerk worden toegevoegd. Het is cruciaal, aangezien dit de manier is waarop alle transacties geverifieerd worden, en het helpt ook bij het beveiligen van het Bitcoin netwerk. Het omvat het oplossen van complexe rekenkundige problemen om het recht te krijgen om het volgende blok aan de blockchain toe te voegen, en als resultaat wordt de winnaar met Bitcoins beloond. Een Proof of Work (PoW) mechanisme wordt gebruikt om deze puzzels op te lossen, wat een energie-intensief proces is. Je hebt tegenwoordig zeer gespecialiseerde apparatuur nodig om succesvol Bitcoin te kunnen minen, aangezien de concurrentie groot is.

Inhoudsopgave

Het ontleden van Bitcoin mining

In dit gedeelte wordt uitgebreid ingegaan op wat Bitcoin mining inhoudt. Ons doel hier is om een duidelijk beeld te verkrijgen van wat het proces precies inhoudt en om te begrijpen waarom miners essentieel voor het Bitcoin netwerk zijn. Bovendien biedt het tips over hoe jij de cryptovaluta vandaag de dag winstgevend kunt minen.

Wat is Bitcoin mining?

In een gecentraliseerd monetair systeem treedt de bank als tussenpersoon op tussen de twee partijen die transacties willen uitvoeren. Bitcoin is echter gecreëerd om als een gedecentraliseerde versie van de bank te dienen waarbij geen enkele entiteit een controle over de transacties heeft. In een gecentraliseerd systeem mag alleen de bank het grootboek bijwerken. Omdat Bitcoin gedecentraliseerd is, wordt de rol van het bijwerken van het grootboek aan de netwerkdeelnemers overgelaten. De vraag waar Satoshi Nakamoto echter mee te kampen had, was hoe een gedecentraliseerd grootboek te creëren? Hoe geef je iemand de mogelijkheid om het grootboek bij te werken zonder deze zoveel macht te geven dat deze corrupt of nalatig in zijn werk wordt?

Dit is waar Bitcoin mining voor dient. Iedereen die het grootboek wil bijwerken kan dit doen, en het enige wat ze daarvoor hoeven te doen is een willekeurig getal raden dat een complex wiskundig probleem oplost dat door het systeem gegenereerd wordt. Het raden gebeurt met jouw computer, en des te krachtiger jouw computer is, des te meer gissingen jij kunt maken, wat jouw kansen op het winnen van het recht om het grootboek bij te werken vergroot. Als jij het goed raadt, verdien je het recht om de volgende reeks van transacties, ook wel blokken genoemd, aan de Bitcoin blockchain toe te voegen. Als beloning voor deze inspanning, van het toevoegen van transacties aan het gedecentraliseerd grootboek, word je met een bepaald aantal Bitcoins beloond.

Waarom zijn Bitcoin miners belangrijk?

Miners zijn cruciaal in het Bitcoin netwerk omdat ze helpen bij het valideren van transacties, waardoor er dubbele uitgaven worden voorkomen. Het creëren van digitaal geld was lastig totdat Bitcoin arriveerde; de innovators konden er maar niet achter komen hoe ze konden voorkomen dat individuen transacties zouden dupliceren, zoals dat gemakkelijk met een digitaal bestand kan. Maar dit probleem werd door de introductie van blockchain opgelost, die het mogelijk maakt om groepen transacties tijdstempels te verstrekken voordat ze naar alle knooppunten op het netwerk uitgezonden worden. Elk blok moet een tijdstempel van het vorige blok bevatten dat in zijn hash is opgenomen. Dit creëert een onveranderlijk bestand van hoe transacties tot stand komen. Er kan gesteld worden dat de rol van de miners is om te bepalen welke transacties legitiem zijn en welke niet, waarbij de laatste genegeerd worden. Door dit te doen, helpen de miners het gedistribueerde grootboek tegen duistere figuren te beveiligen.

