HomeTezos

Mikä on Tezos ja miten se toimii?

Tezos logo
Tezos (XTZ)
...
24H muutos
...
7 PÄIVÄN MUUTOS
...
Markkina-arvo
...
Kirjoittaja: Shameel Kazi

Tezos eli XTZ on lohkoketju, jonka tokenin nimi tunnetaan tezzienä tai Tez:nä. Näitä tokeneja louhitaan Proof of Stake-algoritmilla. Lohkoketju on avoimen lähdekoodin itse päivittyvä alusta, joka on suunniteltu sovellusten ja varojen ylläpitoon ja luomiseen. Sidosryhmien tehtävänä on hallita pääprotokollan päivityksiä ja muutoksia hallinta prosessissa. 

Tezos ICO keräsi vuonna 2018 $232 miljoonaa. Kuitenkin hallinnolliset ja lailliset ongelmat viivästyttivät sitä 2019 lopulle. Vuoden 2020 alussa Tezos alkoi saada jälleen tuulta alleen ja kirjoitushetkellä sen kurssi on $2.90.

Miksi Tezos keksittiin?

Aikaisemmat lohkoketjut, kuten Bitcoin ja Ethereum keskittivät merkittävät kehitys- ja suunnittelupäätökset ydinryhmän ja louhintayhteisöjen hallintaan. Tämä ei ainoastaan johtanut monipuolisuuden ja joustavuuden puutteeseen, vaan takaiskuihin, jossa lohkoketju jaettiin kahtia kahteen eri projektiin. Esimerkiksi DAO fiaskon jälkeen Ethereum Classicista tuli erillinen ryhmä erillisellä filosofialla. 

Tämän vuoksi Tezos päätti rakentaa verkon, jossa päätöksentekoprosessi on luonnostaan läsnä, jolloin sidosryhmät voivat tehdä suuria päätöksiä. Sidosryhmille on luotu hallintasäännöt, joiden avulla ne voivat hylätä tai hyväksyä verkon muutokset ja päivitykset luottamatta hard forkkeihin. Liittämällä laskun jokainen kehittäjä voi ehdottaa muutoksia ja päivityksiä protokollaan. Tämä kannustaa myös sidosryhmiä osallistumaan kehitys- ja päivitysprosessiin demokratisoimalla lohkoketjun hallintaa ja päätöksentekoa.

Tezos on ottanut seuraavan loogisen askeleen ratkaisemalla aikaisempien lohkoketjujen suurimmat ongelmat, jotka liittyivät lohkoketjun hankalaan päätöksentekoon. Kun päätöksenteko- ja hallintasäännöt ovat lohkoketjussa, demokratia määrää projektin suunnan. 

Kuinka Tezos toimii ja mitä teknologiaa se pitää sisällään?

Tezosilla on melko ainutlaatuinen arkkitehtuuri, jota kutsutaan Network Shelliksi. Se on natiivi väliohjelmisto, joka on antanut kehittäjille mahdollisuuden luoda lohkoketjuun modulaarisen tyylin, jota voidaan muuttaa ja päivittää tiettyjen sääntöjen mukaan. Yleisesti lohkoketjussa on kolme kerrosta – verkkokerros, joka mahdollistaa yhteyden nodejen ja vertaisverkon koneiden välillä, siirtokerros, joka määrittää vahvistusprotokollan ja konsensuskerros, joka on itsestäänselvyys. 

Se mitä Tezos on tehnyt, on se, että se on yhdistänyt siirtoprotokollan ja konsensusprotokollan, jota se kutsuu lohkoketjukerrokseksi. Network Shell sallii saumattoman yhteyden lohkoketjun ja verkkokerroksen välillä, kun verkkokerros säilyy agnostisena kahden muun kerroksen välillä. Yhteys kerrosten välillä sallii sidosryhmien hallita demokraattisesti lohkoketjuverkon päivityksiä ja muutoksia.

Lohkoketjuverkon ainutlaatuisen arkkitehtuurin mahdollistama ketjun hallinta ja itsemuutos sallivat Tezosin päivittää ja tehdä muutoksia ilman hard forkkeja. Jokaisesta ehdotetusta muutoksesta äänestetään ja se hyväksytään sidosryhmien enemmistöpäätöksellä. Tällä tavalla lohkoketju säilyttää ydinarvonsa samalla mahdollistaen sen päivitykset ilman, että se pirstaloituu muiksi lohkoketjuiksi, jolloin menetetään tukea ja resursseja. 

Oletko valmis sijoittamaan Tezos?

Onko Tezos oikeaa rahaa?

