Bitcoin wordt een veilige haven voor Zimbabwanen die met inflatieproblemen geconfronteerd worden

Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?
Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?

Bitcoin wordt een veilige haven voor Zimbabwanen die met inflatieproblemen geconfronteerd worden

By Benson Toti - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022
Een luchtfoto van een straat in Harare, Zimbabwe

Recente uitdagingen in het land hebben de autoriteiten ertoe aangezet een reeks impopulaire besluiten uit te voeren; dus vinden burgers manieren om ze te omzeilen door Bitcoin te gebruiken

De Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) heeft Zimswitch officieel tot de nationale switch service voor betalingen benoemd; dit in een bericht dat afgelopen donderdag aan het publiek is bekendgemaakt. Alle financiële dienstverleners in het land, inclusief mobiele geldexploitanten (MMO), moeten nu met dit platform verbinding maken.

Er wordt aangenomen dat dit goedgekeurd is om de interoperabiliteit tussen financiële dienstverleners mogelijk te maken.

Er wordt gespeculeerd dat Ecocash, de grootste MMO van het land, het doelwit is van de beslissing van de centrale bank. In het verleden werd Ecocash namelijk geconfronteerd met beschuldigingen van bemoeienis met inspanningen om de uitwisseling tussen MMO’s te verbeteren, aangezien zij van deze status-quo zouden profiteren.

Critici van het bedrijf hadden hun bezorgdheid geuit over het feit dat Ecocash deze inspanningen opzettelijk uitvoert om haar monopolie te behouden, dat ze verkreeg na flink in de financiële infrastructuur van Zimbabwe te investeren.

Uit een onderzoek van de post- en telecommunicatieregelgevende instantie van Zimbabwe is gebleken dat Ecocash meer dan 94% van alle betalingen met mobiel geld verwerkt.

Om deze bevindingen aan te vullen, toont een studie die door de Reserve Bank van Zimbabwe zelf uitgevoerd is aan, dat mobiel geld de betalingsmethode bij uitstek is voor nationale retailbetalingen; goed voor 80% van alle betalingen binnen deze categorie.

Overheidsingrijpen

De afgelopen jaren is de dominantie van Ecocash onvermijdelijk een bron van spanning bij regelgevers geweest, en nu blijkbaar ook de regering.

Onlangs had de regering het bevel gegeven om alle mobiele geldtransacties stop te zetten. Dit veroorzaakte, naast de economische strijd van het land met hyperinflatie, naar verluidt tot spanning in het politieke landschap.

Ecocash heeft geweigerd zich aan het schorsingsbevel te houden, met het argument dat de regeringsfunctionaris die de aankondiging gedaan had, de RBZ niet had geraadpleegd alvorens de beslissing openbaar te maken. Deze impasse was van korte duur en eindigde toen de RBZ in overeenstemming met het kabinetsstandpunt een verklaring aflegde.

Deze gang van zaken heeft ertoe geleid dat burgers, met name voor grensoverschrijdende betalingen, Bitcoin hebben gebruikt. Dit komt waarschijnlijk omdat deze digitale valuta sneller wordt overgedragen en niet onder de huidige regelgeving valt.

Anderen kiezen ervoor om tevens hun geld in Bitcoin op te slaan omdat dit een gevoel van controle verstrekt. De pogingen van de overheid om Ecocash te controleren of op te schorten, kunnen niet bij Bitcoin toegepast worden. Bovendien wordt de cryptovaluta ook niet door de lokale inflatie beïnvloed.

Ten slotte zijn werknemers in het buitenland eveneens Bitcoin gaan gebruiken om geld naar hun thuisland over te maken.

De RBZ heeft de banken opgedragen de ondersteuning voor alle crypto gerelateerde bedrijven stop te zetten; de Bitcoin handel plus betalingstransacties blijven echter gewoon plaatsvinden.