Pakistan werkt aan een regelgevend kader voor digitale activa

Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?
Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?

Pakistan werkt aan een regelgevend kader voor digitale activa

By Benson Toti - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022
Het symbool van recht en rechtvaardigheid, een fysieke versie van Bitcoin en de vlag van Pakistan

De SECP lijkt naar een vrijemarktbenadering te neigen

Volgens geruchten werkt de Pakistaanse Securities and Exchange Commission (SECP) aan de introductie van een regelgevend kader voor cryptogeld. De entiteit bracht op 6 november een document uit waarin hun standpunt over de regulering van digitale activa handelsplatforms werd uitgelegd, met de verduidelijking dat het document “uitsluitend op niet-gouvernementele of niet-centrale bank uitgegeven cryptovaluta gericht is en niet op central bank digital currencies.”

De SECP verklaarde open te staan ​​voor het ontvangen van suggesties en feedback over het document en dat het doel van het document is om een structuur voor de werking en regulering van digitale activa in het land te bieden, evenals een duidelijk pad voor het ontwerpen en ontwikkelen van een robuust regelgevend regime.

Het document gaf ook twee specifieke benaderingen voor de regulering van de cryptogeld industrie in het land. Het eerste voorstel was om nieuwe producten te reguleren en aan banden te leggen onder verwijzing naar de bestaande regelgeving, die in sommige gevallen zelfs een regelrechte ban kan inhouden.

De SECP verklaarde dat als deze benadering in het land toegepast wordt, vernieuwers “verplicht zullen zijn om zich aan te passen” aan de heersende regelgeving in Pakistan.

De tweede optie die voor cryptoliefhebbers beschikbaar is is een meer laissez-faire benadering, waardoor de industrie met een beetje meer speelruimte en minder overheids- of regelgevende inmenging kan groeien. Ondertussen zou de SECP haar focus naar het ontwikkelen van haar beleid verleggen door het marktgedrag van het land te observeren.

De SECP gaf toe dat het nieuwe document grotendeels met de bovengenoemde tweede benadering is opgesteld, dus met de vrije marktoptie in gedachten. De entiteit verzekerde de lezers dat ze zou werken aan het in stand houden van de bescherming van consumenten en investeerders, plus het opbouwen van een verdediging tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Het document bevat ook aanbevelingen die door de Financial Action Task Force (FATF) over het onderwerp gedaan zijn, evenals een blik op de relevante regelgeving in de Verenigde Staten, Maleisië en Hong Kong.

De State Bank of Pakistan heeft verduidelijkt dat cryptogeld niet verboden is in het land. Ondanks dat de advocaat van de centrale bank het Sindh High Court informeerde dat de bank een waarschuwing over de handel in cryptovaluta had afgegeven, verbood de entiteit dit niet in z’n geheel.

De centrale bank heeft eerder haar bedenkingen over cryptogeld geuit en had in april 2018 een circulaire voor financiële instellingen uitgegeven ‘om af te zien van het verwerken, gebruiken, verhandelen, vasthouden, overdragen van waarde, het promoten van en investeren in virtuele valuta/tokens’.

De financiële instellingen werden tevens ontmoedigd om rekeninghouders bij de transactie van virtuele valuta en ICO tokens te faciliteren. Elke transactie die in dit verband uitgevoerd zou worden, zou onmiddellijk als een verdachte transactie gemarkeerd worden en aan de financiële controle-eenheid gerapporteerd worden.