Valitettavasti ei. Tai ei ainakaan vielä. Verrattuna muihin jo vuosikymmeniä markkinoilla olleisiin kryptovaluuttoihin, Tezos tai XTZ-tokenit ovat vasta hiljattain tulleet markkinoille. Tällä hetkellä Tezos on alkuvaiheessa, jossa vain projektin tukijat tai kauppiaat ostavat kolikkoa. Tukijat ovat ihmisiä, jotka uskovat projektiin, ja he osoittavat tukensa hankkimalla siitä osuuden. Sijoittajat etsivät vain lyhyen tai pitkän aikavälin rahallisia voittoja.

Lisäksi on pidettävä mielessä, että Tezos ei ole ensisijaisesti vaihtoehtoinen digitaalinen valuutta, vaan Ethereumin kaltainen lohkoketju, jonka tavoitteena on hallita älykkäitä sopimuksia ja sovelluksia itse muuttavalla protokollalla. Ero on siinä, että Tezos on keskittynyt lohkoketjun pyörittämiseen sen sijaan, että se yrittäisi olla oikeaa valuuttaa.

Tezos kulut & kustannukset

Tällä hetkellä siirtokustannukset eivät ole sidosryhmien suurin kannustin, joten kulut ovat käytännössä nolla. Tukijat tai sidosryhmät hyväksyvät yleisesti siirtojen nollakulut. Kuitenkin, jos ostat XTZ-tokeneja kryptopörssistä tai vaihtopalveluista joudut maksamaan erinäisiä maksuja, kuten palvelumaksuja, komissiota ja muita kuluja. Maksut riippuvat yleensä siitä missä asut, kuinka paljon ostat, maksurakenteesta tai miten maksat.

Jos ostat pankkisiirrolla kulut ovat matalammat, kun taas luotto- tai debit korteilla maksut voivat olla hyvinkin kalliita.

Mitkä ovat Tezosin edut?

Ollessaan hajautettu lohkoketju, Tezos tarjoaa kaikki perinteiset edut sekä muutaman ainutlaatuisen ominaisuuden..

Itsemuuttuva lohkoketju

Tämä sallii Tezos-verkon päivittyä itsestään ilman, että sen täytyy pirstaloitua hard forkiksi tai jakaantua useaksi eri lohkoketjuksi. Tämä on poikkeuksellisen tärkeää lohkoketjuille, koska hard forkit voivat hajottaa yhteisöä, pirstouttaa resursseja, muuttaa sidosryhmien palkintoja ja laimentaa kaikkia ajan myötä kertyneitä etuja. Itsemuutos mahdollistaa tulevaisuuden muutosten ja päivitysten saumattoman koordinoinnin ja toteuttamisen.

Ketjuhallinto

Jokaisella Tezos-lohkoketjun sidosryhmäläisellä on oikeus osallistua verkon hallintaan. Ketjussa on vaalisykli, joka tarjoaa järjestelmällisen ja organisoidun menetelmän sidosryhmille yksimielisyyteen ehdotetuista lohkoketjun muutoksista. Itsemuuttuva prosessi ja ketjuhallinto antavat Tezosille mahdollisuuden parantaa prosessia tulevaisuudessa.

Hajautus

Kehittäjien ehdottamat muutokset voivat myös sisältää maksuja henkilöille tai ryhmille, jotka parantavat protokollaa. Sidosryhmäläinen voi hyväksyä nämä ehdotukset antamalla tarvittavan rahoituksen. Tämä tehokas rahoitusprosessi paitsi hajauttaa verkon ylläpitoa myös motivoi osallistumaan. Pitkällä aikavälillä se voi auttaa Tezosia luomaan dynaamisen, avoimen ja intohimoisen kehittäjäyhteisön, jota kannustetaan panostamaan verkkoon.

Muodollinen vahvistaminen & älykkäät sopimukset

Tezos-lohkoketjua voidaan käyttää hajautettujen sovellusten rakentamiseen sekä älykkäisiin sopimuksiin, joita mikään kolmas osapuoli ei voi sensuroida tai lakkauttaa. Lisäksi Tezos sallii muodollisen vahvistamisprosessin, joka parantaa näiden sovellusten turvallisuutta matemaattisten menettelyjen avulla. Mekanismia voidaan käyttää myös bugien löytämiseen ja korjaamiseen ennen merkittäviä seurauksia.