Zoals reeds eerder vermeld, is dit proces van het valideren van transacties zowel duur als energie-intensief. Daarom bestaan er beloningen in termen van Bitcoins en transactiekosten, die als een stimulans voor de miners dienen om met het minen door te gaan. Door dit op deze wijze uit te voeren, slaagde Nakamoto erin om twee vliegen in één klap te slaan: het gedistribueerde grootboek op een gedecentraliseerde manier bij te werken en de introductie van nieuwe munten op het netwerk.

Beperkingen van Bitcoin mining

Nakamoto stelde het aanbod van Bitcoin op 21 miljoen munten vast. Dat is het maximale aantal dat er ooit zou kunnen bestaan, dat in tegenstelling tot fiat valuta’s die door regeringen bijgedrukt en gedevalueerd kunnen worden, en in de loop van de tijd stabiliteit plus een hogere waarde garandeert. Er wordt aangenomen dat Nakamoto dit aantal na het nemen van twee cruciale beslissingen heeft kunnen verzinnen. De eerste beslissing was dat er iedere 10 minuten nieuwe blokken aan het netwerk zouden worden toegevoegd, en de tweede was dat de beloningen die aan de miners betaald zouden worden, ongeveer elke vier jaar verminderd zouden worden.

Deze vermindering van de aangeboden beloningen is cruciaal omdat het de inflatie binnen het netwerk helpt te bestrijden. Om deze reden wordt het aantal munten dat er aan miners wordt toegekend, vermindert na elke 210.000 blokken die gemined zijn, wat zich ruwweg vertaalt naar om de vier jaar. Aanvankelijk was de beloning 50 BTC, die daarna naar 25 BTC daalde, vervolgens 12,5 BTC en vanaf vorig jaar 6,25 BTC.

Je zou je kunnen voorstellen dat meer mensen aan mining zouden willen deelnemen, waarbij sommigen zelfs over superieure mining apparatuur beschikken om zo maximale beloningen te verdienen. Maar Satoshi bedacht een ingenieuze methode die bekend staat als de mining difficulty die ervoor zou zorgen dat slechts een bepaald aantal munten na een bepaalde periode aan het netwerk wordt toegevoegd, in dit geval om de tien minuten.

De mining difficulty is een proces dat zichzelf aanpast, waarbij des te meer miners zich bij het netwerk aansluiten, des te moeilijker het wordt om te minen. Omgekeerd kan ook, want als het aantal actieve miners afneemt, dan neemt alsook de moeilijkheidsgraad af.

Tip om efficiënt met een grotere winst Bitcoin te minen

Op basis van ons onderzoek zijn er twee manieren waarop jij dit kunt aanpakken. Je kunt ervoor kiezen om in mining hardware te investeren en vervolgens lid van een mining pool te worden, of een cloud mining service contract afsluiten. Als jij voor het eerste kiest, zorg er dan voor dat je voor een pool gaat dat in een land gevestigd is waar de elektriciteitskosten laag zijn en die vaste beloningen aanbiedt. Als jij het laatste verkiest, investeer dan nog steeds wat tijd in het onderzoek doen naar de beste dienstverleners en overweeg hierbij allerhande factoren, zoals het beloningsaandeel en de clausules die aan het contract gekoppeld zijn, om te bepalen of dit de beste strategie voor jou is.

De technische aspecten van Bitcoin mining uitgelegd

Dit gedeelte behandelt de meer technische aspecten van Bitcoin mining, waaronder het definiëren van termen als hashrate en rekenkracht. Het zal ook onderzoeken waarom een hogere hashrate binnen het Bitcoin netwerk de voorkeur heeft en het bedrag dat nodig is om met succes Bitcoin te kunnen minen.

De Bitcoin hashrate eenvoudig uitgelegd

Wat betekent hashrate?

Hashrate is het aantal berekeningen dat een Bitcoin mining machine binnen een bepaalde periode kan maken. Het wordt gebruikt om te meten hoeveel rekenkracht alle deelnemers binnen het Bitcoin netwerk aan het Bitcoin minen bijdragen.

Waarom is een hogere hashrate belangrijk?

