Zuid-Korea zou in juli nieuwe regels omtrent cryptobelasting kunnen onthullen

Zuid-Korea zou in juli nieuwe regels omtrent cryptobelasting kunnen onthullen

By Benson Toti - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022

De regering overweegt naar verluidt een belasting van 20 procent op crypto inkomsten

Zuid-Korea is er bijna klaar voor om de definitieve details van zijn beleid voor het belasten van inkomsten uit cryptovaluta transacties bekend te maken. Dit na jaren heen en weer te hebben gediscussieerd over de virtuele activa, die zich momenteel nog in een grijs legaal gebied bevinden.

Volgens de Zuid-Koreaanse nieuwsdienst Yonhap News verzekerde Hong Nam-ki, de minister van Financiën, dat zijn ministerie de details de komende maand bekend zal maken.

In zijn toespraak tot de parlementaire financiële commissie legde Nam-ki uit dat de regering blijft werken aan het lokale belastingstelsel.

“De regering is haar belastingstelsel altijd aan veranderingen in de marktomstandigheden aan het aanpassen, maar werkt er vooral aan om haar lijst van belastbare posten en soorten belastingen dit jaar te verfijnen”, Nam-ki zei.

Nam-ki vertelde dat hij persoonlijk van mening is dat er een digitale belasting moet worden ingevoerd in het belastingstelsel en dat de overheid als geheel een stap in die richting overweegt.

Velen zijn van mening dat de Zuid-Koreaanse regering overweegt een belasting van 20 procent in te voeren op alle crypto inkomsten. Hoewel er nog geen specifieke belastingnormen voor crypto activa zijn vastgesteld, dacht het ministerie van Financiën erover om rendementen op cryptogeld opnieuw te classificeren als een vorm van ‘andere inkomsten’.

Dit plaatst crypto rendementen in dezelfde categorie als andere winsten zoals de winst vanuit loterijen, die ook met een belastingtarief van 20 procent belast zijn.

Er wordt een hoge belasting geheven op ‘andere inkomsten’, maar het zal zo altijd nog beter zijn dan dat het belast wordt als een vorm van meerwaarde, zoals het momenteel wordt behandeld. Dit vraagt ​​namelijk om tarieven die op kunnen lopen tot wel 42 procent.

Historisch gezien is Zuid-Korea één van ‘s werelds populairste beleggings- en handelsmarkten voor cryptovaluta’s. De autoriteiten hebben echter bedenkingen gehad bij een strengere regulering van de virtuele activa klasse, aangezien deze de sector legitimiteit zou kunnen verstrekken.

De centrale bank heeft er daarom de voorkeur aan gegeven in plaats daarvan een afwachtende houding aan te nemen als het gaat om de uitgifte van een door de overheid gecontroleerde cryptovaluta, beter bekend als een Central Bank Digital Currency (CBDC).

Eerder deze maand stelde de Zuid-Koreaanse centrale bank een juridische adviesgroep aan om de mogelijkheid te onderzoeken voor de lancering van een ​​CBDC. Het team bestaat uit zes personen: drie hoogleraren, twee advocaten en een ambtenaar van de Bank of Korea.

Hoewel de centrale bank geen harde richtlijnen heeft opgesteld of specifieke deadlines heeft vastgesteld voor de lancering van de CBDC, kan het panel tot mei 2021 opereren.