Proof of Stake protokolla

Proof-of-Stake tai PoS on protokolla, jonka avulla useat Tezosin sidosryhmät pääsevät yksimielisyyteen lohkoketjun tilasta. Toisin kuin muut PoS-protokollat, kukin sidosryhmä voi olla osa konsensusprosessia ja sillä on oikeus saada itse palkkionsa suoraan protokollalta, koska se on antanut arvokkaan panoksen verkon turvallisuuteen ja luotettavuuteen. Lisäksi PoS-protokolla ei kuluta paljon resursseja, jolloin kynnys osallistua madaltuu ja yhä useampi ihminen tulee osaksi prosessia.

Voiko Tezosia käyttää anonyymisti?

Tezos on suhteellisen uusi kryptovaluutta, joten on aikaista sanoa, miten se suhtautuu yksityisyyteen ja anonymiteettiin. Fakta on se, että lohkoketjun myyntivaltti ei ole yksityisyys, jolloin sillä saavutetaan sama taso kuin Bitcoinilla ja Ethereumilla. Vaikka ne ovat melko anonyymejä, julkinen osoitteesi ja tapahtumasi summat ovat näkyvissä, jolloin jää digitaalinen jalanjälki. Jokin hallitus tai yksityishenkilö, jolla on tarvittavat taidot voi jäljittää tiedot sinuun, jolloin henkilötietosi paljastuvat. Lohkoketju tarjoaa jonkin verran anonymiteettia, mutta ei täydellistä anonymiteettiä. 

Toisaalta, jos ostat luotettavalta välittäjältä XTZ-tokeneja sinun on tunnistauduttava, jotta henkilöllisyytesi voidaan vahvistaa. Vaihtopalveluiden on käytettävä tunne asiakkaasi käytäntöä (KYC) ja rahanpesusäännöstä (AML) pitääkseen toimintansa käynnissä, vaikka ne eivät sitä haluaisikaan, koska kryptovaluutoista tulee koko ajan säännellympiä.

Kuinka turvallinen Tezos on?

Tezos käyttää hajautettu lohkoketjua, joka tarkoittaa sitä, ettei olemassa ole mitään keskustietokantaa, joka voitaisiin tuhota tai hakkeroida. Vaikka hakkeri keksisi tavan, hän ei voi kuitenkaan tehdä muutoksia ilman kaikkien sidosryhmäläisten konsesusta. Hajautettuna järjestelmänä kenelläkään viranomaisella ei ole lohkoketjuun absoluuttista hallintaa. Se käyttää myös salausta turvatakseen käyttäjiensä tiedot. 

Mitkä ryhmät kehittävät Tezosia?

Kathleen Breitman ja Arthur Breitman perustivat vuonna 2014 Tezosin ja ovat siitä lähtien kehittäneet ydin alustaa yhdessä pienen sitoutuneen kehittäjäryhmän kanssa. Tällä hetkellä Tezos-säätiö sijaitsee Sveitsissä, josta hoidetaan sen strategista ja taloudellista puolta. Sen ensisijaisena tavoitteena on edistää Tezos-protokollaa maksamalla avustuksia ja hankkimalla pääomaa muilla hankintamenetelmillä. Säätiö on edelleen jaettu osastoihin, joihin kuuluvat säätiön neuvosto, toimeenpaneva komitea, tarkastusvaliokunta, sijoitusvaliokunta, tekninen neuvoa-antava komitea sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

Teknisen kehityksen osalta Tezosilla on joitain jäseniä Gitlabissa, ja myös OCamlPro-tiimi on antanut merkittävän panoksen, joka on kehittänyt useita työkaluja projektille, mukaan lukien TZScan. Jotkin kehitysryhmät ovat hajallaan maailmalla; esimerkiksi useat Korean yliopistot panostavat projektiin. Keskeistä johtajaa ei ole, jolloin säilytetään lohkoketjun demokraattinen tyyli. 

Mitkä rahoituslaitokset sijoittavat Tezosiin?

Tezos ICO on ollut yksi menestyneimmistä, koska se keräsi yli $232 miljoonaa pelkästään kahdessa viikossa. Jotkut suurimmista sijoittajista ovat Dalma Capital, Limitless Crypto Investments, Boost VC, Cypher Capital ja Enabling Future. On myös joitain yksittäisiä enkelisijoittajia, kuten Andreas Schwartz, James Sowers, Zachary Cefaratti ja Kenneth Bok. Tezos on saanut huomattavan paljon strategista ja taloudellista tukea sen demokraattisen ja itsehallinnoivan lohkoketjun vuoksi. Monet kryptoharrastajat uskovat Tesozin olevan hyvin lähellä Satoshi Nakamoton filosofiaa. 