Des te hoger de hashrate is, des te meer Bitcoins ze waarschijnlijk zullen gaan minen. Een hoge hashrate van het gehele Bitcoin netwerk betekent dat er meer machines aan het minen deelnemen, waardoor het moeilijker wordt om de munt te minen. De hashrate wordt alsmede gebruikt om te meten hoe gezond het Bitcoin netwerk is; een hogere hashrate is daarbij goed, aangezien dit het netwerk veiliger maakt.

Als een slechterik het Bitcoin netwerk zou willen aanvallen, dan zou deze ten minste 51% van de volledige hashrate moeten beheersen, wat behoorlijk duur zou zijn als er miljoenen machines werkzaam zijn. Dit betekent dat de beloning van het hacken van het Bitcoin netwerk veel lager zou zijn dan de kosten van het nastreven ervan. 

Hoe wordt de hashrate gemeten?

Er zijn vijf eenheden voor het meten van de hashrate, waaronder Kilohash, Megahash, Gigahash, Terahash en Petahash. Momenteel is de meest gebruikte eenheid Terahash (TH/s), wat overeenkomt met biljoenen hashes/seconde. In het begin waren er niet veel machines die aan het minen van Bitcoin deelnamen. Je zou toen als jij je CPU gebruikte, die tot ongeveer 5 MH/s in staat is, toch nog wat Bitcoins kunnen minen. Maar naarmate er meer machines gingen meedoen, nam de moeilijkheidsgraad toe en werden de CPU’s door GPU’s (grafische kaarten) vervangen, die ten minste 68 MH/s produceerden. Toen kwamen er de FPGA’s, die tot 800 MH/s in staat waren, voordat de ASIC’s het werk overnamen. In de beginperiode daarvan was een standaard ASIC tot 1,5 TH/s in staat, wat ver verwijderd is van de huidige machinecapaciteiten tot 110 TH/s.

Rekenkracht: CPU & GPU

De rekenkracht vertegenwoordigt de hoeveelheid van nuttig werk dat door een bepaald computerapparaat verricht wordt. Des te hoger de rekenkracht, des te hoger de hashrate van een bepaalde machine als het om Bitcoin mining aankomt.

Omdat er in het begin niet veel mensen waren die BTC mineden en de hashrate laag was, was het mogelijk om met succes een standaard multicore CPU te gebruiken. Maar een jaar later, in 2010, toen meer individuen zich bij het netwerk aansloten, werd ontdekt dat GPU’s, die in die tijd voornamelijk gebruikt werden om videogames te spelen, een veel hogere verwerkingskracht hadden en een beter rendement zouden opleveren. In oktober 2010 werd de code voor het minen van Bitcoin met behulp van een grafische verwerkingseenheid (GPU) vrijgegeven.

Onthoud hierbij dat Bitcoin op dit moment nog niet een echt grote waarde had, en dat de crypto nerds en hobbyisten de mining deden. Interessant om te melden is het feit dat de eerste persoon die Bitcoin haar eerste waardering aanbood Lazlo Hanyecz was, die in mei 2010 twee grote pizza’s voor 10.000 BTC kocht. Je zou eens een berekening kunnen doen over de huidige waarde daarvan.

Naarmate de crypto community groeide, nam evenzo het aantal miners toe, waardoor de moeilijkheidsgraad een stuk hoger werd.

In juni 2011 werden de field-programmable gate arrays (FPGA’s) de standaard, omdat deze drie keer minder stroom verbruikten dan een eenvoudige GPU opstelling om dezelfde taak uit te voeren. Maar het duurde niet lang voordat er nog betere mining hardware op de markt kwam. De FPGA’s maakten daarbij plaats voor application-specific integrated circuits (ASIC’s) en het Bitcoin mining verschoof zo van een hobby naar een ware industrie. Hoewel de FPGA’s aangepast moesten worden nadat men deze had aangeschaft, worden ASIC’s voor een specifiek doel vervaardigd, en dat is het minen van crypto’s, wat verklaart waarom ze de standaard zijn gebleven.

