Zuid-Korea rondt de cryptobelasting af

Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?
Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?

Zuid-Korea rondt de cryptobelasting af

By Onose Enaholo - Kort bericht
Bijgewerkt 26 January 2023
De Nationale Assemblee van de Republiek Korea

Een jaarlijks inkomen van meer dan 2,5 miljoen won (ongeveer 2.000 dollar) uit crypto handel wordt aan een belasting van 20% onderworpen. 

Het Zuid-Koreaanse Ministerie van Economie en Financiën heeft zijn plannen om een belasting van 20% te heffen op inkomsten uit cryptogeld transacties formeel afgerond. De wijzigingen zijn vandaag doorgevoerd, waarbij is bepaald dat een jaarlijks inkomen van meer dan 2,5 miljoen won (ongeveer 2.000 dollar) uit crypto handel onderworpen zal zijn aan een belasting van 20%.

Onder deze inkomensschijf zijn er geen kosten verbonden.

Het ministerie heeft voor belastingdoeleinden tevens de classificatie van cryptowinsten als ‘andere inkomsten’ geregeld.

De herziene belastingwet is nog onder voorbehoud van een parlementaire goedkeuring. Het ministerie zal het wetsvoorstel vóór 3 september van dit jaar aan de Nationale Vergadering voorleggen. Indien goedgekeurd, worden de wijzigingen vanaf 1 oktober 2021 van kracht.

Zuid-Korea bespreekt de mogelijkheid om gedurende zes maanden belastingen op inkomsten uit cryptogeld te heffen.

Voorafgaand aan deze wijziging plaatste de wetgeving van het land een belastingtarief van 20% op 40% van andere totale inkomsten, terwijl de resterende 60% fiscaal aftrekbaar is. Digitale valuta’s worden ook belast onder andere inkomsten, met tarieven die tot 42% onder vermogenswinsten oplopen.

Dit is zeker een stap voorwaarts voor de normalisatie van cryptogeld. Veel regeringen in ontwikkelde economieën beschouwen rendementen op crypto namelijk als een vorm van meerwaarde. Dit is een belasting die wordt geheven over het verschil wanneer een verkoopprijs hoger is dan die van de aankoopprijs.

In de Verenigde Staten heeft de Internal Revenue Service (IRS) afgelopen oktober 2019 richtlijnen gepubliceerd die cryptogeld als een vorm van vermogenswinsten classificeerden, zelfs wanneer ze als een vorm van inkomen ontvangen worden. Belastingen kunnen 39% of hoger zijn als de cryptovaluta minder dan een jaar wordt vastgehouden, afhankelijk van de inkomensklasse van een persoon.

Het Verenigd Koninkrijk behandelt cryptogeld als handelswaar en de bezitters ervan moeten 20% belasting betalen op desinvesteringen die in het belastingjaar meer dan 12.000 pond (ongeveer 15.600 dollar) bedragen.

In Japan wordt cryptogeld als een vorm van diverse inkomsten geclassificeerd met belastingschijven tot 55%.

Op het moment van schrijven omvatten de wijzigingen in de cryptobelasting van Zuid-Korea geen winst gegenereerd door initial coin offerings (ICO’s). EDaily, een lokale krant, publiceerde eerder dat het ministerie ook de winsten van ICO’s dekte.

De Zuid-Koreaanse regering begon in 2017 met het verkennen van het idee om cryptogeld te belasten. Ze nam echter niet de nodige stappen om het af te dwingen en de regering kreeg vervolgens onder de diverse ministeries met meningsverschillen te maken over de vraag of cryptogeld als vermogen beschouwd moest worden.