Parlament Europejski głosuje przeciwko zakazowi wydobywania Bitcoinów

NAJGORĘTSZE NOWE KRYPTO NOTOWANIE NA DUŻYCH GIEŁDACH
NAJGORĘTSZE NOWE KRYPTO NOTOWANIE NA DUŻYCH GIEŁDACH

Parlament Europejski głosuje przeciwko zakazowi wydobywania Bitcoinów

By Sanne Moonemans - Przeczytasz w minutę

Parlament Europejski zagłosował przeciwko projektowi rozporządzenia mającego na celu zakazanie stosowania kryptowalut typu Proof-of-Work (PoW) w UE z powodu obaw dotyczących emisji dwutlenku węgla przez górnictwo. Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) to dwie największe kryptowaluty, które obecnie wykorzystują górnictwo do konsensusu sieci.

Zwolennicy kryptowalut twierdzą, że argument ten nie ma sensu, zwłaszcza że Bitcoin w coraz większym stopniu korzysta z odnawialnych źródeł energii. Nawet ślad węglowy wydobycia BTC na terenie UE jest znikomy w porównaniu z innymi sektorami.

Głosowanie, które odbyło się w poniedziałek po południu w Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON), zakończyło się stosunkiem głosów 32 do 24 przeciwko propozycji. Zamiast tego komisja przyjęła projekt rozporządzenia, które dodaje Bitcoina do unijnej taksonomii zrównoważonego finansowania.

Ewentualny zakaz był częścią większego zbioru przepisów, znanego jako ramy MiCA. W praktyce oznacza to po prostu więcej zasad dla rynku kryptowalut w Europie.

Ulga dla rynku

Głosowanie przeciwko zakazowi przynosi ogromną ulgę branży kryptowalutowej. Przedstawiciele ostrzegali wcześniej przed groźbą realizacji twardego scenariusza.

MiCA to ramy regulacyjne zawierające 126 artykułów. Zawiera również szczegółowy plan wdrożenia tych regulacji w UE i państwach członkowskich.

Patrick Hansen, szef strategii i rozwoju biznesu w platformie DeFi Unstoppable Finance, nazwał to "wielką ulgą i politycznym sukcesem dla społeczności Bitcoina i kryptowalut w UE".

"MiCA reguluje instrumenty finansowe i dostawców usług finansowych. O wiele bardziej sensowne jest oddzielne zajęcie się wszelkimi obawami dotyczącymi trwałości technologii wydobywczych" – powiedział Hansen.

Według Hansena, projekt MiCA przejdzie przez fazę negocjacji "trilogów", które prawdopodobnie potrwają około dwóch miesięcy. W rezultacie Komisja Europejska, Parlament i Rada rozpatrzą rozporządzenie.

Następnie ustawa stanie się obowiązującym prawem, a firmy będą miały do sześciu miesięcy na dostosowanie się do niej. Jednak zdaniem stratega jest mało prawdopodobne, że doprowadzi to do zakazu Bitcoina.

"Grupy, które przegrały głosowanie, mają jeszcze jedną, ostatnią opcję. Mogą zawetować przyspieszoną procedurę MiCA w trylogiach i przenieść dyskusję na posiedzenie plenarne Parlamentu. Aby to zrobić, potrzebują 1/10 głosów PE i tak się właśnie stało" – zauważył. Chociaż ten ruch może nie zmienić nastrojów, nie oznacza to, że PoW nie może być dyskutowane poza regulacjami MiCA.

Strategia

Projekt został wprowadzony przez Komisję Europejską w 2020 roku. Jest to część strategii finansowania cyfrowego. MiCA obejmuje szeroki zakres tematów związanych z kryptowalutami, takich jak status wszystkich głównych walut i stablecoinów. Obejmuje również działalność platform wydobywczych i giełdowych.

Istnieją również pewne godne uwagi wyłączenia. Na przykład w przypadku walut cyfrowych emitowanych przez banki centralne. Takich jak CBDC, tokeny bezpieczeństwa, NFT i DeFi.

Głosowanie nad rodzajem projektu

Spotkanie ma ważny punkt porządku obrad: można głosować nad dwiema różnymi wersjami wzoru. Jedna z wersji zawiera język, który może zakazać wszelkich transakcji kryptowalutowych na protokole PoW. Przepis ten łączy się z obowiązkiem dla dostawców.

Muszą oni przedstawić szczegółowe plany zgodności z normami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W przypadku Bitcoina szczegóły te nie mogą zostać przedstawione.

Szczegółowy plan

Przedstawianie szczegółowego planu dotyczy również niektórych innych systemów zdecentralizowanych. Dzieje się tak dlatego, że nie ma w nich centralnego operatora ani indywidualnego czy zbiorowego procesu decyzyjnego.

Z tego powodu wersja ta została już wcześniej skorygowana. Ma to na celu umożliwienie przełamania takiego impasu regulacyjnego.

Ostateczna wersja MiCa

Na koniec przedstawiono ostateczną wersję MiCa. Nie jest ona jednak popierana przez większość posłów.

Patrick Hansen donosi, że 32 członków komisji ECON głosuje przeciwko restrykcyjnej wersji. Szef działu strategii w Unstoppable Finance twierdzi, że tylko 24 osoby głosują za.

Mniejszość ta składa się z partii lewicowych. Są to głównie członkowie grupy zielonych.

Brak zakazu wydobycia przy użyciu PoW

Bardziej umiarkowana wersja MiCa trafia teraz do instytucji UE. Nie zawiera ona bezpośredniego ani dorozumianego zakazu wydobywania przy użyciu PoW.

Należy uwzględnić całą działalność górniczą związaną z aktywami kryptowalutowymi w unijnej bazie podatkowej na rzecz zrównoważonego finansowania.

Wykluczenie z pomocy

Do 2025 roku górnictwo kryptowalutowe może być nadal klasyfikowane jako działalność niezrównoważona. Nadal może być wykluczona z inwestycji przez firmy i rządy.

Jednak do całkowitego zakazu jest jeszcze daleko. Jego wydanie może drastycznie zmienić stan kryptowalut w Europie.

Następnym krokiem dla MiCa jest potrójne traktowanie – przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej.