Odpowiedzialne inwestowanie

Na niniejszej stronie znajdziesz wskazówki, które pozwolą Ci inwestować w sposób odpowiedzialny. Zapewnimy również linki do dalszych informacji, które mogą pomóc Ci obszerniej zgłębić temat odpowiedzialności finansowej.

Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić

Cena żadnej kryptowluty nie rośnie w nieskończoność. Chociaż wejście za całą sumę może być kuszące, gdy rynki wyglądają dobrze, to ważne jest, aby pamiętać, że żaden rynek nie generuje zysków w nieskończoność, a każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Zainwestowany kapitał jest niepłynny i nie zawsze możesz mieć do niego szybki dostęp w momencie krachu.

Krótka sprzedaż

W przypadku krótkiej sprzedaży inwestor pożycza aktywo i natychmiast je sprzedaje w nadziei, że w przyszłości odkupi je po niższej cenie, księgując różnicę jako zysk. Jeżeli natomiast cena aktywa wzrośnie, inwestor będzie musiał odkupić je za sumę wyższą od kwoty inwestycji, licząc różnicę jako stratę. Ponieważ nie ma górnego limitu cen aktywów, potencjalne straty będące wynikiem krótkiej sprzedaży są nieograniczone. Otwierając pozycje krótkie, zawsze powinniśmy brać pod uwagę środki zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia Stop Loss czy Stop Limit.

Nieregulowane giełdy i brokerzy

Nielicencjonowani brokerzy i giełdy nie podlegają regulacjom organów finansowych, a zatem korzystanie z nich nie gwarantuje ochrony prawnej. Regulacje często są postrzegane w sektorze finansowym z pogardą, ale zapewniają bezpieczeństwo pod kątem prawnym, co jest szczególnie istotne dla początkujących inwestorów. W miarę możliwości unikaj nieuregulowanych brokerów i giełd.

Radzenie sobie ze skutkami nieodpowiedzialnego inwestowania

Utrata pieniędzy lub ryzykowanie nimi niesie za sobą ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym, mogących zrujnować Twoje relacje z bliskimi oraz inne aspekty Twojego życia. Utrata więcej, niż jesteś w stanie sobie pozwolić, może również wpędzić Cię w długi, co często pogłębia wspomniane problemy. Jeśli dotyczą także Ciebie, poproś o pomoc.

Materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o odpowiedzialnym inwestowaniu lub masz problemy spowodowane nieodpowiedzialnym inwestowaniem, zapoznaj się z poniższymi dodatkowymi materiałami.

Money Advice Trust — jeśli zmagasz się z długiem

Which? Investment Risk Guide — jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z inwestowaniem

Investopedia Shorting Guide — jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zarządzać ryzykiem związanym z krótką sprzedażą

Mind —jeśli pragniesz zgłębić temat problemów ze zdrowiem psychicznym