Wielka Brytania uzna stablecoiny za legalny środek płatniczy

Bitcoin Dogs Moneta
PIERWSZE NA ŚWIECIE ICO BITCOINA PRESALE KOŃCZY SIĘ 15 MARCA
Bitcoin Dogs Moneta
PIERWSZE NA ŚWIECIE ICO BITCOINA PRESALE KOŃCZY SIĘ 15 MARCA

Wielka Brytania uzna stablecoiny za legalny środek płatniczy

By Harshini Nag - Przeczytasz w minutę

Dążymy jedynie do legalizacji stablecoinów z pełnym zabezpieczeniem – mówi Ministerstwo Skarbu

Podczas gdy świat kryptowalut przygotowuje się do radzenia sobie z konsekwencjami spirali śmierci, która dotknęła ekosystem Terra w zeszłym tygodniu, brytyjskie Ministerstwo Skarbu ogłosiło, że planuje uregulować stablecoiny jako prawny środek płatniczy.

Ogłoszenie to przywróciło zaangażowanie Ministerstwa Skarbu Jej Królewskiej Mości we wspieranie innowacji w kraju.

Departament potwierdził, że legalizacja stablecoinów jako mechanizmu płatniczego była częścią sekcji prawodawstwa finansowego w przemówieniu królowej. Książę Karol wyjaśnił, że naród podejmuje różne działania legislacyjne w celu poprawy standardu życia i wspierania wzrostu gospodarczego.

Ustawa o przestępczości gospodarczej i przejrzystości korporacyjnej odegra ważną rolę w osiągnięciu tych celów, ponieważ wzmacnia uprawnienia funkcjonariuszy organów ścigania w zakresie zwalczania nielegalnego finansowania i ograniczania przestępczości gospodarczej, co ułatwi rozwój biznesu – powiedział książę Walii.

Chociaż departament Ministerstwa Gospodarki i Finansów Wielkiej Brytanii potwierdził w zeszłym miesiącu, że statut tego kraju zostanie zmieniony w celu umożliwienia korzystania z stablecoinów, sceptycyzm co do przyszłości takich przepisów wzrósł, gdy w zeszłym tygodniu rynki załamały się po upadku LUNA i UST w wyniku krachu, którego świadkiem była Terra, czyli jeden z najpopularniejszych stablecoinów.  

Kanclerz skarbu, Rishi Sunak, zasugerował, że wydarzenia z zeszłego tygodnia nie wpłynęły na plany kraju, dodając, że rząd podejmie wszelkie kroki, aby zapewnić, że brytyjski sektor usług finansowych będzie zawsze w czołówce technologii i innowacji.

Rzecznik skarbu zwrócił ponadto uwagę, że Wielka Brytania nie zalegalizuje płatności za pomocą „algorytmicznych stablecoinów”, takich jak Terra, ale zamiast tego obsługuje w pełni zabezpieczone stabilne monety 1:1, takie jak USDT lub USDC:

“Rząd jasno stwierdził, że niektóre stablecoiny nie są odpowiednie do celów płatniczych, ponieważ mają cechy wspólne z aktywami kryptowalutowymi bez zabezpieczenia. 

Będziemy nadal monitorować szerszy rynek aktywów kryptowalutowych i jesteśmy gotowi do podjęcia dalszych działań regulacyjnych, jeśli będzie to konieczne”.