PRIVACYBELEID

Privacybeleid

 1.      Introductie

Dit is het gegevensprivacybeleid van de Investoo Group (‘Investoo’).

Investoo respecteert je privacy en doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid informeert jou over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan wanneer jij één van onze websites bezoekt (ongeacht van waar jij deze bezoekt) en vertelt jou over jouw privacyrechten en hoe de wet je beschermt.

 1.      Belangrijke informatie: wie wij zijn

Het doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om jou informatie te verstrekken over hoe Investoo jouw persoonlijke gegevens bij jouw gebruik van deze website verzamelt en verwerkt, waaronder alle gegevens die jij via deze website aanlevert wanneer jij jouw persoonlijke gegevens verstrekt of toestemming geeft om meer materiaal van ons of ons bedrijfspartners te ontvangen.

Deze website is niet voor kinderen bedoeld en we verzamelen ook niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat jij dit privacybeleid tezamen met elk ander privacybeleid of eerlijk verwerkingsbeleid leest dat wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer we persoonlijke gegevens over jou verzamelen of verwerken, zodat jij volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we jouw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is een aanvulling op andere kennisgevingen en privacybeleid, en zou niet genegeerd moeten worden.

Beheerder

Investoo is de beheerder en is verantwoordelijk voor jouw persoonlijke gegevens (wordt in dit privacybeleid ook wel gezamenlijk ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ genoemd).

De Investoo Group kan van tijd tot tijd uit verschillende juridische entiteiten bestaan. Dit privacybeleid is namens elk bedrijf van de Investoo Group, dus als we Investoo, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ in dit privacybeleid noemen, dan verwijzen we naar het relevante bedrijf in de groep dat voor het beheer van deze website en voor het verwerken van jouw gegevens verantwoordelijk is.

We hebben een data protection manager (‘DPM’) aangesteld die voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid verantwoordelijk is. Als jij vragen over dit privacybeleid hebt, waaronder verzoeken om jouw wettelijke rechten uit te oefenen, neem in dat geval via de onderstaande gegevens contact met de DPM op.

Contact details

Als jij vragen over dit privacybeleid of onze privacypraktijken hebt, neem dan op de volgende manieren contact met onze DPM op:

Volledige naam van de rechtspersoon: Investoo Ltd

E-mailadres: [email protected]

Telefoon nummer: (+44) (0) 20 3488 2091

Je hebt het recht om te allen tijde een klacht bij de Information Commissioner’s Office (ICO) in te dienen, de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming kwesties (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen om de kans te krijgen om jouw mogelijke zorgen weg te nemen vóórdat jij de ICO benadert, dus neem in eerste instantie liever eerst contact met ons op.

Wijzigingen in het privacybeleid en jouw plicht om wijzigingen aan ons door te geven

We houden ons privacybeleid regelmatig bij. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Je dient deze pagina af en toe te controleren om er zo zeker van te zijn dat jij tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid. We kunnen jou per e-mail van wijzigingen in dit beleid op de hoogte stellen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over jou bewaren juist en actueel zijn. Houd ons zodoende op de hoogte als jouw persoonlijke gegevens tijdens jouw relatie met ons veranderen.

Links van derden

Deze website bevat links naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Als jij op die links klikt of die verbindingen inschakelt, dan kunnen deze derden mogelijk gegevens over jou verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over de websites van derden en zijn ook niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer jij onze website verlaat, dan raden wij jou aan het privacybeleid van elke website die jij erna bezoekt te lezen.

 1.      De gegevens die we over jou verzamelen

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, houdt alle informatie over een persoon in aan de hand waarvan die persoon geïdentificeerd kan worden. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit verwijderd is (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over jou verzamelen, verwerken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 •                Identiteitsgegevens omvatten de voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, de burgerlijke staat, titel, geboortedatum en het geslacht.
 •                Contactgegevens omvatten het factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 •                Financiële gegevens omvatten de bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 •                Transactiegegevens omvatten de details over de betalingen van en naar jou toe plus andere details van producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen.
 •                Technische gegevens omvatten het internetprotocol (‘IP’) adres, jouw inloggegevens, de browsertype en -versie, de tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem en platform, plus andere technologie op de apparaten die jij gebruikt om toegang tot deze website te verkrijgen.
 •                Profielgegevens omvatten jouw gebruikersnaam en wachtwoord, de aankopen of bestellingen die door jou gedaan zijn, je interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 •                Gebruiksgegevens bevatten informatie over hoe jij de websites, producten en diensten gebruikt.
 •                Marketing- en communicatiegegevens omvatten jouw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en derden plus jouw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, verwerken en delen daarnaast ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens. Deze geaggregeerde gegevens kunnen van jouw persoonlijke gegevens afgeleid worden, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens jouw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen jouw gebruiksgegevens bijvoorbeeld samenvoegen om zo het percentage gebruikers te berekenen dat toegang tot een specifieke website functie heeft. Als we de geaggregeerde gegevens echter met jouw persoonlijke gegevens combineren of verbinden zodat deze jou direct of indirect kunnen identificeren, dan behandelen we deze gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die in overeenstemming met dit privacybeleid gebruikt zullen worden.

We verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over jou (wat details bevat over jouw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over jouw gezondheid plus genetische en biometrische gegevens). We verzamelen en bewaren ook geen informatie over mogelijke strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Als jij geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we op grond van de wet of volgens de voorwaarden van een contract dat wij met jou hebben persoonsgegevens moeten verzamelen, en jij deze gegevens niet verstrekt wanneer daar om gevraagd wordt, dan kunnen we het contract dat we hebben of met jou proberen aan te gaan niet uitvoeren (bijvoorbeeld om jou goederen of diensten te leveren). In dit geval is het mogelijk dat we een product of dienst die jij bij ons hebt geregeld, moeten annuleren, maar we zullen jou op dat moment op de hoogte stellen als dit het geval is.

 1.      Hoe worden jouw persoonlijke gegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over jou te verzamelen, waaronder via:

 •               Directe interacties. Je kunt ons jouw persoonlijke gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons per post, telefoon, e-mail of anderszins te corresponderen. Dit omvat de persoonsgegevens die jij verstrekt wanneer je:

o      producten of diensten aanvraagt of registreert;

o      een account op onze website aanmaakt;

o      jezelf op onze dienst of publicaties abonneert;

o      verzoekt om marketingmateriaal naar jou toe te sturen;

o      aan een prijsvraag, actie of enquête meedoet; of

o      feedback aan ons geeft of contact met ons opneemt.

 •               Geautomatiseerde technologieën of interacties. Terwijl jij onze website gebruikt, verzamelen we automatisch technische gegevens over jouw apparatuur, browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook technische gegevens over jou ontvangen als jij andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie ‘Cookies’ hieronder voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.
 •               Derden of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen van verschillende derde partijen persoonsgegevens over jou ontvangen, zoals hieronder uiteengezet:

o      Technische gegevens van de volgende partijen:

 •  leden van ons aangesloten netwerk;
 •  onze zakenpartners;
 •  gegevensuitwisseling met derden (bijv. Lotame’s gegevensuitwisseling);
 •  analyseproviders (bijv. Google);
 •  advertentienetwerken; en
 •  zoek informatie van providers.

o      Contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten.

o      Identiteits- en contactgegevens van gegevensbrokers of -aggregators.

o      Identiteits- en contactgegevens uit openbaar beschikbare bronnen zoals Companies House en het Kiesregister binnen de EU.

 1.      Hoe we jouw persoonlijke gegevens gebruiken

We zullen jouw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. We gebruiken jouw persoonlijke gegevens veelal in de volgende omstandigheden:

 •               Waar we een contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan ​​met jou aan te gaan of zijn aangegaan.
 •               Waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en jouw belangen plus fundamentele rechten niet boven die belangen prevaleren.
 •               Waar we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Over het algemeen vertrouwen we niet op een toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens, hoewel we wel jouw toestemming zullen vragen voordat wij je direct marketingcommunicatie van derden via e-mail of sms toesturen. Jij hebt, door contact met ons op te nemen, het recht om jouw toestemming voor deze marketing op ieder gewenst moment in te trekken.

Doeleinden waarvoor we jouw persoonsgegevens zullen gebruiken

We hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving van de manieren waarop we van plan zijn om jouw persoonsgegevens te gebruiken en op welke rechtsgronden we ons baseren om dit te doen. We hebben tevens vastgesteld, waar van toepassing, wat onze legitieme belangen zijn.

Houd er rekening mee dat we jouw persoonlijke gegevens voor meer dan één rechtsgrondslag kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als jij meer details nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop we ons baseren om jouw persoonsgegevens te verwerken, wanneer er meer dan één rechtsgrondslag in de onderstaande tabel uiteengezet is.

