En prisprognos för Binance Coin i juni 2021

Bitcoin Dogs Mynt
VÄRLDENS FÖRSTA BITCOIN-ICO Pre-sale slutar den 15 mars
Bitcoin Dogs Mynt
VÄRLDENS FÖRSTA BITCOIN-ICO Pre-sale slutar den 15 mars

En prisprognos för Binance Coin i juni 2021

By Harshini Nag - min läsning

Kommer Binance Coin slutligen nå den efterlängtade 1 000 dollar-nivån i år, eller kommer det falla under den psykologiskt viktiga 300 dollar-nivån?

Binance Coin (BNB) är Binance-kedjans egna mynt och utfärdas av världens största kryptobörs, Binance. Det har visat sig vara ett altcoin man inte få missa efter att ha stigit från cirka 16 dollar för ett år sedan till över 600 dollar i år.

Med ett börsvärde på 59 miljarder dollar när detta skrivs rankas Binance Coin som den fjärde största kryptovalutan enligt CoinMarketCap. Tack vare Binance starka rykte kommer BNB troligtvis uppleva positiv tillväxt då handelsvolymen på Binance-börsen ökar.

Investerare på kryptovalutamarknaden letar efter digitala tillgångar som erbjuder hög avkastning under en relativt kort tidsram, vilket fungerar tack vare kryptovalutamarknadens inneboende volatilitet. Trots att ha drabbats av den senaste finanskrisen finns det potential för tillväxt för Binance Coin. Detta tillsammans med dess historik och trovärdighet gör detta till en kryptovaluta man bör hålla ett öga på i juni 2021.

Myntet lanserades år 2017 som en token för diskonterade handelsavgifter på Binance-plattformen och har sedan dess expanderat sin användning till ett flertal områden på olika plattformar. Binance utfärdade till en början över 100 miljoner BNB-tokens i sin ICO och har regelbundet använt en femtedel av sina vinster varje kvartal till att bränna tokens.

Den senaste BNB-bränningen skedde den 15:e april 2021 då plattformen förstörde tokens till ett värde av 595 314 380 dollar. Detta ledde till en massiv prisökning för denna token då BNB steg från cirka 323 dollar den 3:e april till nästan 600 dollar mot slutet av april.

Binance Coin är en integral del av Binance framtidsvision då de siktar mot att bli en leverantör av infrastrukturtjänster till hela blockkedjan.

En analys av Binance Coins pris

Kryptovalutamarknadens stigande trend och den ökade aktiviteten på Binance-börsen ledde till ett ökat intresse av Binance Coin sedan starten av 2021. BNB kunde i början av året köpas för bara 37,44 dollar. Den 10:e maj nådde myntet sin topp på 690,93 dollar och vissa experter förutspår att BNB kan nå 1 000 dollar mot slutet av 2021. Denna prisökning följdes dock av en skarp nedgång under andra hälften av maj då BNB:s pris korrigerade och föll till 238,45 dollar den 18:e maj, vilket är dess lägsta pris sedan mars. Detta var ett fall på 59% på en månad, och det skedde i samband med den övergripande nedåtgående trenden på kryptovalutamarknaden.

Myntet har sedan dess visat på förbättringar och handlas när detta skrivs för 396,46 dollar med en ökning i värde på över 1% de senaste 24 timmarna enligt CoinMarketCap.

Binance Coin prisdiagram. Källa: CoinMarketCap

Det finns ett flertal andra faktorer som troligtvis kommer påverka priset på BNB de kommande månaderna. Den rädsla, oro och osäkerhet som orsakades av centralbankernas tveksamhet inför kryptovalutor hjälper inte BNB:s fall. Bland annat har Derville Rowland på den irländska centralbanken och ordförande Christine Lagarde på ECB varnat kryptoinvesterare och betonat marknadens volatila natur. Dessutom upplevde kryptomarknaden nyligen en krasch efter att Elon Musks Tesla beslutade att sluta ta emot betalningar i Bitcoin, vilket ledde till ett flertal negativa rubriker för branschen.

Detta innebär inte att allt ser dystert ut för BNB. Myntet får sin trovärdighet delvis från att vara Binance långsiktiga vision och fortsätter att locka till sig investerare. I ett utbyte på Twitter höll Binance VD Changpeng Zhao med om en tweet som menade att BNB förr eller senare kommer växa sig lika stark som Apple och Amazon. Zhao adderade att “de bäst presterande kryptotillgångarna har presterat bättre än de bäst presterande traditionella tillgångarna under det senaste årtiondet. Samma kommer gälla för nästa årtionde”.

En prisprognos för Binance Coin i juni 2021

Hur kommer det gå för BNB under de kommande månaderna. Kan man hitta ledtrådar i BNB:s historik? Och vilka faktorer påverkar BNB:s resultat på marknaden? Vad innebär den senaste volatiliteten på kryptomarknaden för prisprognosen för Binance Coin? I denna del kommer vi försöka svara på alla dessa frågor.

Ettårig prisprognos för BNB. Källa: WalletInvestor

Binance Coins resultat kan avgöras beroende på prisförändringarna vid den nedåtgående trendlinjen. En nedåtgående trendlinje är i princip en diagonal trendlinje som ritas över prisförändringarna och som ansluter en serie av lägre låga noteringar och lägre höga noteringar för att förutspå vart priset på en token troligtvis kommer röra sig om den nedåtgående trenden fortsätter.

För BNB innebär detta att priset kan nå över 400 dollar med potential för mer om priset bryter sig ur den nedåtgående trendlinjen. Om priset nekas vid trendlinjen kan det dock leda till att Binance Coin faller under den psykologiskt viktiga 300 dollar-nivån.

Då investerare fokuserar på att köpa altcoins kan BNB:s pris fluktuera mellan 500 och 700 dollar i juni 2021, med en potential att nå 800 dollar mot slutet av 2021. WalletInvestor förutspår att Binance Coin kan komma att växa med över 17% i år, med ett förväntat pris på över det nuvarande handelspriset. DigitalCoinPrice håller med om denna analys och förväntar sig att priset på BNB kommer nå 700 dollar i december 2021. Analytiker på Longforecast å andra sidan har en mer optimistisk syn på det hela och förutspår en stigande trend mot 934 och 1 159 dollar i år.

Medan experterna fortsätter att tro att marknaden kommer vända och fortfarande kan nå det långsiktiga målet på 1 000 dollar är det viktigt att observera att detta är beroende av kryptomarknaden i allmänhet och anammandet av Binance produkter i synnerhet.

Vänligen observera att ovan helt och hållet är en åsiktsbaserad artikel som använder tillgänglig relevant data. Detta bör inte tolkas som direkt investeringsrådgivning.