HomeNyheterGalaxy Digital och Alerian samarbetar för att lansera kryptoindex

Galaxy Digital och Alerian samarbetar för att lansera kryptoindex

Ett av indexen kommer att följa företag som Coinbase, Square och Argo Blockchain

Investeringsförvaltaren Galaxy Digital Holdings och indexleverantören Alerian and S-Network Global Indexes har tillkännagivit ett partnerskap som innebär att de två företagen kommer att lansera flera kryptofokuserade index.

I ett meddelande som publicerades den 24 augusti presenterade företagen Alerian Galaxy Global Blockchain Indexes och Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Indexes, två grupper av fyra index som är inriktade på att tillgodose den växande efterfrågan från institutionella investerare inom blockkedje- och kryptovaluta-sektorn.

Indexgruppen Alerian Galaxy Global Blockchain Index kommer att bestå av ett aktieindex (BLKCHN), aktier, fonder, ett index för börshandlade produkter (BLKCNP), ett aktie- och terminsindex (BLKCNF) och ett blockkedjefokuserat index kallat BCHAIN.

När det gäller de kryptofokuserade indexen kommer investerarna att kunna välja mellan ett kryptoaktieindex (CRYPTE), ett aktie- och terminsindex (CRYPTF), ett ETP-index (CRYPTP) och ett kryptofokuserat blockkedjeindex (CRYPTO).

"Indexbaserade investeringar utvecklas kontinuerligt och expanderar till nya tillgångsklasser och exponeringar för att stödja den ständigt växande efterfrågan från investerare", säger Robert Hughes, COO på Alerian.

Indexen öppnar hela ekosystemet för rådgivare inom investeringsförvaltning, inklusive rådgivare vid stora kapitalförvaltningsföretag, sade Galaxy Digitals chef för kapitalförvaltning Steve Kurz.

De olika indexen kommer att erbjuda exponering mot börsnoterade företag samt utvalda investeringsinstrument inom blockkedje- och kryptoområdet, inklusive gruvföretag, kryptoinfrastrukturföretag, företag som har köpt krypto och blockkedjeanvändare.

CRYPTE-indexet kommer till exempel att följa stora kryptovalutaföretag, däribland Coinbase, Square, Voyager Digital och Argo Blockchain. Investerare i BCHAIN Index kommer å andra sidan att få ett index som följer ledande företag som Microsoft, Facebook och Mastercard.

Enligt pressmeddelandet kommer indexen att kännetecknas av passiv och regelbaserad investering. Indexen kommer också att ombalanseras månadsvis och varje portfölj kommer att gynnas av lika viktning.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.