OCC säger Anchorage Digital misslyckades att implementera AML-krav

$MCADE SISTA FÖRKÖPSSKEDET
$MCADE SISTA FÖRKÖPSSKEDET

OCC säger Anchorage Digital misslyckades att implementera AML-krav

By Benson Toti - min läsning

Anchorage Digital Bank har gått med på avhjälpande åtgärder och kommer att utse en banksekretessansvarig för att säkerställa efterlevnaden.

Office of the Comptroller of the Currency (OCC), USA:s nationella banktillsynsmyndighet, har utfärdat ett samtyckesbeslut mot Anchorage Digital Bank, enligt ett pressmeddelande som publicerades torsdagen den 21 april.

Anchorage Digital var den första digitala tillgångsbanken som fick regulatoriskt godkännande från OCC. Beviljats i januari 2021, villkorade det godkännandet av företagets nationella trustcharter-ansökan och gjorde det möjligt för de att byta till Anchorage Digital Bank, National Association.

OCC säger dock att det tidigare Anchorage Trust Company misslyckades med att implementera Bank Secrecy Act (BSA) och kraven mot penningtvätt (AML) som de hade gått med på som en del av villkoret för att fungera som en federalt reglerad digital tillgångsbank.

Det är Anchorage Digitals underlåtenhet att följa KYC- och AML-bestämmelserna som föranledde ordern, sade OCC i releasen.

OCC håller alla nationellt chartrade banker till samma höga standard, oavsett om de ägnar sig åt traditionella eller nya aktiviteter”, säger Michael J. Hsu, tillförordnad kontrollör för valutan.

När institutioner kommer till korta kommer vi att vidta åtgärder och hålla dem ansvariga för att säkerställa efterlevnad av federala lagar och förordningar,” tillade han.

Anchorage Digital har påbörjat åtgärdande

Som en del av de avhjälpande åtgärder som krävs av ordern måste Anchorage utse en efterlevnadskommitté med minst tre medlemmar. Det är också för att rita en handlingsplan för att åtgärda alla BSA-brister.

Banken har trettio (30) dagar från datumet för samtyckesordern på sig att skicka in handlingsplanen för att uppnå och upprätthålla efterlevnad av relevanta KYC- och AML-lagar.

Anchorage har också gått med på att anlita en tjänsteman för banksekretesslagen och ge allt nödvändigt stöd för att de ska kunna arbeta mot efterlevnad. Utöver det kommer banken att behöva se till att högre kundkännedom samt kontroller av kundriskidentifiering är på plats.

OCC noterade i ordern att Anchorage Digital har vidtagit ”korrigerande åtgärder” och lovade att säkerställa full efterlevnad.