Biden podpisuje rozporządzenie wykonawcze w sprawie Bitcoina

Biden podpisuje rozporządzenie wykonawcze w sprawie Bitcoina

By Charles Thuo - Przeczytasz w minutę

Prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze, w którym aktywnie wzywa do opracowania polityki dotyczącej Bitcoina i innych kryptowalut oraz do podjęcia pilnych działań w zakresie badań i rozwoju waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC) w USA. Rozporządzenie wykonawcze określa, w jaki sposób rząd jako całość powinien podchodzić do kwestii regulacji kryptowalut. Wzywa wszystkie organy regulacyjne do współpracy w zakresie regulacji i rozwoju aktywów cyfrowych.

W zarządzeniu stwierdza się:

"Moja administracja przywiązuje najwyższą wagę do badań i rozwoju w zakresie potencjalnego projektu i możliwości wdrożenia amerykańskiego CBDC. Każdy przyszły system płatności dolarowych powinien być zaprojektowany w sposób zgodny z priorytetami Stanów Zjednoczonych”.

Podsumowanie rozporządzenia wykonawczego

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym większość agencji regulacyjnych ma od 120 dni do jednego roku na przedstawienie swoich raportów na temat tego, jak Bitcoin i inne kryptowaluty funkcjonują w amerykańskiej gospodarce, jak można je regulować i jak zapobiegać ich nielegalnemu użyciu.

W zarządzeniu podano 210-dniowy termin na przedstawienie propozycji rozwoju CBDC.

Niezwykle ważne jest zwalczanie nielegalnego wykorzystania kryptowalut, np. przypadków wykorzystania kryptowalut w atakach typu ransomware, a zarządzenie ma na celu odpowiednie uregulowanie cyfrowych metod płatności i stablecoinów.

W zarządzeniu stwierdzono:

"Międzynarodowa Rada Stabilności Finansowej (FSB), wraz z organami ustalającymi standardy, prowadzi prace nad kwestiami związanymi ze stablecoinami, transgranicznymi transferami środków i płatnościami oraz innymi międzynarodowymi wymiarami aktywów cyfrowych i płatności, podczas gdy FATF kontynuuje swoje przywództwo w ustalaniu standardów AML/CFT dla aktywów cyfrowych".

Zarządzenie nakazuje również Departamentowi Skarbu, Radzie Nadzoru Stabilności Finansowej, Federalnej Komisji Handlu, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, federalnym agencjom bankowym, Biuru Ochrony Finansowej Konsumentów oraz Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary opracowanie polityki dotyczącej Bitcoina i kryptowalut w celu zwalczania nielegalnego wykorzystania aktywów cyfrowych i ochrony osób przed "systemowym ryzykiem finansowym".

W zarządzeniu napisano:

"Musimy ograniczyć nielegalne ryzyko finansowe i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego wynikające z niewłaściwego wykorzystania aktywów cyfrowych".

W rozporządzeniu wykonawczym nie pominięto kwestii bezpieczeństwa narodowego i stwierdzono, że waluta inna niż państwowa może zostać wykorzystana do obejścia sankcji wydanych przeciwko reżimom przez Stany Zjednoczone.

Wpływ rozporządzenia wykonawczego na rynek kryptowalut

Rozporządzenie zostało dobrze przyjęte przez większość entuzjastów kryptowalut, a rynek, który wzrósł w oczekiwaniu na rozporządzenie, odnotował jeszcze większy skok po jego podpisaniu.

Dla przykładu Bitcoin wzrósł dziś o ponad 8% i obecnie jest notowany powyżej 42,000 USD, podczas gdy Ethereum zwyżkuje o ponad 5% i jest obecnie notowane na poziomie 2701,22 USD. Terra (LUNA), która jest liderem obecnego odbicia wśród altcoinów, wzrosła o ponad 16% i obecnie jest notowana na poziomie 99,67 USD.