Zastrzeżenia prawne

Ta strona internetowa jest własnością Investoo Group.

Ostrzeżenie o ryzyku

Inwestowanie w cyfrowe waluty, akcje, udziały i inne papiery wartościowe, towary, waluty i inne pochodne produkty inwestycyjne (np. Kontrakty na różnice kursowe) ma charakter spekulacyjny i wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Każda inwestycja jest inna i wiąże się z odmiennym ryzykiem.

Kontrakty CFD i inne instrumenty pochodne są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działa inwestycja i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Ceny kryptowalut mogą ulegać znacznym wahaniom i dlatego nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Handel kryptowalutami nie jest nadzorowany przez żadne ramy regulacyjne UE. Przeszłe wyniki nie gwarantują wyników przyszłych. Każda przedstawiona historia handlowa ma mniej niż 5 lat, chyba że określono inaczej, i może nie wystarczyć jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Twój kapitał jest zagrożony.

Podczas handlu akcjami Twój kapitał jest zagrożony.

Przeszłe wyniki nie oddziałują na przyszłe wyniki. Przedstawiona historia handlowa ma mniej niż 5 lat, chyba że zaznaczono inaczej i może nie wystarczyć jako podstawa do decyzji inwestycyjnych. Ceny mogą spadać lub rosnąć, jak również znacznie się zmieniać, poprzez co możesz być narażony na wahania kursów walut i możesz stracić całość lub więcej niż zainwestowana kwota. Inwestowanie nie jest odpowiednie dla każdego, tak więc upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko i obowiązujące przepisy. Jeśli nie masz pewności, zasięgnij niezależnej porady finansowej, prawnej, podatkowej i / lub księgowej. Ta strona internetowa nie zapewnia porad inwestycyjnych, finansowych, prawnych, podatkowych ani księgowych.

Należy pamiętać, że korzystanie z tej witryny internetowej i / lub jej funkcji, handel konkretną inwestycją i / lub nawiązanie współpracy z określonym brokerem lub giełdą może nie być zgodne z przepisami prawa, regulacjami lub innymi wymogami prawnymi kraju zamieszkania. Ta strona nie jest przeznaczona do użytku w jurysdykcjach, w których opisane transakcje lub inwestycje są zabronione i powinna być używana tylko przez osoby upoważnione, i w sposób dozwolony przez prawo. Nie jesteśmy w stanie oraz nie możemy zagwarantować, że korzystanie z tej witryny internetowej i / lub którejkolwiek z jej funkcji przyniesie zyski. Wszystkie opinie, wiadomości, recenzje, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte w tej witrynie lub przekazywane za jej pośrednictwem (w tym w rozmowach telefonicznych, e-mailach, czacie na żywo, SMS-ach lub innych formach komunikacji) są udostępniane na zasadzie „tak jak jest”, w formie komentarzy rynkowych i / lub wyrażaniu opinii. Informacje mogą nie być kompletne, dokładne lub aktualne, mogą nie być odpowiednie dla każdej osoby ani stanowić odpowiedniej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Bez uszczerbku dla warunków korzystania z tej witryny, korzystając z tej witryny, potwierdzasz i zgadzasz się z poniższymi postanowieniami.

Korzystasz z tej strony internetowej i informacji dostarczonych na tej stronie lub za jej pośrednictwem i / lub jej funkcji (w tym informacji podawanych w rozmowach, e-mailach, czacie na żywo, SMS-ach lub innych formach komunikacji) na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejsza witryna, jej właściciele, operatorzy i podmioty stowarzyszone oraz jej i ich pracownicy i funkcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty, odpowiedzialność lub wydatki, które użytkownik lub ktokolwiek inny poniesie w wyniku używania lub polegania na tej witrynie internetowej i / lub którejkolwiek z powiązanych z nią funkcji (lub niemożności korzystania z niej lub polegania na niej), nawiązywania relacji z jakimkolwiek brokerem lub giełdą lub handel jakąkolwiek inwestycją (w tym również, w celu uniknięcia wątpliwości, ale bez ograniczeń straty bezpośrednie, pośrednie, wtórne i / lub ekonomiczne).

Żadne oświadczenia, gwarancje, zobowiązania, zapewnienia ani gwarancje (wyraźne lub dorozumiane) nie są składane ani udzielane w związku z dostępnością, adekwatnością, dokładności, kompletności, zasadnością lub stosownością jakichkolwiek informacji lub opinii przedstawionych lub wyrażonych na tej stronie lub za jej pośrednictwem i / lub jego funkcje (w tym w rozmowach, e-mailach, czacie na żywo, SMS-ach lub innych formach komunikacji (w zależności od zastosowania)). Treść i funkcje tej witryny mogą być poprawiane lub modyfikowane w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyny. Nie ma obowiązku powiadamiania użytkowników o jakichkolwiek poprawkach lub modyfikacjach.

Należy pamiętać, że niektóre łącza w tej witrynie będą przekierowywać do witryn internetowych osób trzecich, z których część to podmioty stowarzyszone i / lub partnerzy biznesowi tej witryny i / lub jej właściciele, operatorzy i podmioty stowarzyszone. Niezależnie od powyższych powiązań, nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za postępowanie osób trzecich ani za zawartość lub funkcjonalność ich witryn internetowych lub aplikacji. Hiperłącze do brokera lub giełdy lub pozytywne odniesienie do takiego brokera lub giełdy nie powinno być rozumiane jako promowanie produktów lub usług tego brokera lub giełdy. Handel u / lub za pośrednictwem brokera lub giełdy będzie podlegał warunkom użytkowania lub działalności tego brokera lub giełdy, a opłaty / prowizje mogą być wymagane. Przed rozpoczęciem handlu upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki użytkowania.