De benodigde hashrate om Bitcoin winstgevend te minen

Met dank aan Blockchain.com

Tegenwoordig wordt er ingeschat dat het ongeveer 72.000 gigawatt (72 terrawatt) kost om een Bitcoin te minen, dit met behulp van het gemiddelde stroomverbruik dat door ASIC miners wordt verbruikt. De huidige hashrate is ongeveer 133.732 Ehash/s per dag, wat betekent dat je zeer krachtige ASIC machines nodig hebt die behoorlijk efficiënt met hun stroomverbruik zijn om deze taak met succes te volbrengen.

Voor- en nadelen van Bitcoin mining

Voordelen

 • Je kunt door te minen geld verdienen, aangezien je in Bitcoins beloond wordt
 • Je helpt het netwerk bij het verifiëren van transacties, waardoor dit gedecentraliseerde alternatief voor banken in leven blijft
 • Het kan winstgevend zijn als jij op plaatsen gaat minen waar de elektriciteit goedkoop is
 • De mining hardware behoudt haar waarde en kan doorverkocht worden als men besluit de mining activiteiten te stoppen
 • Je helpt het netwerk te beveiligen

Nadelen

 • Het is een zeer complex proces dat behoorlijk wat onderzoek vereist
 • Het minen van Bitcoin is energie-intensief
 • De machines die nodig zijn om Bitcoin winstgevend te minen, zijn kostbaar
 • Intensief onderzoek vereist om scams via mining pools te voorkomen
 • Je kunt verliezen lijden als de Bitcoin prijs daalt
 • Cloud mining contracten zijn niet goedkoop

Doe-het-zelf Bitcoin mining - hoe te beginnen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe jij met Bitcoin mining aan de slag kunt gaan. Er wordt onderzocht welke software er vereist is en waar jij deze kunt aanschaffen. Het behandelt verder de type kosten die jij hier waarschijnlijk bij zult tegenkomen en hoe je alles op kunt zetten om aan de slag te kunnen gaan.

De beste mining hardware voor Bitcoin

Het solo Bitcoin minen is niet zo winstgevend als het was toen de cryptovaluta geïntroduceerd werd. Het is daarentegen toch mogelijk om deze activiteit winstgevend uit te voeren, maar je zult dan in wat super mining hardware moeten investeren, iets wat niet goedkoop is. Des te beter jouw mining hardware is, des te groter jouw kans om meer Bitcoins te minen. Laten we hieronder een aantal machines bespreken waarmee jij rekening kunt houden wanneer je er met een beperkt budget aan wilt beginnen.

De eerste is de Antminer T9+, een apparaat dat niet alleen goedkoop is in vergelijking met de rest, maar alsook ideaal is als jij niet over al teveel ruimte beschikt om jouw operatie op te zetten. Het heeft een compact ontwerp waardoor men veel eenheden in een farming rig kan proppen. En dankzij de ingebouwde temperatuurverlagende functies kun je veel geld op warmteafvoer apparatuur besparen. Het kost ongeveer 500 euro en kan op de officiële website van Amazon of Bitmain gekocht worden.

Als jij aan jouw reis als Bitcoin miner begint, kun je ook de Avalon6 overwegen, dat relatief eenvoudig in gebruik is. Het is niet de meest winstgevende in vergelijking met de rest, aangezien het slechts 3,5 TH/s produceert voor de 1050 watt die het verbruikt. Het kost ongeveer 535 euro en is op de Amazon of Canaan website te vinden.

Als geld geen probleem is, dan kun je tevens de Antminer R4 overwegen, die net als de Avalon6 uitstekend geschikt is voor kleinere opstellingen. De ventilator van deze machine is dusdanig ontworpen om minder dan de helft van het geluid te produceren dan dat andere machines tijdens het draaien produceren, en is daarnaast behoorlijk efficiënt. Deze miner kost ongeveer 1.400 euro.

