Polityka Prywatności CoinJournal

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych w Investoo Group („Investoo”).

Investoo szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn internetowych (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz) oraz o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Ważna informacja: kim jesteśmy

Cel niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji o tym, w jaki sposób Investoo gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej witryny, w tym wszelkie dane, które możesz podać za pośrednictwem tej witryny internetowej, gdy podajesz swoje dane osobowe lub wyrazić zgodę na otrzymywanie dalszych materiałów od nas lub naszych partnerów biznesowych.

Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, abyś przeczytał niniejszą politykę prywatności wraz z każdą inną polityką prywatności lub polityką uczciwego przetwarzania danych, które możemy podać w określonych sytuacjach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, abyś był w pełni świadomy tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia inne powiadomienia i polityki prywatności i nie ma na celu ich zastępowania.

Administrator

Investoo jest administratorem i jest odpowiedzialny za twoje dane osobowe (również określany zbiorczo jako „my”, „nas” lub „nasz” w niniejszej polityce prywatności).

Investoo Group może od czasu do czasu składać się z różnych osób prawnych. Niniejsza polityka prywatności jest wydawana w imieniu każdej spółki Investoo Group, więc kiedy wspominamy o Investoo, „my”, „nas” lub „nasz” w niniejszej polityce prywatności, odnosimy się do odpowiedniej firmy w Grupie odpowiedzialnej za prowadzenie tej strony internetowej i do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Wyznaczyliśmy menedżera ds. Ochrony danych („DPM” Data Protection Manager), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkie prośby o skorzystanie z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z DPM, korzystając z danych przedstawionych poniżej.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk dotyczących prywatności, prosimy o kontakt z naszym DPM w następujący sposób:

Pełna nazwa podmiotu prawnego: Investoo Ltd

Adres e-mail: [email protected]

Numer telefonu: (+44) (0) 20 3488 2091

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do Information Commissioner’s Office („ICO”), brytyjskiego organu nadzorczego ds. Ochrony danych (www.ico.org.uk). Bylibyśmy jednak wdzięczni za wcześniejszą możliwość zajęcia się twoimi sprawami, zanim skontaktujesz się z ICO, więc prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z nami.

Zmiany w polityce prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach

Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności. Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś świadomy wszelkich zmian w tej polityce. Może zdarzyć się że powiadomimy Cię o zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną.

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie Twojej współpracy z nami.

Linki do stron trzecich

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy witryn internetowych osób trzecich i nie odpowiadamy za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

  Dane, które gromadzimy o Tobie

Dane osobowe lub informacje osobiste oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje danych, w przypadku których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które ugrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane tożsamości obejmują imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe obejmują dane konta bankowego i dane karty płatniczej.
 • Dane transakcji obejmują szczegóły dotyczące płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które kupiłeś od nas.
 • Dane techniczne obejmują szczegóły protokołu internetowego („IP”) adres, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej strony internetowej.
 • Dane profilu obejmują twoją nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez ciebie, twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi w ankiecie.
 • Dane użytkowania obejmują informacje o tym, jak korzystasz ze stron internetowych, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Twoje preferencje w zakresie otrzymywania materiałów marketingowych od nas i stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Zagregowane dane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są one uważane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ dane te nie ujawnią bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład, możemy zebrać dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy zebrany dane z Twoimi danymi osobowymi, w celu umożliwienia Twoje bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji, traktujemy owe połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie (obejmuje to szczegóły dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych ). Nie zbieramy i nie przechowujemy również informacji o wyrokach skazujących i wykroczeniach.

Jeśli nie podasz nam danych osobowych

Tam, gdzie musimy gromadzić dane osobowe na mocy prawa lub zgodnie z warunkami zawartej z Tobą umowy, a Ty nie podasz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać zawartej przez nas umowy lub próbując nawiązać z tobą kontakt (na przykład w celu dostarczenia ci towarów lub usług). W takim przypadku może być konieczne anulowanie produktu lub usługi, którą masz u nas, ale powiadomimy Cię, jeśli tak się stanie w danym (odpowiednim) momencie.

W jaki sposób gromadzone są Twoje dane osobowe?

