HomeNewsHuobi zatwierdza sprzedaż kryptowalutowych instrumentów pochodnych w Japonii

Huobi zatwierdza sprzedaż kryptowalutowych instrumentów pochodnych w Japonii

Tygodnie po ogłoszeniu wyjścia z chińskiego rynku Huobi potwierdził, że posiada licencję na oferowanie kryptowalutowych instrumentów pochodnych w Japonii

Japońska filia giełdy kryptowalutowej Huobi z siedzibą na Seszelach otrzymała zgodę organów regulacyjnych na oferowanie kryptowalutowych instrumentów pochodnych i obrót nimi. Czyni to Huobi siódmą giełdą kryptowalutową w kraju, która w pełni zarejestrowała się w Agencji Usług Finansowych (FSA) jako firma zajmująca się instrumentami finansowymi typu I.

Odzwierciedla to ważny kamień milowy dla działalności Huobi w Japonii, ponieważ umożliwi firmie nie tylko opracowywanie instrumentów pochodnych, ale także świadczenie klientom usług handlowych i marketingowych. Obecnie tylko siedem z 34 giełd kryptowalut w Japonii posiada tę licencję, która wymaga od posiadacza osiągnięcia określonych poziomów aktywów” – powiedział Huobi w oświadczeniu wydanym w poniedziałek.

Rejestracja oznacza również, że Huobi będzie mógł odtąd prowadzić systemy handlu instrumentami pochodnymi. Dyrektor generalny Huobi Japan, Haiteng Chen, pochwalił ten najnowszy punkt orientacyjny, zauważając, że jest on kluczowy w planach ekspansji giełdy. Bez licencji Huobi musiałby ograniczyć się do oferowania częściowych transakcji spot.

Jesteśmy bardzo podekscytowani osiągnięciem tego kamienia milowego. Umożliwi nam to rozszerzenie działalności poza transakcje spotowe i napędzi kolejną fazę naszego wzrostu w Japonii. W przyszłości planujemy opracować szereg kryptowalutowych instrumentów pochodnych, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku” – powiedział Chen.

FSA ma za zadanie nadzorować sektor bankowy i ubezpieczeniowy, a także papiery wartościowe i giełdy. Agencja słynie ze ścisłego egzekwowania przepisów. Organ nadzoru finansowego ustanowił rygorystyczne wymagania dotyczące kryptowalut, co wyjaśnia ograniczoną liczbę zatwierdzonych podmiotów.

Oprócz obowiązkowej rejestracji jako firmy zajmujące się instrumentami finansowymi typu I, giełdy kryptowalutowe podlegają tym samym wytycznym, co inne duże firmy finansowe. Regulator wymaga również, aby każdy token został zatwierdzony, zanim trafi na giełdy.

Huobi Japan oferuje już usługi handlu spot dla 14 najpopularniejszych kryptowalut, a nowa licencja pomoże giełdzie rozszerzyć swój wachlarz usług w tym kraju poprzez angażowanie się w handel, gwarantowanie emisji i zarządzanie kryptowalutami.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.