HomeNyheterTyska institutionella fonder kan investera upp till 20 % i krypto

Tyska institutionella fonder kan investera upp till 20 % i krypto

Den nya lagen som gör det möjligt för Spezialfonds att investera i kryptovalutor träder i kraft den 2 augusti

Tyska investerare kan erbjuda ännu en gräns för Bitcoin– och altcoin-investeringar från institutionella investerare, vilket fortsätter den senaste trenden där fler och fler institutioner söker möjligheter i sektorn.

Enligt Bloomberg träder en ny lag som tillåter tyska Spezialfonds att lagligt investera en procentandel av sina innehav i kryptovalutor i kraft nästa vecka.

Enligt rapporte, kommer lagen om fondplacering som träder i kraft den 2 augusti 2021 att tillåta institutionella investerare i landet att placera upp till en femtedel av sin förvaltade förmögenhet i Bitcoin, Ethereum och andra kryptovalutor.

Spezialfonds står enligt uppgift för cirka 1,8 biljoner euro (cirka 2,1 biljoner dollar) av institutionell förmögenhet, vilket innebär att om fonderna tilldelar de 20 procent som tillåts enligt den nya lagen skulle mer än 400 miljarder dollar sannolikt hamna i olika kryptoprojekt.

Enligt Tim Kreutzmann, expert på krypto vid BVI, är det dock troligt att de flesta fonderna "till en början skulle kunna hålla sig långt under 20-procentsgränsen", på grund av olika branschpraxis och förväntningar. Noterbart är att investeringsfonderna endast är tillgängliga för institutionella investerare som försäkringsbolag och pensionsfonder.

Det visar sig att Tyskland är ett av tre stora europeiska länder där Binance, världens största kryptovalutabörs sett till handelsvolym, inte längre kommer att erbjuda sina derivatprodukter.

"Även om vi inte aktivt marknadsför terminer och derivatprodukter lokalt, planerar vi att börja skala ner tillgången till dessa produkter ytterligare i regionen. Med omedelbar verkan kan användare i Nederländerna, Tyskland och Italien inte öppna nya terminskonton på Binance", säger börsen i ett uttalande.

Enligt meddelandet som publicerades den 30 juli har Binance-kunder 90 dagar på sig att stänga alla öppna derivatpositioner.

Detta steg kommer samtidigt som Binance fortsätter att utsättas för ett ökat tryck från tillsynsmyndigheterna. Malaysia är det senaste landet att trycka på granskningsknappen.

I ett meddelande från landets värdepapperskommission har börsen fått 14 dagar på sig att stänga av webbplatsen Binance.com och upphöra med all annan börsverksamhet.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.