HomeVarför lita på oss

Varför lita på oss

För att ett skriftligt verk ska kunna publiceras på en av våra webbplatser har vi ett antal processer för kvalitetskontroll, inklusive en stilguide med redaktionella riktlinjer för våra författare och ett team av redaktörer för att faktagranska och korrekturläsa allt innehåll.

Dessutom är vi engagerade i god journalistisk praxis, inklusive en skyldighet att inte medvetet förvränga eller felaktigt presentera fakta och att lägga till länkar tillbaka till de källor som våra författare använder för forskningsändamål.

Webbplatsen lägger särskild vikt vid faktakontroll och informationen kontrolleras många gånger innan den laddas upp på plattformen. Plattformen använder API:er från flera plattformar som CoinAPI och CoinMarketCap och de priser och grafer som används för analys uppdateras i realtid.

Vi strävar också efter att vara öppna och transparenta när det gäller våra kommersiella intressen så att du är medveten om vad som är en betald tjänst när du börjar läsa. Se vår guide om hur vi finansierar webbplatsen för ytterligare information.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.