India overweegt om opnieuw cryptogeld te verbieden

Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?
Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?

India overweegt om opnieuw cryptogeld te verbieden

By Benson Toti - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022

Dit nieuwe wetsontwerp kan een zware slag zijn voor investeerders, uitwisselingen en andere entiteiten die in cryptogeld handelen

India heroverweegt een verbod op cryptogeld, aangezien de regering van mening is dat een wettelijk kader in dit opzicht effectiever zou zijn dan een circulaire van de Reserve Bank of India (RBI), de centrale bank van het land.

Een hoge regeringsfunctionaris onthulde dat er “een kabinetsnota (door het ministerie van Financiën) ingediend is voor interministerieel overleg.”

De stap voor het ontwerp van de kabinetsnota was geïnspireerd door het besluit van het Hooggerechtshof op 4 maart om de circulaire van de RBI van april 2018 te vernietigen, waarin banken werden verboden diensten te verlenen ter ondersteuning van cryptovaluta’s, legde de ambtenaar uit.

Deze nota wordt na overleg naar het kabinet gestuurd en escaleert vervolgens naar het parlement. Ervan uitgaande dat het in dezelfde lijn loopt als het eerdere voorstel, zijn experts van mening dat de wet een zware klap zal uitdelen aan investeerders, uitwisselingen en andere entiteiten die handelen in virtuele valuta zoals Bitcoin.

In juli 2019 heeft een overheidscommissie op hoog niveau een wetsontwerp opgesteld waarin opgeroepen wordt tot een verbod op alle vormen van particuliere cryptovaluta’s. Deze wet suggereerde een boete van maximaal 25 crore (ongeveer 3.000.000 dollar) plus een gevangenisstraf die 10 jaar zou kunnen bedragen voor iedereen die erin handelt.

Gedurende deze tijd gaf de rechtbank toe dat “terwijl we de kracht van de RBI hebben erkend om een ​​preventieve actie te ondernemen, voor de bepaling waarbij RBI op z’n minst moet aantonen welke schade het geleden heeft door haar gereguleerde entiteiten. Maar die is er niet.”

Deze uitspraak heeft het wettelijk verbod op de handel in Bitcoin en andere gerelateerde instrumenten opgeheven. Het zette ook startups ertoe aan om hun plannen te heroverwegen om zo opnieuw leven te blazen in zakelijke investerigen in India of deze uit te breiden.

Verscheidene banken hebben, na deze beslissing van het Hooggerechtshof, echter geweigerd betalingen voor valutahandel in India of in het buitenland te verwerken bij gebrek aan enige specifieke aanbevelingen van de RBI. Desalniettemin geven deskundigen alsmede toe dat dit niet heeft verhinderd dat er via andere kanalen transacties plaatsvinden.

Amit Maheshwari, een partner van AKM Global, is van mening dat de ontwerpregels in het voorstel van juli 2019 te streng waren.

De voorgestelde wetgeving zou het “illegaal maken om cryptogeld te bezitten, te verkopen, uit te geven, over te dragen, te minen of te gebruiken, en indien in de huidige vorm aangenomen, de crypto industrie in India volledig kapotmaken”.

Maheshwari sprak de hoop uit dat de regering zou overwegen overleg met belanghebbenden te voeren om zo te voorkomen dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm uitgevoerd wordt.