Doel/Activiteit Type gegevens Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief grondslag gerechtvaardigd belang
Om jou als nieuwe gebruiker/klant te registreren (a) Identiteit 

(b) Contact

(a) De uitvoering van een contract met jou

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te bestuderen hoe klanten bepaalde pagina’s/producten/diensten gebruiken)

Om bestellingen te verwerken en af te leveren, waaronder:

(a) Betalingen, vergoedingen en kosten te beheren

(b) Het incasseren en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is

(a) Identiteit 

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Marketing en communicatie

(a) De uitvoering van een contract met jou

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om aan ons verschuldigde bedragen terug te vorderen)

Om onze relatie met jou te beheren, waaronder:

(a) Je over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid te informeren

(b) Jou te vragen om een recensie achter te laten of een enquête in te vullen

(a) Identiteit 

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) De uitvoering van een contract met jou

(b) Noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te bestuderen hoe klanten bepaalde pagina’s/producten/diensten gebruiken)

Om jou in staat te stellen een enquête in te vullen (a) Identiteit 

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(a) De uitvoering van een contract met jou

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten pagina’s/producten/diensten gebruiken, om gebruikersvoorkeuren te begrijpen, om onze pagina’s/producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen (waaronder probleemoplossingen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en de hosting van gegevens) (a) Identiteit 

(b) Contact

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude en andere illegale activiteiten te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

Om relevante website content en advertenties aan jou te leveren en de effectiviteit van onze sites plus de advertenties die we aan jou aanbieden te bepalen of te begrijpen (a) Identiteit 

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten bepaalde pagina’s/producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)
Om data-analyse te gebruiken om jouw reis door onze sites in kaart te brengen, om jouw website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technisch 

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om de soorten klanten te definiëren die onze websites bezoeken, om hun interacties met onze sites te begrijpen, om onze websites up-to-date te houden en hun content relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om marketingstrategieën te informeren)
Om je voorkeuren te begrijpen en om jou suggesties en aanbevelingen te doen over de goederen of diensten die voor jou interessant kunnen zijn (a) Identiteit 

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

(f) Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om pagina’s / producten / diensten te ontwikkelen en te promoten en ons bedrijf te laten groeien)
Om professioneel advies in te winnen of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (a)    Identiteit 

(b)    Contact

(c)    Financieel

(d)    Transactie

(e)    Technisch

(f)     Profiel

(g)    Gebruik

(h)    Marketing en communicatie

(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor het verkrijgen van professioneel advies)

(b) Noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

Marketing

We streven ernaar om jou keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens, en dan met name op het gebied van marketing en reclame.

We kunnen jouw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om zo een beeld te vormen van wat wij denken dat jij wilt of nodig hebt, of wat voor jou interessant kan zijn. Zo bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor jou relevant kunnen zijn (dit noemen we marketing).

Je ontvangt marketingcommunicatie van ons en/of bepaalde externe derden als jij om deze informatie verzocht hebt en jij jezelf niet voor het ontvangen van die marketing hebt afgemeld.

Marketing door derden

We zullen jouw uitdrukkelijke ‘aanmelding’ toestemming vragen voordat we jouw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden met derden delen.

Afmelden

Je kunt ons of de derden vragen om op elk moment te stoppen met het sturen van marketingberichten door op elk marketingbericht dat naar jou toe is verzonden de opt-out-links te volgen, of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser op de harde schijf van jouw computer opgeslagen worden. We gebruiken cookies om te weten wie welke pagina’s en advertenties heeft gezien, om te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s bezocht worden, om de meest populaire delen van een website te bepalen en in het algemeen om het gebruik van een website te tracken. De meeste webbrowsers accepteren deze cookies automatisch, maar dat hoeft niet. Wij hebben geen controle over het gebruik van de cookies door derden. Je kunt jouw browser dusdanig instellen om alle of sommige cookies te weigeren, of om jou te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als jij de cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website mogelijk ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen werken.

Voor meer informatie over cookies en hoe jij ze kunt uitschakelen, kun jij op www.allaboutcookies.org de informatie van het Interactive Advertising Bureau raadplegen.

Verandering van doel

We zullen jouw persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Neem contact met ons op als jij graag uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel met het oorspronkelijke doel verenigbaar is.

Als we jouw persoonlijke gegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, dan zullen wij jou hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt om dit te doen.

Houd er rekening mee dat we zonder je medeweten of toestemming jouw persoonlijke gegevens kunnen verwerken, dit in overeenstemming met de bovenstaande regels, of waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

 1.      Openbaarmaking van jouw persoonlijke gegevens

We kunnen jouw persoonlijke gegevens, voor de doeleinden uiteengezet in de bovenstaande tabel, met de onderstaande partijen delen.

 •               Bedrijven binnen de Investoo Group.
 •               Externe derden (gedefinieerd in de onderstaande verklarende woordenlijst).
 •               Derden aan wie we ervoor zouden kunnen kiezen om onderdelen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Anderzijds kunnen we ook proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er zich een wijziging in ons bedrijf voordoet, dan kunnen de nieuwe eigenaren jouw persoonlijke gegevens op dezelfde manier als in dit privacybeleid uiteengezet gebruiken.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van jouw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan het onze externe serviceproviders niet toe om jouw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen enkel toe om jouw persoonlijke gegevens voor de specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

 1.      Internationale transfers

We kunnen jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) overdragen.

Telkens wanneer we jouw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, dan zorgen we ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat er ten minste één van de volgende waarborgen geïmplementeerd wordt:

 •               We zullen jouw persoonsgegevens alleen aan de landen doorgeven die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden.
 •               Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, dan kunnen wij specifieke contracten gebruiken die door de Europese Commissie goedgekeurd zijn en die dezelfde persoonlijke gegevensbescherming als in Europa bieden.
 •               Waar we providers gebruiken die in de Verenigde Staten gevestigd zijn, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel van het Privacy Shield uitmaken, dat vereist dat ze de vergelijkbare bescherming bieden als de persoonlijke gegevens die tussen Europa en de Verenigde Staten gedeeld worden.

Neem contact met ons op als jij graag meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van jouw persoonlijke gegevens buiten de EER.

 1.      Dataveiligheid

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat jouw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op een ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot jouw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Zij verwerken jouw persoonsgegevens enkel in opdracht van ons en hebben een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingevoerd om elke vermoedelijke inbreuk op deze persoonsgegevens aan te pakken en we zullen, waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen, jou en elke toepasselijke regelgever van een inbreuk op de hoogte stellen.

 1.      Dataretentie

Hoe lang gebruiken jullie mijn persoonlijke gegevens?

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens enkel zolang als dat er redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze verzameld hebben, waaronder om aan de wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten te kunnen voldoen. We kunnen jouw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als wij redelijkerwijs geloven dat er een kans op een geschil bestaat met betrekking tot onze relatie met jou.

Om de juiste bewaartermijn voor de persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of de openbaarmaking van jouw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we jouw persoonlijke gegevens verwerken en of wij deze doeleinden via andere middelen en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten kunnen bereiken.

Met uitzondering van de contactgegevens (die voor een periode van drie jaar vanaf de datum van ons laatste contact of onze laatste omgang met jou bewaard worden) bewaren we jouw gegevens voor een periode van twee jaar vanaf de datum van ons laatste contact of onze laatste omgang met jou. Aan het einde van de geldende bewaartermijn worden jouw gegevens uit onze systemen verwijderd.

In sommige omstandigheden kun jij ons verzoeken om jouw gegevens vóór het einde van de bewaartermijn te verwijderen. Zie voor meer informatie ‘jouw wettelijke rechten’ hieronder.

In sommige omstandigheden zullen we voor onderzoeks- of statistische doeleinden jouw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met jou in verband gebracht kunnen worden), in welk geval we deze informatie zonder een verdere kennisgeving aan jou voor een onbepaalde tijd kunnen gebruiken.

 1.    Jouw wettelijke rechten

Jij hebt onder bepaalde omstandigheden rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens.