Używamy różnych metod gromadzenia danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:

 • Bezpośredni kontakt. Możesz przekazać nam swoje dane osobowe, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:

o składasz wniosek lub rejestrujesz się w celu uzyskania produktów lub usług;

o zakładasz konto na naszej stronie internetowej;

o masz subskrypcję naszego serwisu lub publikacji;

o prosisz o przesłanie Ci materiałów marketingowych;

o bierzesz udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub

o przesyłasz nam swoją opinię lub kontaktujesz się z nami.

 • Zautomatyzowane technologie lub kontakt. Gdy wchodzisz w interakcję z naszą witryną, będziemy automatycznie gromadzić dane techniczne o Twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie (ciasteczek), zapisów serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać Dane techniczne o Tobie, jeśli odwiedzasz inne strony internetowe, które używają naszych plików cookie. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w sekcji „Pliki cookie”poniżej.
 • Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać Twoje dane osobowe od różnych stron trzecich, jak określono poniżej:

o Dane techniczne z następujących stron:

 • członków naszej sieci afiliacyjnej;
 • naszych partnerów biznesowych;
 • wymiany danych stron trzecich (np. wymiana danych Lotame);
 • dostawców usług analitycznych (np. Google);
 • sieci reklamowych; i
 • dostawców informacji wyszukiwania.

o Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych.

o Dane tożsamości i dane kontaktowe od brokerów danych lub agregatorów.

o Dane tożsamości i dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Companies House i rejestr wyborców z siedzibą w UE.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Gdy musimy wykonać umowę, którą mamy zamiar zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą.
 • Tam, gdzie jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub osoby trzecie), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie mają pierwszeństwa przed tymi interesami.
 • Tam, gdzie musimy wypełnić prawne zobowiązanie.

Na ogół nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, chociaż poprosimy o Twoją zgodę przed wysłaniem Ci bezpośredniej komunikacji marketingowej strony trzeciej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na marketing, kontaktując się z nami.

Cele, do których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

Poniżej w formie tabeli określiliśmy, w jaki sposób planujemy wykorzystywać Twoje dane osobowe oraz na jakich podstawach prawnych się opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, do jakiego wykorzystujemy Twoje dane. Prosimy o kontakt jeśli potrzebne będą szczegółowe informacje na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeśli w poniższej tabeli określono więcej niż jedną podstawę.

Cel / działanie Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu
Rejestracja Ciebie jako nowego użytkownika / klienta (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(a) Stworzenie umowy z Tobą

(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aktualizowanie naszych rejestrów i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług)

Przetwarzanie i dostarczanie zamówień, w tym:

(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i prowizjami

(b) Gromadzenie i odzyskiwanie należnych nam pieniędzy

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Finanse

(d) Transakcja

(e) Marketing i komunikacja

(a) Stworzenie umowy z Tobą

(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu odzyskania należnych nam kwot)

Zarządzanie naszymi relacjami z Tobą, które obejmują:

( a) Powiadamianie o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności

(b) Prośba o pozostawienie recenzji lub wypełnienie ankiety

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Wizerunek

(d) Marketing i komunikacja

(a) Stworzenie umowy z Tobą

(b) Konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych

(c) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (aby aktualizować nasze rejestry i badać, w jaki sposób klienci korzystają z określonych stron / produktów / usług)

Aby umożliwić wypełnienie ankiety (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Wizerunek

(d) Użytkowanie

(e) Marketing i komunikacja

(a) Stworzenie umowy z Tobą

(b) Niezbędnych dla naszych uzasadnionych interesów (dowiadywanie się, jak klienci używają stron / produkty / usługi, aby zrozumieć preferencje użytkownika, aby rozwijać nasze strony / produkty / usługi i rozwijać naszą działalność)

Aby administrować i chronić naszą działalność i naszą witrynę internetową (w tym rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Techniczne

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (dla prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa w sieci, zapobiegania oszustwom i innym nielegalnym działaniom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)

(b) Niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych

Dostarczenie odpowiednich i treści witryn internetowych i reklam do Ciebie oraz mierzenie lub rozumienie skuteczności naszych witryn i reklam, które  wyświetlamy (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Wizerunek

(d) Użytkowanie

(e) Marketing i komunikacja

(f) Techniczne

Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zbadać, w jaki sposób klienci korzystają z określonych stron / produktów / usług, aby je rozwijać, rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej)
Aby wykorzystywać analizę danych do mapowania Twojej podróży po naszych witrynach, ulepszania naszej strony internetowej, produktów / usługi, marketing, relacje z klientami i doświadczenia (a) Techniczne