Je moet momenteel grote sommen geld neertellen om toegang te krijgen tot de beste machines op de markt. Deze machines zijn absolute mining monsters en er is dan ook veel vraag naar, wat betekent dat je op een wachtlijst moet staan om er toegang toe te kunnen verkrijgen. Eén van die machines is de DragonMint T1, die door Halong Mining vervaardigd wordt. Het maakt gebruik van een geavanceerd chipontwerp (DM8575), waardoor het de eerste ASIC is geworden met een hashsnelheid van 16 TH/s terwijl het slechts 0,075 J/GH verbruikt. Deze kost ongeveer 2.250 euro. Het concurreert met Bitmain’s Antminer S9, die iets meer stroom verbruikt, maar even goed is. De Antminer S9 kost ongeveer 2.285 euro.

Door de online winkel van Bitmain te bezoeken, zul jij je realiseren dat er zelfs superieure machines geleverd zullen worden die nu al uitverkocht zijn. Deze omvatten de Antminer T19, die een hashrate van 84 TH/s kan produceren maar jou 1.750 euro kost, de Antminer S19 met een hashrate van 95TH/s voor 2.285 euro, en de Antminer S19 Pro met een hashrate van 110TH/s die ongeveer 3.115 euro kost.

Andere kosten waar rekening mee moet worden gehouden

Bij deze machines moet jij je realiseren dat de stroomvoorziening en andere benodigde componenten voor het opstellen ervan apart worden geleverd. Dit betekent dus dat er met extra kosten rekening gehouden moet worden. De stroomvoorziening voor een Antminer S9 kost jou bijvoorbeeld 125 euro extra.

En dan is er nog uiteraard de hoogte van de energiekosten, afhankelijk van waar jij je bevindt. Voor de meeste winst zou je in pools in gebieden met goedkope elektriciteit moeten minen, zoals China.

Begin met minen!

Om met mining te kunnen beginnen, heb je een Bitcoin wallet, mining soft- en hardware nodig. De wallet wordt gebruikt om jouw beloningen in op te slaan, terwijl je de mining software gebruikt om tussen de hardware die jij gebruikt en het Bitcoin netwerk te communiceren. De software zal ook met de mining pool communiceren als jij hier deel van uitmaakt.

Daarna zou je van een mining pool lid kunnen worden of een cloud mining service kunnen afsluiten.

Eén van de best beschikbare mining software die je kunt krijgen is CGMiner, dat externe interface mogelijkheden, een zelfdetectie van nieuwe blokken, multi GPU ondersteuning, ventilator snelheidsregeling en een CPU mining mogelijkheid biedt.

Een andere populaire keuze is BTCMiner, die FPGA kaarten ondersteunt voor de programmering en communicatie ervan, plus de ondersteuning van een USB interface. Het is open source, wat betekent dat er geen licentie voor nodig is, en biedt de gebruiker de mogelijkheid om de frequentie te kiezen met het hoogste aantal geldige hashes.

Andere populaire opties zijn onder meer EasyMiner, dat op Windows, Android en Linux systemen kan draaien, plus MultiMiner, Bitminer en RPC Miner, die met Mac OS compatibel is.

Wanneer je lid van een mining pool wordt, dan is je beslissing op verschillende factoren gebaseerd. Je moet rekening houden met de grootte van de pool. Des te groter de pool, des te groter de kans is om beloningen te winnen, maar het betekent vaak ook dat je lagere uitbetalingen zult hebben. Je kunt eveneens voor pools kiezen die zich op een enkele munt richten of meerdere munten op basis van de hashrate van het netwerk en welke munt in een bepaalde periode winstgevend lijkt. Enkele populaire mining pools op basis van sterkte en marktaandeel zijn onder meer F2Pool, Poolin, BTC.com, Huobi.pool, AntPool, ViaBTC en Slush.