Tezosin louhinta

Et voi louhia Tezosia, koska se käyttää vahvistamiseen  Proof of Stake-protokollaa. Sinun tulee ostaa XTZ-tokeneja osallistuaksesi projektiin. Tämän jälkeen sinulla on kaksi vaihtoehtoa, joko luovuttaa tokenit eteenpäin jollekin, joka on kiinnostunut osallistumaan projektiin, tai jos sinulla on 10.000 tokenia voit perustaa noden. Hankit 5.5% korkoa luovuttaessasi tai osallistuessasi. Siirtokustannukset eivät ole merkittävä tulonlähde tässä menetelmässä.

Tezos lompakko

Jos haluat säilyttää Tezos-tokeneja turvallisesti, sinun on hankittava kryptovaluuttalompakko. Nämä ovat joko ohjelmallisia tai fyysisiä laitteita. Tässä muutama lompakko, joihin voit tallettaa XTZ-tokeneja:

Ohjelmistolompakot

 • Galleon Wallet (desktop-lompakko, Windows, macOS ja Linux)
 • AirGap (mobiililompakko, verkko, Android ja iOS)
 • Kukai (verkkolompakko)
 • ZenGo (Mobiililompakko, iOS ja Android)

Hardware-lompakot

 • Ledger (Obsidian Systems)
 • Trezor

Kannattaako Tezosiin sijoittaa?

Kirjoitushetkellä Tezosin hinta on $2.90. Tällä hetkellä Tezos on yksin mielenkiintoisimmista ja lupaavimmista kryptovaluuttaprojekteista sen ketjuhallinnan ja itsemuutos ominaisuuksien vuoksi, jotka ovat monien mielestä lähellä alkuperäistä Satoshi Nakamoton ajatusmaailmaa lohkoketjusta. Tämä on yksi syistä miksi projekti keräsi paljon huomiota keräten ICO:ssa yli $232 miljoonaa. Tokenin odotetaan kehittyvän nopeasti, koska se on nyt voittanut hallinto- ja oikeudelliset kysymykset, jotka ovat estäneet kehityksen viime vuoden aikana .

Kryptovaluuttojen kehitystä ei voida ennustaa. Ne omaavat korkean volatiliteetin ja ne voivat laskea tai nousta hetkessä, joten niiden hinnan kehitystä on hankala ennustaa. Tämän vuoksi, jos sijoitat XTZ-tokeniin, on suositeltavaa hajauttaa sijoitussalkkua, jotta voit hallita riskiä. Sijoita vain niin paljon kuin sinulla on varaa menettää.

Usein Kysytyt Kysymykset

 1. Tezosia tai XTZ-tokenia voi ostaa helposti tavanomaisilla maksuvälineillä kryptopörsseistä.

 2. Voit pitää XTZ-tokenisi turvassa joko luottaen hardware-lompakoihin, kuten Obsidian Systemsin Ledger tai Trezor, tai voit etsiä ohjelmistovaihtoehtoja, kuten AirGap, Kukai, ZenGo ja Galleon Wallet. Nämä mahdollistavat nopean kaupankäynnin pitäen samalla varasi turvassa.

 3. Et voi, koska Tezos perustuu Proof of Stake-protokollaan. Sinun tulee ostaa tokeneja projektia varten. Tämän jälkeen voit luovuttaa niitä toisille. Jos sinulla on niitä 10.000, voit perustaa itse noden. Saat noin 5.5% korkoa kummassakin tapauksessa.

 4. Tämä on hankala kysymys, koska kryptot ovat volatiileja. Sijoita vain niin paljon, ettei sillä ole vaikutusta taloudelliseen tilanteeseesi.

 5. Nolla. Verkon oletuksena on, että siirrot eivät maksa mitään ja kaikki sidosryhmät ovat tyytyväisiä siihen, koska verkon päätulonlähde ei ole siirtomaksut.

 6. Valuuttaa on uusi, joten tällä hetkellä ei. Lisäksi, lohkoketju on enemmänkin keskittynyt hajautettujen sovellusten ja älykkäiden sopimusten ylläpitämiseen .

 7. Kyllä. Tezos on yksi hajautetuimmista lohkoketjuista. Projektilla ei ole päähenkilöä ja lohkon hallinta sekä muutokset tehdään demokraattisemmin kuin mikään muu lohkoketju.

 8. Tezos pitää sisällään ketjuhallinnon ja itsemuuttuvan lohkoketjun, jossa päätökset tehdään demokraattisesti, ja kaikki merkittävät muutokset voidaan tehdä ilman lohkoketjun jakautumista tai hard forkkeja.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.