Advocaten in Washington DC kunnen crypto betalingen accepteren

Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?
Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?

Advocaten in Washington DC kunnen crypto betalingen accepteren

By Benson Toti - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022

De District of Columbia Bar is er voorstander van dat advocaten crypto als betaling voor juridische diensten accepteren – zolang de overeenkomst eerlijk is en dat de advocaat de valuta veiligstellen kan

Volgens de District of Columbia Bar kunnen advocaten in Washington DC ervoor kiezen om cryptogeld als betaling voor juridische diensten te accepteren; op voorwaarde dat de vergoedingsovereenkomst eerlijk en redelijk is, en dat de advocaat in staat is om het virtuele eigendom veilig te beheren.

De juridische ethische commissie van de bar verklaarde dat “advocaten de veranderingen niet kunnen tegenhouden, zelfs als ze dat zouden willen, en dat cryptogeld steeds meer als een betalingsmethode door leveranciers en dienstverleners geaccepteerd wordt, waaronder advocaten”.

De commissie erkent tevens het volatiele karakter van virtuele valuta’s en voegt eraan toe dat de billijkheid van dergelijke vergoedingsregelingen tussen de cliënt en de advocaat beoordeeld moet worden op het moment dat ze worden vastgelegd.

Er wordt opgemerkt dat de federale belastingdienst (IRS) cryptogeld als eigendom behandelt in plaats van een vorm van valuta voor belastingdoeleinden. Er werd overeengekomen dat de betaling van cryptogeld vergoedingen “meer op een betaling in onroerend goed lijkt, dan op een betaling in fiat valuta”.

Het lijkt erop dat advocatenkantoren cryptogeld steeds meer als een betaalmiddel accepteren, ondanks dat de cryptomarkten bekend staan ​​om hun verhoogde risico en volatiliteit. De bars van Nebraska, Noord-Carolina en New York City hebben advies uitgebracht om digitale valuta als betaling te accepteren.

Het oordeel van de DC bar legt uit dat hoewel de ethische regels vereisen dat de honoraria van advocaten redelijk zijn, ze niet uitsluiten dat ‘potentieel volatiele activa’ als betaling geaccepteerd worden. Het oordeel wijst op bedrijfsaandelen, onroerend goed en cryptogeld als voorbeelden van dergelijke betalingen.

Advocaten die instemmen met een voorschot in cryptogeld moeten rekening houden met de ethische regel 1.8 (a), die bepaalt dat er een redelijke overeenkomst moet zijn met schriftelijk vastgelegde voorwaarden, die eerlijk voor de cliënt zijn.

Het advies stelt dat deze regel niet van toepassing is op de betaling van reeds verdiende vergoedingen.

Wanneer er sprake is van volatiele activa zoals cryptogeld, wordt er extra nadruk gelegd op de eerlijkheid van de overeenkomst voor de cliënt. De eerlijkheid van de overeenkomst moet beoordeeld worden op het moment van ondertekening en er treedt geen ethische schending op als toekomstige gebeurtenissen, die buiten de controle van een advocaat plaatsvinden, ertoe leiden dat de vergoeding onredelijk lijkt.

Advocaten die voor toekomstige werkzaamheden betalingen in cryptogeld willen accepteren, moeten begrijpen hoe de technologie werkt om het virtuele eigendom van de cliënt te beschermen. Ze moeten weten hoe ze hiermee om moeten gaan en het beschermen tegen de vele manieren waarop cryptogeld gestolen kan worden of verloren kan gaan.