HomeNyheterG20:s finanschefer vill att stablecoins ska regleras innan de godkänns

G20:s finanschefer vill att stablecoins ska regleras innan de godkänns

Regeringarnas fokus på stablecoins följer på regeringarnas försök att lansera digitala valutor från centralbankerna

Ett möte med finanschefer från världens 20 största ekonomier har krävt mer tillsyn över stablecoin-sektorn som en del av ett bredare globalt regelverk.

Det fjärde mötet för G20:s finansministrar och centralbankschefer (FMCBG), som hölls i Italien i veckan, slutade med olika resolutioner om hur regeringarna bäst skulle närma sig frågan om stablecoins, och konstaterade att det behövs en ordentlig reglering även när olika länder gör framsteg med sina digitala valutor utfärdade av centralbanker, eller CBDC:er.

Enligt G20:s finans- och centralbankschefer bör sektorn för stablecoins ha alla rättsliga och regleringsmässiga krav på plats innan de godkänns.

"Vi upprepar att inga så kallade "globala stablecoins" bör tas i drift förrän alla relevanta rättsliga, regleringsmässiga och tillsynsrelaterade krav har uppfyllts på ett adekvat sätt genom lämplig utformning och genom att följa tillämpliga standarder", skriver gruppen i en rapport.

I G20 FMCBG-rapporten erkänns att mycket har uppnåtts hittills när världssamfundet försöker revolutionera gränsöverskridande betalningar. I rapporten konstateras att världens ekonomiska återhämtning är beroende av en "väl fungerande digital infrastruktur".

De politiska beslutsfattarna ansåg dock att det finns mer att göra när det gäller de utmaningar som användningen av stablecoins står inför, bland annat frågor som rör öppenhet, kostnader och snabbhet. De berörde också säkerhetsfrågan och konstaterade att sektorn kan påverka det globala monetära systemet.

Enligt rapporten kommer justeringar av regleringsmetoder och genomförande av tillsynsstandarder att anpassa olika regeringar till den färdplan som fastställts av Financial Stability Board (FSB). Organet, som bildades 2009, har till uppgift att övervaka det globala finansiella systemet och har som mål att samordna reglering, tillsyn och övervakning av sektorn senast 2027.

Samtidigt är Storbritannien och USA två av världens ledande destinationer för digitala tillgångar som redan tittar på stablecoin-marknaden. Det finns krav på CBDC i de två länderna, men Kina tycks ta en tidig ledning i detta lopp med sin yuan CBDC i en avancerad utrullningsfas efter en stor nedskärning av kryptogruvdrift och handel med kryptovalutor.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.