Registreer u nu bij een van onze aanbevolen partners

Onderzoek toont aan dat vrouwen in ontwikkelingslanden zich voor financiële onafhankelijkheid tot crypto wenden

Belangrijkste leerpunten

 • De verhouding naar geslacht is in de ontwikkelde regio’s behoorlijk scheef ten opzichte van mannen te noemen. Waaronder 35% vrouwen in het Verenigd Koninkrijk, 32% in de VS en 27% in Australië

 • Ontwikkelingslanden zijn veel evenwichtiger tussen mannen en vrouwen verdeeld. Waarbij Israël, Indonesië en Nigeria zelfs meer vrouwelijke cryptobeleggers dan mannen hebben

 • Er zijn in de derde wereld minder opties voor vrouwen om een financiële onafhankelijkheid na te streven. Iets wat mogelijk een reden voor de hogere adoptie van cryptogeld door vrouwen is

 • Frankrijk is het meest genderneutrale ontwikkelde land, maar heeft nog steeds maar 45% aan vrouwelijke investeerders

 • 35% van de crypto-investeerders wereldwijd is vrouw, wat over het algemeen beter is dan de 26% die in het wereldwijde beleggingsuniversum wordt geconstateerd 

Intro

De crypto bearmarkt is in volle gang, waarbij er overal veel zakken leeggehaald worden. Ik wilde graag de constante prijsbewaking veranderen (aangezien bijna alle crypto apps nu constant in het rood op mijn scherm weergegeven worden). Dus ik heb gekeken naar een ander soort rangschikking van gegevens, namelijk die van de uitsplitsing van cryptogeld naar geslacht.

De traditionele financiële sector heeft in het verleden van een zeer scheve gendersamenstelling te lijden gehad. Het wordt over het algemeen als een door mannen gedomineerd testosteronhol gezien, met daarbij de heersende veronderstelling dat dit bij crypto hetzelfde is. Met een blind optimisme dook ik echter de statistieken in, in de hoop dat dit bij crypto beter zou zijn.

De resultaten waren behoorlijk fascinerend te noemen. Met behulp van deze enquête van Gemini, te midden van andere gegevensbronnen, heb ik gekeken of de vrouwelijke vertegenwoordiging in de cryptowereld een verbetering is ten opzichte van de traditionele financiën.

Ontwikkelde landen vertonen een slechte vertegenwoordiging van vrouwen

Laten we eerst met het slechte nieuws beginnen. In een aantal van de grootste crypto bezittende landen ter wereld (namelijk het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland) is slechts een derde van de cryptobezitters een vrouw. En dat is nog niet eens het ergste. Slechts 27% van de crypto-investeerders in Australië is vrouw, terwijl in Denemarken maar slechts 18% van de investeerders een vrouw is.

    

De bovenstaande grafiek laat zien dat de gegevens iets beter in Frankrijk zijn, maar dat het daar met 45% ook nog steeds niet gelijk verdeeld is. Maar als we vervolgens ons onderzoek uitbreiden, dan springt er hier meteen iets tussenuit. Want de ontwikkelingslanden hebben namelijk een veel hoger vertegenwoordigingspercentage van vrouwen.

Ontwikkelingslanden zijn veel genderneutraler

In termen van totale investeringen (dus niet enkel crypto) zijn er volgens een rapport van BrokerChooser in elk land op aarde meer mannen dan vrouwen. Dit met een wereldwijde verdeling van 76% mannelijke investeerders tot 24% vrouwelijke investeerders (zie de gele balk in onderstaande grafiek).

Als we naar de bovenstaande grafiek van de ontwikkelde landen kijken, dan is de situatie iets beter in crypto. Maar er is nog steeds duidelijk een genderprobleem. Omdat het bovengenoemde cijfer van een derde waar de meeste landen in rondhangen, ver onder de maat is.

Het wordt pas echt interessant als de analyse naar ontwikkelingslanden wordt uitgebreid  Israël, Indonesië en Nigeria lopen daarbij voorop, waarbij dit landen trio meer vrouwelijke dan mannelijke crypto-investeerders heeft.

    

Met uitzondering van de Verenigde Arabische Emiraten (32%) scoren alle ontwikkelingslanden in de subgroep met 35% aan vrouwen zelfs boven het wereldwijde gemiddelde. Dit terwijl het 26% wereldwijde gemiddelde voor alle activaklassen zelfs nog lager is (zie de bovenstaande gele balken). Deze laatste vergelijking van wereldwijde gemiddelden toont inderdaad aan dat cryptogeld in alle activaklassen wereldwijd (35% versus 26%) over het algemeen een meer genderneutrale manier van beleggen is.

De gemiddelden van de gegevens in de onderstaande grafiek voor ontwikkelingslanden laat zien hoe deze laatste (in plaats van de ontwikkelde wereld) het crypto gemiddelde omhoog brengt.

    

Waarom ontwikkelingslanden genderneutraler zijn

De outperformance van de derde wereld op het gebied van gendergelijkheid zou als reden kunnen hebben dat de vrouwen in ontwikkelde landen meer mogelijkheden hebben om financieel onafhankelijk te zijn. Iets wat in de derde wereld niet het geval is. Cryptogeld biedt in dit geval een gemakkelijkere route naar de financiële wereld. Dit terwijl de conventionele opties zoals effectenrekeningen, robotbeleggen en zelfs bankrekeningen veel ontoegankelijker zijn.

Crypto creëert een toegankelijker en democratischer financieel systeem in vergelijking met traditionele financiën, is een veelgeprezen spreuk van cryptoliefhebbers. Dit is vaak het geval in landen met corrupte regeringen en zwakke betalingsrails. Waardoor de cryptobeleggers hier als degenen aan te wijzen zijn die het meest van het gebruik van crypto zullen profiteren. Maar de bovenstaande gegevens en theorie suggereren ook dat de vrouwen in deze landen met systemische uitdagingen te maken hebben bij het verkrijgen van toegang tot financiële activa. Waardoor zij ook goed van de opkomst van cryptogeld kunnen profiteren.

Er is natuurlijk nog een lange weg te gaan, maar de gegevens tonen aan dat dit ten minste één gebied is waar cryptogeld de traditionele financiering heeft doorbroken. Ook al is dit alleen maar in de derde wereld.

bronnen

https://www.gemini.com/gemini-2022-state-of-crypto-global.pdf

https://brokerchooser.com/