HomeNewsAustralijski regulator konsultuje się w sprawie kryptowalutowych produktów inwestycyjnych

Australijski regulator konsultuje się w sprawie kryptowalutowych produktów inwestycyjnych

ASIC chce ustalić, które kryptowaluty są odpowiednie dla ETP i jak można je wiarygodnie wycenić i zabezpieczyć

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) opublikowała dziś dokument konsultacyjny na temat tego, w jaki sposób produkty inwestycyjne zapewniające ekspozycję na kryptowaluty mogą spełnić istniejące oczekiwania regulacyjne. Uczestnicy rynku proszeni  są o wyrażenie opinii na temat dokumentu, zatytułowanego Krypto-aktywa jako aktywa bazowe dla ETP i innych produktów inwestycyjnych.

Australijski regulator zauważył wzrost zainteresowania kryptowalutowymi produktami giełdowymi (ETP) w kraju i dlatego rozważa związane z nimi ryzyko. Kluczowymi kwestiami, które należy wziąć pod uwagę, jest to, które aktywa kryptograficzne są odpowiednie dla ETP oraz w jaki sposób można je wiarygodnie wycenić i dostosować do przepisów dotyczących przechowywania, zarządzania ryzykiem i jawności aktywów.

Jeśli chodzi o określenie przydatności bazowych krypto-aktywów dla ETP, ASIC proponuje współpracę z licencjobiorcami rynku australijskiego w celu ustalenia, czy aktywa uznawane są przez dostawców usług, czy posiadają wsparcie instytucji, dojrzały rynek spot, regulowany rynek kontraktów terminowych i solidny, przejrzysty mechanizm cenowy.

Komisarz ASIC, Cathie Armour, wyjaśniła: „Propozycje określają dobre praktyki dla operatorów rynku i emitentów produktów dotyczące ETP opartych o kryptowaluty i innych instrumentów inwestycyjnych, które zapewniają inwestorom detalicznym ekspozycję na kryptowaluty”.

Dokument zawiera również propozycje dobrych praktyk dla depozytariuszy aktywów cyfrowych. Obejmują one przechowywanie kluczy prywatnych w izolowanych urządzeniach sprzętowych, stosowanie podejścia opartego na wielu podpisach oraz wyposażenie osób upoważnionych do sprawowania pieczy nad tymi aktywami w specjalistyczną wiedzę i infrastrukturę kryptograficzną.

Komisarz Armor dodał: „Operatorzy rynkowi i emitenci produktów muszą pamiętać o spełnianiu istniejących zobowiązań regulacyjnych podczas tworzenia, obsługiwania i dopuszczania takich produktów, aby można było je udostępniać z poszanowaniem interesu inwestorów oraz uczciwych, uporządkowanych i przejrzystych rynków Australii. ”

Australia jest dość postępowa w kwestii regulacji kryptowalut. Chociaż krajowy podatek od towarów i usług obciążał wcześniej kryptowaluty podwójnym opodatkowaniem, zmieniło się to w 2017 r., kiedy aktywa te zostały uznane za legalne i zaczęły być traktowane jako majątek podlegający opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

Kryptowaluty podlegają również ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2006 r., która wymaga, aby giełdy kryptowalut były zarejestrowane w rejestrze giełd walut cyfrowych oraz weryfikowały i prowadziły ewidencję swoich użytkowników.

Bardziej przejrzyste regulacje będą prawdopodobnie wprowadzone w Australii po tym, jak raport na początku tego miesiąca wykazał, że adopcja kryptowalut rośnie. Kryptowaluty posiada obecnie jedna szósta Australijczyków, co stanowi wzrost o 42% od początku roku. Ryzyko nadal pozostaje jednak największym czynnikiem odstraszającym.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.