Biden podpisuje rozporządzenie wykonawcze w sprawie Bitcoina

Najgorętsza nowa moneta memowa Potencjał 100x
Shiba Memu Moneta Shiba Memu Moneta Shiba Memu Moneta
Kup Teraz
Najgorętsza nowa moneta memowa Potencjał 100x
Shiba Memu Moneta Shiba Memu Moneta Shiba Memu Moneta
Kup Teraz

Biden podpisuje rozporządzenie wykonawcze w sprawie Bitcoina

By Charles Thuo - Przeczytasz w minutę

Prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze, w którym aktywnie wzywa do opracowania polityki dotyczącej Bitcoina i innych kryptowalut oraz do podjęcia pilnych działań w zakresie badań i rozwoju waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC) w USA. Rozporządzenie wykonawcze określa, w jaki sposób rząd jako całość powinien podchodzić do kwestii regulacji kryptowalut. Wzywa wszystkie organy regulacyjne do współpracy w zakresie regulacji i rozwoju aktywów cyfrowych.

W zarządzeniu stwierdza się:

"Moja administracja przywiązuje najwyższą wagę do badań i rozwoju w zakresie potencjalnego projektu i możliwości wdrożenia amerykańskiego CBDC. Każdy przyszły system płatności dolarowych powinien być zaprojektowany w sposób zgodny z priorytetami Stanów Zjednoczonych”.

Podsumowanie rozporządzenia wykonawczego

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym większość agencji regulacyjnych ma od 120 dni do jednego roku na przedstawienie swoich raportów na temat tego, jak Bitcoin i inne kryptowaluty funkcjonują w amerykańskiej gospodarce, jak można je regulować i jak zapobiegać ich nielegalnemu użyciu.

W zarządzeniu podano 210-dniowy termin na przedstawienie propozycji rozwoju CBDC.

Niezwykle ważne jest zwalczanie nielegalnego wykorzystania kryptowalut, np. przypadków wykorzystania kryptowalut w atakach typu ransomware, a zarządzenie ma na celu odpowiednie uregulowanie cyfrowych metod płatności i stablecoinów.

W zarządzeniu stwierdzono:

"Międzynarodowa Rada Stabilności Finansowej (FSB), wraz z organami ustalającymi standardy, prowadzi prace nad kwestiami związanymi ze stablecoinami, transgranicznymi transferami środków i płatnościami oraz innymi międzynarodowymi wymiarami aktywów cyfrowych i płatności, podczas gdy FATF kontynuuje swoje przywództwo w ustalaniu standardów AML/CFT dla aktywów cyfrowych".

Zarządzenie nakazuje również Departamentowi Skarbu, Radzie Nadzoru Stabilności Finansowej, Federalnej Komisji Handlu, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, federalnym agencjom bankowym, Biuru Ochrony Finansowej Konsumentów oraz Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary opracowanie polityki dotyczącej Bitcoina i kryptowalut w celu zwalczania nielegalnego wykorzystania aktywów cyfrowych i ochrony osób przed "systemowym ryzykiem finansowym".

W zarządzeniu napisano:

"Musimy ograniczyć nielegalne ryzyko finansowe i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego wynikające z niewłaściwego wykorzystania aktywów cyfrowych".

W rozporządzeniu wykonawczym nie pominięto kwestii bezpieczeństwa narodowego i stwierdzono, że waluta inna niż państwowa może zostać wykorzystana do obejścia sankcji wydanych przeciwko reżimom przez Stany Zjednoczone.

Wpływ rozporządzenia wykonawczego na rynek kryptowalut

Rozporządzenie zostało dobrze przyjęte przez większość entuzjastów kryptowalut, a rynek, który wzrósł w oczekiwaniu na rozporządzenie, odnotował jeszcze większy skok po jego podpisaniu.

Dla przykładu Bitcoin wzrósł dziś o ponad 8% i obecnie jest notowany powyżej 42,000 USD, podczas gdy Ethereum zwyżkuje o ponad 5% i jest obecnie notowane na poziomie 2701,22 USD. Terra (LUNA), która jest liderem obecnego odbicia wśród altcoinów, wzrosła o ponad 16% i obecnie jest notowana na poziomie 99,67 USD.