HomeNyheterInförandet av Bitcoin kan skada El Salvadors kreditvärdighet: Fitch

Införandet av Bitcoin kan skada El Salvadors kreditvärdighet: Fitch

Lagen är onödigt brådskande och ger inte försäkringsbolagen möjlighet att anpassa sig till kraven, menar Fitch

Fitch Ratings, ett av de tre stora amerikanska kreditvärderingsinstituten, har utfärdat en rapport som kritiserar El Salvadors plan att erkänna Bitcoin som lagligt betalningsmedel. Byrån hävdar att åtgärden kommer att vara kreditnegativt för lokala försäkringsbolag med Bitcoin-exponering och kan leda till oförutsedda konsekvenser.

I ett uttalande som offentliggjordes i går förklarade Fitch att El Salvadors försäkringsbransch kommer att behöva bära tyngden av högre risker för valutakurs- och intäktsvolatilitet för att kunna ta emot Bitcoin i det monetära systemet. Myndigheten antydde också ytterligare överväganden som lokala försäkringsbolag måste göra för att underlätta regulatoriska och operativa risker, tillsammans med kostnader för nya IT- och administrativa krav.

Fitch klassificerar vidare Bitcoin som en "riskfylld tillgång" i Risky Asset Ratio, vilket innebär att en försäkringsgivares exponering mot Bitcoin i sig är kreditnegativ, eftersom vinster som realiseras via spekulativa tillgångar snabbt kan vända och skapa en volatil intäktsström.

El Salvador antog lagstiftningen för att acceptera Bitcoin som lagligt betalningsmedel den 9 juni 2021. Lagen kommer att träda i kraft om bara några veckor, den 7 september 2021. Eftersom landet ännu inte har avslöjat sin plan för det praktiska genomförandet av lagen och det inte finns något tidigare jämförbart antagande av centralbanker på andra globala marknader, står de lokala försäkringsbolagen inför en utmaning som de inte är rustade för att klara av, insisterade Fitch.

Det är viktigt att notera att om lagen genomförs i sin nuvarande form kommer försäkringsbolagen att tvingas acceptera Bitcoin och måste besluta om de ska behålla eller sälja kryptovalutan när de tar emot den.

Genom att ha Bitcoin i sina balansräkningar under en längre tidsperiod utsätts El Salvadors redan hårt drabbade försäkringsbransch för den volatilitet och de risker som är förknippade med kryptovalutor. Om de å andra sidan omedelbart säljer Bitcoin när de får dem skulle det kosta försäkringsbolagen värdefulla medel som kunde ha använts på strategiska affärsområden.  

Vidare har El Salvador ännu inte offentliggjort en rättslig och operativ ram som klargör om Bitcoin omedelbart kan omvandlas till US-dollar eller om lagen kräver en minsta innehavsperiod, vilket ökar oklarheterna för försäkringsbranschen.

"Förordningen verkar onödigt brådskande och ger försäkringsbolagen mycket lite tid att anpassa sig till kraven, vilket skapar ytterligare risker för branschen", konstaterade Fitch. 

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.