Propozycja nowej struktury zarządzania Polkadotem opartej na referendum

Propozycja nowej struktury zarządzania Polkadotem opartej na referendum

By Dan Ashmore - Przeczytasz w minutę

Polkadot, jedenasta co do wielkości kryptowaluta o kapitalizacji rynkowej wynoszącej ponad 7 miliardów dolarów, być może doczeka się reorganizacji całego systemu zarządzania.

Gov2

Propozycję, która w trakcie opracowywania nosi nazwę Gov2, można ogólnie podsumować jako dążenie do zwiększenia zarówno decentralizacji, jak i efektywności podejmowania decyzji w sieci. Aby to osiągnąć, referenda będą jedynym pierwszorzędnym mechanizmem decyzyjnym. Będzie on kontrastował z obecną formą zarządzania, ponieważ wiele decyzji może być podejmowanych jednocześnie.

W systemie obowiązującym od kilku lat kwestiami takimi jak harmonogramy zajmował się komitet technokratyczny; wybierany w drodze głosowania “rząd” wykonawczy zarządzał parametrami, administracją i propozycjami wydatków; we wszystkich innych kwestiach obowiązywał powszechny system głosowania, w którym długoterminowi interesariusze byli nagradzani większymi wpływami.

Obecne wady

Obecny system służył ograniczeniu liczby decyzji podejmowanych jednocześnie, zważywszy na pojedynczy model referendum “wszystko albo nic” – to znaczy, że wszystkie referenda mają maksymalną moc. Częściowo z tego powodu w danym momencie może być głosowane tylko jedno referendum, a głosowania te trwają domyślnie wiele tygodni. Ponadto wybrana władza wykonawcza jest organem scentralizowanym i nie jest anonimowa, a zatem można na nią wywierać naciski w taki czy inny sposób.

Obecny system oferuje jednak także cechy, które nie zostaną tu zmienione. Na przykład 50% wszystkich udziałowców systemu powinno, jeśli mają wystarczającą siłę przekonywania, być w stanie ostatecznie decydować o jego przyszłości. Większą wagę będą mieli również ci, którzy są skłonni zablokować swoje tokeny w systemie na dłużej.

Mechanizm referendum

Przyjrzyjmy się, jak działa referendum, biorąc pod uwagę, że nowa sieć może wkrótce zacząć działać na jego podstawie.

Kiedy referendum jest tworzone od początku, natychmiast może w nim głosować każdy członek społeczności. Nie jest jednak w stanie zakończyć się, ani w żaden inny sposób doprowadzić do policzenia głosów, zatwierdzenia i uchwalenia. Zamiast tego referenda muszą spełnić szereg kryteriów, zanim zostaną przeniesione do stanu znanego jako Decydujący. Dopóki nie znajdą się w tym stanie, pozostają niezdecydowane.

Kryteria, które muszą być spełnione, są trojakiego rodzaju: Po pierwsze, wszystkie referenda mają okres wstępny. Jest to czas, który musi upłynąć od złożenia propozycji, zanim będzie można rozpocząć podejmowanie decyzji. Zapewnia on okres wyprzedzenia, który ogranicza możliwość “snajperstwa decyzyjnego”, kiedy to atakujący kontrolujący znaczną część siły głosu może dążyć do przyjęcia propozycji wkrótce po jej złożeniu, nie dając ogółowi głosujących czasu na zastanowienie się i zagłosowanie.

Po drugie, musi być miejsce na decyzję. Wszystkie tory mają swoje własne limity liczby referendów, które mogą być rozstrzygane jednocześnie. Im silniejsze Pochodzenie jest dozwolone na danym torze, tym niższy jest ten limit.

Wreszcie, należy wpłacić opłatę za decyzję, aby zapobiec spamowaniu lub rozdęciu systemu.

Propozycje, które nie zostaną zatwierdzone po 28 dniach, są domyślnie uznawane za odrzucone. W tym momencie można zwrócić kaucję za decyzję.

Odwołanie

Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których okazuje się, że propozycja poddana pod głosowanie zawiera jakiś problem. W Gov2 istnieje specjalna operacja umożliwiająca taką interwencję, zwana odwołaniem. Operacja ta natychmiast odrzuca trwające referendum, niezależnie od jego statusu.

Operacja odwołania jest sama w sobie operacją zarządzania, która musi być przegłosowana przez sieć, aby mogła zostać wykonana. Wiąże się to z problemem czasu – aby propozycja anulowania była użyteczna, musi zostać przyjęta znacznie szybciej niż jakakolwiek inna propozycja docelowa. W związku z tym odwołanie ma swoje własne pochodzenie i ścieżkę, która ma niski czas realizacji i krzywe akceptacji/poparcia z nieco ostrzejszymi ograniczeniami ich progów przejścia.

Jest to dobry sposób na zrównoważenie obaw przed centralizacją z realiami wydajności.

Końcowe przemyślenia

Oczywiście, to wszystko jest tylko propozycją. Niemniej jednak Gov2 ma kilka bardzo interesujących aspektów i z zaciekawieniem będziemy obserwować, jak to się skończy. Rynki niedźwiedzia to zarówno czas budowania, jak i czas ulepszania istniejącej infrastruktury, dlatego obiecujące są takie propozycje, niezależnie od tego, czy zostaną przyjęte, czy nie.

Gov2 ma niebawem wystartować na Kusamie, po ostatecznym profesjonalnym audycie kodu. Po okresie testowym na Kusamie zostanie przedstawiony wniosek, który zostanie poddany pod głosowanie w sieci Polkadot.