 •               Het recht op de toegang tot jouw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een ‘toegangsverzoek van een betrokkene’). Dit stelt jou in staat om een kopie van de persoonlijke gegevens te ontvangen die we over jou hebben en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken.
 •               Het recht op een correctie van de persoonlijke gegevens die we over jou bewaren. Hierdoor kun jij eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over jou hebben laten corrigeren, hoewel we dan wel mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die jij ons verstrekt moeten verifiëren.
 •               Het recht van het wissen van jouw persoonsgegevens. Dit stelt jou in staat om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om met het verwerken ervan door te gaan. Je hebt ook het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer jij met succes van jouw recht gebruik hebt gemaakt om een bezwaar tegen de verwerking ervan te maken (zie hieronder), bijvoorbeeld wanneer we jouw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we jouw persoonsgegevens moeten wissen om aan de lokale wetgeving te voldoen. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk om specifieke juridische redenen niet altijd aan jouw verzoek tot een verwijdering kunnen voldoen die, indien van toepassing, dan op het moment van jouw verzoek aan jou meegedeeld zullen worden.
 •               Bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens maken wanneer we op een legitiem belang vertrouwen (of dat van een derde partij) en wanneer er is iets met jouw specifieke situatie aan de hand is waardoor jij op deze grond een bezwaar tegen de verwerking wilt maken, omdat jij denkt dat dit op jouw fundamentele rechten en vrijheden van invloed is. Je hebt tevens het recht om tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden bezwaar te maken. In sommige gevallen kunnen we echter aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om jouw informatie toch te verwerken, aangezien die zwaarder dan jouw rechten en vrijheden wegen.
 •               Het recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit stelt jou in staat om ons te vragen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens in de volgende scenario’s op te schorten:

o        Als jij wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen.

o        Waar ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar jij niet wilt dat wij deze wissen.

o        Waar jij ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat jij deze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

o        Je bezwaar tegen ons hebt gemaakt voor het gebruik van jouw gegevens, maar waarbij we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

o        Een verzoek van de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan jou of aan een derde partij. Wij zullen jou, of een door jou gekozen derde, jouw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat  verstrekken. Houd er wel rekening mee dat dit recht enkel van toepassing op geautomatiseerde informatie is, waarvoor jij ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met jou uit te voeren.

o        De toestemming intrekken wanneer we op de toestemming vertrouwen om jouw persoonlijke gegevens te mogen verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die uitgevoerd is vóórdat jij jouw toestemming intrekt. Als jij jouw toestemming intrekt, dan kunnen we bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan jou leveren.

Als jij één van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Meestal geen vergoeding vereist

Je hoeft geen vergoeding te betalen om toegang tot jouw persoonlijke gegevens te verkrijgen (of om één van de andere rechten uit te kunnen oefenen). We kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als jouw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Een andere optie is dat we in deze omstandigheden kunnen weigeren om aan jouw verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van jou nodig hebben

We zouden mogelijk specifieke informatie van jou kunnen vragen om ons te helpen jouw identiteit te bevestigen en jouw recht op de toegang tot jouw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om één van jouw andere rechten uit te kunnen oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan personen bekend wordt gemaakt die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen, om onze reactie te versnellen, eveneens contact met jou opnemen om jou om meer informatie met betrekking tot jouw verzoek te vragen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Het kan soms langer dan een maand duren voor als jouw verzoek bijzonder complex is of als jij meerdere verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we jou hiervan op de hoogte stellen en je ervan op de hoogte houden.

 1.    Woordenlijst

WETTELIJKE BASIS

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen om de interesses en de voorkeuren van degenen die onze websites bezoeken te weten om hen zo de meest relevante gebruikerservaring te bieden. We zorgen ervoor dat we de mogelijke gevolgen hiervan voor jou (zowel de positieve als negatieve) en jouw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we jouw persoonsgegevens voor onze legitieme belangen verwerken. We gebruiken jouw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de impact op jou (tenzij wanneer we jouw toestemming hiervoor hebben of wij anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). Je kunt meer informatie verkrijgen, over hoe wij onze legitieme belangen met betrekking tot specifieke activiteiten ten opzichte van de mogelijke gevolgen voor jou beoordelen, door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van het contract betekent het verwerken van jouw gegevens wanneer dit voor de uitvoering van een contract nodig is waarbij jij een partij bent of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijk contract aangegaan wordt.

Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent het verwerken van jouw persoonsgegevens wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting die op ons rust te voldoen.

Interne derden betekent andere bedrijven in de Investoo Group, die als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers optreden.

Externe derden betekent:

 •               Onze professionele adviseurs (waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars).
 •               HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten.
 •               Serviceproviders die de technologie achter onze websites ondersteunen (bijvoorbeeld WordPress en HubSpot) en andere serviceproviders die ons helpen bij het runnen van ons bedrijf en het uitvoeren van alle services die jij aanvraagt.
 •               Bureaus of bedrijven ter voorkoming van fraude, witwassen en terrorismefinanciering.
 •               Productleveranciers, brokers, beurzen, uitwisselingen en andere bedrijven waarvan de producten en diensten op onze websites vermeld of geadverteerd worden.
 •               Onze zakenpartners, aangesloten advertentienetwerken, analyseproviders en aanbieders van zoekinformatie.