(b) Użytkowanie

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu zdefiniowania typów klientów odwiedzających nasze strony internetowe, zrozumienia ich interakcji z naszymi witrynami, aby aktualizować nasze strony internetowe, a ich zawartość była odpowiednia , aby rozwijać naszą działalność i informować o strategiach marketingowych)
Aby zrozumieć Twoje preferencje i przedstawić sugestie i zalecenia dotyczące towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować (a) Tożsamość

( b) Kontakt

(c) Techniczne

(d) Użytkowanie

(e) Wizerunek

(f) Marketing i komunikacja

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (rozwijanie i promowanie stron / produktów / usług oraz rozwijanie naszej działalności)
Aby uzyskać profesjonalną poradę lub zachować zgodność z naszymi prawnymi obowiązkami (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Finansowe

(d) Transakcja

(e) Techniczne

(f) Wizerunek

(g) Użytkowanie

(h) Marketing i komunikacja

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu uzyskania profesjonalnej porady)

( b) Niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych

Marketing

Staramy się zapewniać wybór w zakresie niektórych zastosowań danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy.

Możemy wykorzystać Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe, techniczne, dotyczące użytkowania i dane profilowe, aby sformułować pogląd na temat tego, czego naszym zdaniem możesz chcieć lub potrzebować, lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywamy to marketingiem).

Będziesz otrzymywać komunikaty marketingowe od nas i / lub niektórych zewnętrznych stron trzecich, jeśli poprosiłeś o informacje i nie zrezygnowałeś z otrzymywania tych informacji marketingowych.

Marketing osób trzecich

Uzyskamy Twoją wyraźną zgodę „opt-in”, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe osobom trzecim w celach marketingowych. 

Rezygnacja

Możesz poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, korzystając z linków do rezygnacji w każdej wysłanej do Ciebie wiadomości marketingowej lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

Pliki Cookie (Ciasteczka)

Pliki Cookie to niewielkie informacje przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Używamy plików cookie, aby zrozumieć, kto widział, które strony i reklamy, określić, jak często odwiedzane są poszczególne strony, określić najpopularniejsze obszary witryny internetowej i ogólnie w celu monitorowania korzystania z witryny internetowej. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, chociaż nie jest to konieczne. Nie kontrolujemy wykorzystywania plików cookie przez strony trzecie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie lub ostrzegała, gdy witryny internetowe ustawiają pliki cookie lub uzyskują do nich dostęp. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać poprawnie.

Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączania można znaleźć w informacjach dostarczonych przez Interactive Advertising Bureau na stronie www.allaboutcookies.org.

Zmiana zastosowania

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i ten powód jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom wymienionym poniżej w celach określonych w powyższej tabeli.

 • Spółkom Investoo Group.
 • Zewnętrznym stronom trzecim (zdefiniowane w słowniku poniżej).
 • Podmiotom trzecim, którym możemy zdecydować o sprzedaży, przeniesieniu lub połączeniu części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy starać się przejąć inne firmy lub połączyć się z nimi. Jeśli zmiana nastąpi w naszej firmie, nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Przekazywanie danych za granicę

Możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

Ilekroć przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewniamy im podobny stopień ochrony, zapewniając co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

 • Przekażemy Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów, które uznano za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez Komisję Europejską.
 • W przypadku korzystania z usług niektórych usługodawców możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają dane osobowe taką samą ochronę, jak w Europie.
 • Jeśli korzystamy z dostawców z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane, jeśli są oni częścią Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony do danych osobowych udostępnianych między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu używanego przez nas przy przekazywaniu Twoich danych osobowych poza EOG.

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w sposób nieuprawniony, zmieniony lub ujawniony. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych stron trzecich, których biznesowa potrzeba wymaga tej wiedzy. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz wszelkie stosowne organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Przechowywanie danych

Jak długo moje dane osobowe będą wykorzystywane?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, regulacyjnych, podatkowych, rachunkowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku reklamacji lub jeśli uznamy, że istnieje perspektywa sporu sądowego w związku z naszą współpracą.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy mogą osiągnąć te cele za pomocą innych środków i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi, rachunkowymi lub innymi.