Mining oplossingen/services

Mining pools combineren de hashkracht van alle machines op het netwerk om zo hun kansen op het winnen van beloningen te vergroten. Mining pools of diensten zijn de enige haalbare manier om vandaag de dag winstgevend als individu Bitcoin te minen. Je kunt ervoor kiezen om jezelf bij een mining pool aan te sluiten waarbij je in mining hardware moet investeren en een gedeelte van de beloningen ontvangt, of je kunt voor cloud mining diensten kiezen waarbij je de mining kracht huurt en hiervoor beloond wordt.

De verschillende mining pools hebben ieder hun eigen manier van uitbetalen. Sommigen betalen per aandeel, wat de meest eenvoudige uitbetalingsregeling is die er is. Het fijne aan dit uitbetalingsschema is dat het garandeert dat de miner uitbetaald wordt, of de pool nu wel of niet beloningen wint. De beloning is hierbij afhankelijk van het aantal aandelen dat jij bezit, iets wat door jouw hashkracht bepaald wordt.

Er is daarnaast de volledige beloning per aandeel, die bijna gelijk is aan de beloning per aandeel, behalve dat er ook nog transactiekosten bovenop de blokbeloning worden vergoed.

Een ander betalingsschema is de betaling per laatste N aandelen, wat een beetje ingewikkeld is en het risico naar de leden van de pool verschuift, maar meer beloning biedt. Hier worden de leden enkel betaald als het blok gewonnen is en is exclusief de transactiekosten vergoeding.

Het proces om van een mining pool lid te worden is eenvoudig. Als jij bijvoorbeeld van Antpool lid wilt worden, dan moet je mining hardware aanschaffen, mining software downloaden en vervolgens de officiële website van de pool bezoeken en jezelf aanmelden.

Maar als je het teveel werk vindt om hardware investeringen te doen en toezicht te houden op het minen, dan is er een andere manier waarop jij toch nog aan Bitcoin mining kunt deelnemen en ervoor beloond te worden. Je kunt namelijk voor cloud mining services kiezen, waarbij jij contracten aangaat, en iemand anders het minen voor jou verzorgd. Je moet er hierbij echter wel rekening mee houden dat dit een investering met een hoog risico is, aangezien je bij het aangaan van een contract een clausule moet ondertekenen waarbij jouw account gesloten kan worden als de prijs van BTC daalt en jouw account gedurende een bepaalde periode niet winstgevend is.

Enkele populaire cloud mining platforms zijn onder meer Bitcoin Pool, waarvan Bitcoin.com de eigenaar is, en enkele van de meest concurrerende cloud mining diensten aanbiedt. De installatie is eenvoudig en je kunt jouw account met een mobiel apparaat bijhouden. Maar deze contracten zijn niet goedkoop. Een contract van zes maanden kost jou vooraf ongeveer 4.130 euro met een dagelijkse vergoeding van 12 euro. Dan is er alsmede een contract voor een jaar dat ongeveer 8.260 euro kost met een dagelijkse vergoeding van 12 euro, en een contract van twee jaar waarvoor je vooraf ongeveer 10.735 euro kwijt bent met alsook een dagelijkse vergoeding van 12 euro.

Maar je moet hierbij weten dat jouw contract stopgezet wordt als de totale inkomsten van de afgelopen 30 dagen lager zijn dan de totale dagelijkse kosten voor dezelfde periode.

Andere populaire platforms zijn onder meer Hashnest, Hashflare, Hashing24 en Eobot.

Waar kan ik mijn munten na het minen bewaren?

De geminede munten moeten in een veilige wallet bewaard worden als jij niet het risico wilt lopen ze kwijt te raken. Bitcoin is zeer waardevol, zoals de prijs ervan aantoont, en veel cryptoliefhebbers denken dat de prijs ervan nog verder naar fenomenale hoogten zal groeien. Als het om wallets gaat, dan zijn er voldoende aanbieders, zoals je in onze aanbevelingen zult zien. Hardware wallets zijn de beste manier om grote hoeveelheden munten op te slaan, die jij niet snel zult gebruiken. Als jij met jouw munten dingen wilt ruilen of kopen, dan kun je ze in software wallets bewaren die gemakkelijker toegankelijk zijn.