Kryptoinvesterare flockas kring AltSignals nya kryptovaluta ASI

Memeinator Mynt
NÄSTA 100x PRE-SALE?
Memeinator Mynt
NÄSTA 100x PRE-SALE?

Kryptoinvesterare flockas kring AltSignals nya kryptovaluta ASI

By John Butterworth - min läsning

Kryptomarknaderna kan visa sig vara utmanande att navigera. Mycket av detta grundar sig i en allmänt hög volatilitet, som inte minst grundar sig i den spekulativa karaktären hos de projekt som kryptovalutor är knutna till. Många av dessa projekt bygger på nya, banbrytande teknologier, av vilka majoriteten bara är i sin linda men kan ha potentiellt revolutionerande resultat för framtiden.

AltSignals är en plattform som bygger på helt ny teknik. Nu lanserar plattformen sin egen kryptovaluta ASI:s pre-sale, vilken drar till sig stort intresse. Läs vidare för att på koll på anledningen till att kryptohandlare redan flockas – allt för att komma ombord på denna spännande, unika möjlighet.

AltSignals: Förenklar online trading

AltSignals lanserades 2017 och växte snabbt till att bli en mycket framgångsrik tradingcommunity online, som nu har 52 000 medlemmar. Plattformen tillhandahåller handelsinformation av alla dess slag, inklusive de bästa nuvarande investeringarna och riktpriser. Denna information kan plattformens community luta sig mot innan de köper eller säljer. Plattformens handelsindikator AltAlgo™ är utformad för att hjälpa medlemmar att maximera lönsamheten på kryptomarknaden. Man kan säga att de helt enkelt ges ett sätt att komma runt kryptomarknadens flyktiga, oförutsägbara karaktär.

Parallellt med detta utnyttjar AltSignals kraften i artificiell intelligens (AI) för att förbättra kvaliteten på sina signaler ytterligare. Nu släpper plattformen sina ActualizeAI-verktyg, vilket gör att de kan revolutionera marknaden för handelssignaler i ännu högre grad.

Som ett steg i att driva AltSignals till framkanten av den AI-drivna kryptorevolutionen lanseras nu ASI:s pre-sale, i vilken investerare kan köpa krypto i fem olika steg, varefter krypton lanseras på börser senare år 2023. ASI-innehavare får flera fördelar, inklusive exklusiv tillgång till ActualizeAI-signaler och möjligheten att bli medlem i ActualizeAI Club.

Kan ASI nå $1 år 2023?

I betafasen av ASI:s pre-sale var ett mynt prissatt till $0.012, vilket är ett pris som är tänkt att stiga i takt med att alla faser genomförs och kommer till slut landa på $0.02274. ASI bygger på en deflationär tokenomik och har en stor inbyggd nytta inom AltSignals plattform, vilken AI-utvecklingen kommer att förbättra ytterligare. Detta gör att ASI ser ut att kunna bli ledande bland Web3:s AI-baserade projekt.

ASI:s stora potential kan mycket väl göra att priset exploderar när myntet når börserna efter dess pre-sale. Vissa analytiker förutspår att ASI skulle kunna öka mot $1-nivån i slutet av året. Även om priset inte skulle nå riktigt ända dit, kommer tidiga investerare mer än sannolikt att kunna generera fin avkastning på sina initiala investeringar under ASI:s pre-sale.

Vad är AltSignals?

AltSignals är en av Web3:s största handelscommunities, som hjälper investerare att konsekvent generera investeringsavkastning. Detta möjliggörs genom att plattformen erbjuder funktioner som användarna kan använda för att navigera i marknadstrender. Lanseringen av ASI kommer att hjälpa till att utöka AltSignals funktioner, inte minst drivet av ActualizeAI-verktygen.

ActualizeAI kombinerar maskininlärningsalgoritmer som letar igenom marknaden 24/7 för att tillhandahålla den mest uppdaterade datan. Dessa data matas sedan genom ett banbrytande verktyg för prediktiv modellering och slås så småningom samman med naturlig språkbehandling (NLP) för att leverera mycket exakta signaler till AltSignals community.

Kort sagt kan man säga att de ActualizeAI-aktiverade signalerna ger högkvalitativ data som ger investerare möjlighet att genomföra transaktioner till de bästa köp-/säljpriserna. Det fina är att alla ASI-innehavare får tillgång till ActualizeAI.

Hur fungerar ASI?

Förutom att låsa upp tillgången till ActualizeAI-signaler kan myntinnehavare välja att bli medlemmar i AI Members Club. Detta ger tillgång till några av de mest lukrativa investeringsmöjligheterna på kryptomarknaden, inklusive marknadens bästa pre-sales och den mest lönsamma p2p-försäljningen.

Dessutom kan ASI-innehavare få sina innehav att jobba för dem på olika sätt, och få kryptobelöningar på köpet. För det första uppmuntrar Innovate2Earn-programmet användare att ge feedback kring nya funktioner under betatestning. De som testar och ger värdefull input kring användbarheten och genomförbarheten för varje komponent blir belönade med krypto. Detta gynnar både de som bidrar och de som senare får tillgång till de välbeprövade, förfinade funktionerna när det väl lanseras.

Slutligen är ASI, utöver en nyttokrypto med hög användbarhet på plattformen, en styrningstoken. Detta möjliggör för att alla myntinnehavare ska ha rösträtt på plattformen och därigenom påverka plattformens framtida strategiska inriktning. Detta communityinriktade fokus är centralt för ASI och en del av dess USP.

Kan AI vara nästa stora grej inom kryptohandel?

Blockkedjeteknik och AI är i sin linda. Den fulla kraften hos var och en av dessa spännande tekniker har ännu inte realiserats fullt ut, och kryptoprojekt ser verkligen ut att spela en stor roll i utvecklingen av AI. Vi är många som är spända på att följa utvecklingen av AltSignals integration av AI-teknik på blockkedjeområdet med stort intresse.

AI är utvecklat för att analysera komplicerade och stora datamängder och ständigt utvecklas och lära sig. Detta gör att precisionen i AltSignals AI-baserade signaler hela tiden kan förbättras. Dessutom är blockkedjan en enorm decentraliserad databas med stor potential. På så sätt anses de två teknologierna komplettera varandra.

AltSignals ser mycket väl ut att snabbt kunna utnyttja potentialen hos båda teknikerna och bli en ledande användare av AI inom kryptohandeln och den bredare blockkedjevärlden. Denna innovativa användning av de två teknologierna kan göra att ASI:s pris exploderar snabbt.

Är ASI värd att köpa?

ASI:s pre-sale är en enastående investeringsmöjlighet eftersom den går hand i hand med ett ambitiöst, banbrytande kryptoprojekt och har stöd av ett väletablerat namn, och dess befintliga användarbas, i kryptovärlden.

AltSignals nya AI-aktiverade verktyg kan hjälpa kryptohandlare att maximera sina vinster. ASI kommer dock aldrig att komma tillbaka till de låga priserna i dess pre-sale, så det kan nu vara dags för den tidiga, vinstsugna investeraren att köpa in sig på det aktuella priset. Fin avkastning kan vänta runt hörnet.

Du kan delta i AltSignals pre-sale här.