Z wyjątkiem Danych Kontaktowych (które będą przechowywane przez okres trzech lat od daty naszego ostatniego kontaktu lub załatwienia z Tobą) będziemy przechowywać Twoje dane przez okres dwóch lat od dnia naszego ostatniego kontaktu lub załatwienia twojej sprawy. Po upływie obowiązującego okresu przechowywania Twoje dane zostaną usunięte z naszych systemów.

W niektórych przypadkach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych przed końcem okresu przechowywania – więcej informacji znajdziesz w punkcie „Twoje prawa” poniżej.

W pewnych okolicznościach będziemy anonimizować Twoje dane osobowe (aby nie można ich było już z Tobą kojarzyć) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez dodatkowego powiadomienia.

Twoje prawa

W pewnych okolicznościach przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

 • Prośba o dostęp do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą”). Dzięki temu możesz otrzymać kopię Twoich danych osobowych, które posiadamy, i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Prośba o sprostowanie Twoich danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy o Tobie, chociaż może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.
 • Prośba o usunięcie swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo zażądać od nas skasowania lub całkowitego usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli z powodzeniem skorzystałeś z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu (patrz poniżej), gdzie mogliśmy przetwarzać Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, aby przestrzegać lokalnego prawa. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy spełnić Twoją prośbę usunięcia danych z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz poinformowany, jeśli ma to zastosowanie, w momencie składania wniosku.
 • Sprzeciwienie się przetwarzaniu twoich danych osobowych, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i ma to związek z twoją szczególną sytuacją, co sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na twoje podstawowe prawa i wolność. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich informacji, które są nadrzędne w stosunku do Twoich praw i wolności.
 • Prośba o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

o Jeśli chcesz, abyśmy ustalili prawidłowość danych.

o W przypadku kiedy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.

o Wtedy, gdy wymagasz abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

o Sprzeciwienie się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.

o Prośba przeniesienia Twoich danych osobowych do Ciebie lub strony trzeciej. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie tylko do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Tobą.

o Wycofanie zgody w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci określonych produktów lub usług.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami.

Zwykle nie jest wymagana żadna opłata

Nie będziesz musiał wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać stosowną opłatę, jeśli Twoja prośba jest ewidentnie nieuzasadniona, powtarzająca się lub nadmierna. Alternatywnie możemy odmówić spełnienia żądania w takich okolicznościach.

Czego możemy od Ciebie potrzebować

Możemy poprosić Cię o określone informacje, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub skorzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

Termin na odpowiedź

Na wszystkie uzasadnione wnioski staramy się odpowiadać w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub masz kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować na bieżąco.

Słowniczek

PODSTAWA PRAWNA

Prawnie uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zrozumienie osób odwiedzających nasze strony internetowe, ich zainteresowań i preferencji w celu zapewnienia im jak najbardziej odpowiedniego doświadczenia. Dbamy o to, abyśmy rozważali i rozsądnie oceniali każdy potencjalny wpływ na Ciebie (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa, zanim będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w naszych uzasadnionych interesach. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do wpływu na Ciebie (chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Możesz uzyskać dalsze informacje o tym, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy pod kątem ewentualnego wpływu na Ciebie w związku z określonymi działaniami, kontaktując się z nami.

Stworzenie Umowy oznacza przetwarzanie Twoich danych, gdy jest to niezbędne do utworzenia umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem.

Wypełnienie obowiązku prawnego oznacza przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Wewnętrzne osoby trzecie oznaczają inne firmy Investoo Group, działające jako współadministratorzy i podmioty przetwarzające.

Zewnętrzne osoby trzecie oznaczają:

 • Naszych profesjonalnych doradców (w tym prawników, bankowców, audytorów i ubezpieczycieli).
 • HM Revenue & Customs, organy regulacyjne i inne organy władzy.
 • Dostawcy usług, którzy obsługują technologię stojącą za naszymi witrynami internetowymi (np. WordPress i HubSpot) oraz inni usługodawcy, którzy pomagają nam prowadzić naszą działalność i świadczyć wszelkie usługi, o które prosisz.
 • Agencje lub firmy zajmujące się zapobieganiem oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Dostawcy produktów, brokerzy, giełdy i inne firmy, których produkty i usługi są wymienione lub reklamowane na naszych stronach internetowych.
 • Nasi partnerzy biznesowi, stowarzyszone sieci reklamowe, dostawcy usług analitycznych i dostawcy informacji z zakresu wyszukiwania.