Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats ägs av Investoo Group.

Riskvarning

Att investera i digitala valutor, aktier och andra värdepapper, råvaror, valutor och andra derivatinvesteringsprodukter (t.ex. CFD) är spekulativt och medför en hög risknivå. Varje investering är unik och innebär unika risker.

CFD:er och andra derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstångseffekten. Du bör överväga om du förstår hur en investering fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Kryptovalutor kan fluktuera kraftigt i priser och är därför inte lämpliga för alla investerare. Handel med kryptovalutor övervakas inte av något EU-regelverk. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. All handelshistorik som presenteras är mindre än 5 år gammal om inte annat anges och kanske inte räcker som grund för investeringsbeslut. Ditt kapital riskeras.

Vid handel med aktier riskeras ditt kapital.

Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Handelshistoriken som presenteras är mindre än 5 år om inget annat anges och kanske inte räcker som grund för investeringsbeslut. Priserna kan gå ner såväl som upp, priserna kan fluktuera brett, du kan vara utsatt för valutakursfluktuationer och du kan förlora hela eller mer än det belopp du investerar. Investeringar är inte lämpliga för alla; se till att du till fullo har förstått riskerna och legaliteterna. Om du är osäker, sök oberoende finansiell, juridisk, skatte- och/eller redovisningsrådgivning. Denna webbplats tillhandahåller inte investeringsrådgivning, finansiell, juridisk, skatte- eller redovisningsrådgivning.

Var medveten om att användningen av denna webbplats och/eller dess funktioner, handel i en viss investering och/eller ingå ett förhållande med en viss mäklare eller handelsplattform kanske inte överensstämmer med lagar, förordningar eller andra rättsliga krav i ditt bosättningsland. Denna webbplats är inte avsedd att användas i jurisdiktioner där den eller de beskrivna investeringarna är förbjudna och endast bör användas av sådana personer och på sådana sätt som är lagligt tillåtna. Vi kommer inte och kan inte garantera att din användning av denna webbplats och/eller någon av dess funktioner kommer att generera vinster. Alla åsikter, nyheter, recensioner, forskning, analyser, priser eller annan information som finns på eller tillhandahålls via denna webbplats (inklusive i samtal, e-postmeddelanden, LiveChat, SMS eller andra former av kommunikation) tillhandahålls “i befintligt sätt” som allmän marknadskommentar och/eller uttryck av åsikt endast. Informationen kanske inte är fullständig, korrekt eller aktuell och kanske inte är lämplig för varje individ, och inte heller en lämplig grund för ett investeringsbeslut.

Utan att det påverkar denna webbplats användarvillkor, genom att använda denna webbplats bekräftar du och samtycker till följande.

Du använder denna webbplats och den information som tillhandahålls på eller via denna webbplats och/eller dess funktioner (inklusive information som tillhandahålls i samtal, e-postmeddelanden, LiveChat, SMS eller andra former av kommunikation) på egen risk. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, är denna webbplats, dess ägare, operatörer och dotterbolag och dess respektive anställda och tjänstemän inte ansvariga för några kostnader, förluster, ansvar eller utgifter som du eller någon annan ådrar sig till följd av att använda eller förlita sig på (eller inte kunna använda eller förlita sig på) denna webbplats och/eller någon av dess relaterade funktioner, ingå ett förhållande med någon mäklare eller handelsplattform eller handla i någon investering (inklusive, för att undvika tvivel, men utan begränsning av, direkt, indirekt, följdriktiga och/eller ekonomiska förluster).

Ingen representation, åtagande, försäkran eller garanti (uttrycklig eller underförstådd) görs eller ges om tillgänglighet, tillräcklighet, noggrannhet, fullständighet, rimlighet eller lämplighet hos någon av de uppgifter eller åsikter som tillhandahålls eller uttrycks på eller via denna webbplats och/eller dess funktioner (inklusive i samtal, e-postmeddelanden, LiveChat, SMS eller andra former av kommunikation (om tillämpligt)). Innehållet och funktionerna på denna webbplats kan korrigeras eller ändras när som helst, utan förvarning eller anledning. Vi har ingen skyldighet att meddela dig om några korrigeringar eller ändringar.

Observera att några av länkarna på denna webbplats kommer att leda dig till tredje parts webbplatser, av vilka några är marknadsföringspartners och/eller affärspartners till denna webbplats och/eller dess ägare, operatörer och dotterbolag. Oaktat något sådant förhållande accepteras inget ansvar för uppförandet av någon tredje part eller innehållet eller funktionaliteten på deras webbplatser eller applikationer. En hyperlänk till eller positiv hänvisning till eller granskning av en mäklare eller handelsplattform bör inte uppfattas som ett godkännande av den mäklarens eller handelsplattformens produkter eller tjänster. Handel med eller genom en mäklare eller börs kommer att omfattas av den mäklarens eller börsens användarvillkor eller företag och avgifter/provisioner kan betalas. Se till att du har läst och förstått villkoren innan du handlar.