5 manieren waarop Bitcoin een goede invloed op de wereld heeft

5 manieren waarop Bitcoin een goede invloed op de wereld heeft

By Onose Enaholo - Kort bericht
Bijgewerkt 26 January 2023
Foto van Bitcoins met gloeilampen

Het is de moeite waard om even stil te staan bij het feit hoe ver Bitcoin en blockchain op dit moment al zijn gekomen om in 11 korte jaren zoveel te bereiken. Is dit het echter allemaal waard geweest? Zullen Bitcoin en blockchain net zo transformatief voor de samenleving als internet zijn? En zullen ze een betere plek van de samenleving maken?

De CBDC’s staan al om de hoek te wachten

China staat op het punt om hun digitale yuan project vrij te geven. De digitale yuan, bedacht door de Bank of China, zal een central bank digital currency (CBDC) zijn.

Deze activaklassen zullen regeringen in staat stellen om de geldstroom van hun economieën beter te volgen, waardoor er progressievere en efficiëntere vormen van belastingheffing mogelijk worden.

CBDC’s maken niet alleen het UBI (universeel basisinkomen) op een grote schaal haalbaarder, ze zullen ook meer transparantie creëren over de manier waarop rijkdom overgedragen wordt, om zo de winstgevendheid te kunnen maximaliseren van de bedrijven die deze gegevens gebruiken. Dit veronderstelt dat CBDC’s een openbaar grootboek zouden gebruiken, zoals dat van Bitcoin, zodat alle transacties voor alle netwerkdeelnemers zichtbaar zijn.

De herverdeling van rijkdom

Cryptovaluta’s bieden veel mogelijkheden om de wereldeconomie te moderniseren: lage grensoverschrijdende transactiekosten, een gedecentraliseerde financiële controle, plus een beperkte en gedecimaliseerde geldhoeveelheid.

De concentratie van rijkdom is desondanks sinds de komst van Bitcoin niet veranderd. Als we naar de gegevens kijken, bevatten 1.000 wallets 40% van alle Bitcoins die in omloop zijn. Er bestaan meer dan 46 miljoen Bitcoin wallets om jou een idee van de omvang hiervan te geven.

Sommigen hebben desalniettemin betoogd dat cryptogeld door middel van een vorm van universeel basisinkomen (UBI) een manier biedt om ongelijkheid aan te pakken, zoals uit het Good Dollar project blijkt, waarbij aanvragers kunnen inloggen om een dagelijkse toelage van Good dollars te ontvangen om zo voor essentieel levensonderhoud te betalen. Deze pleidooi voor digitale valuta werd ook aangevoerd toen de Amerikaanse regering stimuleringscheques verspreidde om de economie tijdens de pandemie een boost te geven.

Cheques zijn echter traag en inefficiënt, iets wat tijd en geld kost, luidt het argument; dus waarom zou je niet een digitaal wallet systeem voor de distributie van cash geld gebruiken?

Digitale wallets zouden ooit een goedkope manier kunnen zijn om contant geld onder degenen te verdelen die dit nodig hebben. Tijdens de eerste COVID lockdown ontvingen burgers in de Verenigde Staten 1.200 dollar aan cheques als compensatie voor de gestagneerde economie, om op deze wijze te proberen de consumentenbestedingen weer op gang te brengen. Als de pandemie pas over een aantal jaar had plaatsgevonden, dan had de Amerikaanse regering gemakkelijk digitale wallets kunnen gebruiken om daarmee digitale dollars te verdelen.

Blockchain use-cases

In de afgelopen 10 jaar zijn er naast cryptovaluta’s ook allerlei soorten blockchains voor industrieën ontwikkeld: onroerend goed, stemsystemen, food sourcing, smart contracts, toeleveringsketens, juridische procedures en nog veel meer.

Blockchain biedt nieuwe manieren om gevestigde industrieën effectiever te maken; dit op dezelfde wijze als dat het internet dit de afgelopen jaren ook heeft gedaan. Door een onveranderlijk systeem te bieden om data te verstrekken, kan er snel en gemakkelijk vertrouwen worden gewekt, waardoor het leven voor zowel bedrijven als consumenten beter wordt.

De mogelijkheden van blockchain werden tevens in relatie tot de post-pandemische wereld beoordeeld. Eén luchtvaartmaatschappij heeft tot dusverre beweerd dat haar passagiers, zodra het vaccin tegen COVID algemeen beschikbaar is, om te kunnen reizen bewijzen moeten dat ze ingeënt zijn. Een blockchain voor het verifiëren van degenen die een vaccin hebben ontvangen, kan zo’n verificatieproces versnellen en ons assisteren sneller weer normaal te kunnen laten functioneren.

Cryptogeld kan de huidige toestand van de financiële wereld verstoren

Sinds de bankencrisis van 2008 heerst er, vanwege de cultuur van roekeloze, hebzuchtige leningen van banken, een wantrouwen jegens de traditionele financiële instellingen. Bitcoin biedt een manier om de macht van gecentraliseerde financiën weg te nemen en deze elders te verdelen.

Dit zou enorme gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop financiën in de samenleving werken en met (gedistribueerde grootboektechnologie) DLT verantwoording plus transparantie in kredietverleningsprocessen kunnen aanbrengen.

De afname van de traditionele banken zou daarnaast de innovatie in financiële dienstverlening kunnen stimuleren. Veel banken zijn goed ingeburgerd, werden meer dan 100 jaar geleden opgericht en zijn tot gigantische bedrijven uitgegroeid. Hierdoor passen ze zich traag aan en wordt de innovatie in de digitale economie aantoonbaar onderdrukt.

Kleinere fintech bedrijven, die door digitale valuta’s ondersteund worden, zullen wendbaar genoeg zijn om zich aan de snel veranderende markt aan te passen, waardoor de productiviteit toeneemt.

Makkelijk om in te investeren

Bitcoin wordt steeds populairder als een investeringsmiddel onder investeerders en na het herstel na 2018 bewees Bitcoin zichzelf als een serieus investeringsmiddel dat hier is om te blijven.

Ark Investments gelooft dat dit decennium een cruciale periode van waardering voor Bitcoin zal zijn, met het argument dat haar marktkapitalisatie tegen het einde van het decennium de ‘triljoenen’ zou kunnen bereiken.

Ark wijst hierbij op de geleidelijke afname van het vertrouwen in goud als een activaklasse en stelt voor dat een verschuiving van slechts 10% van de investeringen van goud naar Bitcoin de marktkapitalisatie met meer dan een biljoen zou opdrijven. Dit is een scenario die niet uitgesloten kan worden, aangezien er een opkomst van institutionele beleggers is die er momenteel voor kiezen om Bitcoin in plaats van goud te kopen.

Aangezien haar aanbod tot 21 miljoen Bitcoins beperkt is, heeft de activa een werkelijk eindige voorraad. Goud kan daarentegen altijd nog ergens anders worden gevonden, of er zou nog meer geavanceerde mijnbouw technologie kunnen worden ontwikkeld om het te extraheren, waardoor het aanbod toeneemt en er vraagtekens bij de zeldzaamheid en intrinsieke waarde van goud geplaatst kan worden.

Bitcoin en blockchain zijn er om te blijven, en het is hoopvol dat ze eveneens tot steeds meer nieuwe technologieën leiden die de financiële wereld ten goede komen.