Wielka Brytania uzna stablecoiny za legalny środek płatniczy

OSTATNI ETAP PRZEDSPRZEDAŻY $MCADE
OSTATNI ETAP PRZEDSPRZEDAŻY $MCADE

Wielka Brytania uzna stablecoiny za legalny środek płatniczy

By Harshini Nag - Przeczytasz w minutę

Dążymy jedynie do legalizacji stablecoinów z pełnym zabezpieczeniem – mówi Ministerstwo Skarbu

Podczas gdy świat kryptowalut przygotowuje się do radzenia sobie z konsekwencjami spirali śmierci, która dotknęła ekosystem Terra w zeszłym tygodniu, brytyjskie Ministerstwo Skarbu ogłosiło, że planuje uregulować stablecoiny jako prawny środek płatniczy.

Ogłoszenie to przywróciło zaangażowanie Ministerstwa Skarbu Jej Królewskiej Mości we wspieranie innowacji w kraju.

Departament potwierdził, że legalizacja stablecoinów jako mechanizmu płatniczego była częścią sekcji prawodawstwa finansowego w przemówieniu królowej. Książę Karol wyjaśnił, że naród podejmuje różne działania legislacyjne w celu poprawy standardu życia i wspierania wzrostu gospodarczego.

Ustawa o przestępczości gospodarczej i przejrzystości korporacyjnej odegra ważną rolę w osiągnięciu tych celów, ponieważ wzmacnia uprawnienia funkcjonariuszy organów ścigania w zakresie zwalczania nielegalnego finansowania i ograniczania przestępczości gospodarczej, co ułatwi rozwój biznesu – powiedział książę Walii.

Chociaż departament Ministerstwa Gospodarki i Finansów Wielkiej Brytanii potwierdził w zeszłym miesiącu, że statut tego kraju zostanie zmieniony w celu umożliwienia korzystania z stablecoinów, sceptycyzm co do przyszłości takich przepisów wzrósł, gdy w zeszłym tygodniu rynki załamały się po upadku LUNA i UST w wyniku krachu, którego świadkiem była Terra, czyli jeden z najpopularniejszych stablecoinów.  

Kanclerz skarbu, Rishi Sunak, zasugerował, że wydarzenia z zeszłego tygodnia nie wpłynęły na plany kraju, dodając, że rząd podejmie wszelkie kroki, aby zapewnić, że brytyjski sektor usług finansowych będzie zawsze w czołówce technologii i innowacji.

Rzecznik skarbu zwrócił ponadto uwagę, że Wielka Brytania nie zalegalizuje płatności za pomocą „algorytmicznych stablecoinów”, takich jak Terra, ale zamiast tego obsługuje w pełni zabezpieczone stabilne monety 1:1, takie jak USDT lub USDC:

„Rząd jasno stwierdził, że niektóre stablecoiny nie są odpowiednie do celów płatniczych, ponieważ mają cechy wspólne z aktywami kryptowalutowymi bez zabezpieczenia. 

Będziemy nadal monitorować szerszy rynek aktywów kryptowalutowych i jesteśmy gotowi do podjęcia dalszych działań regulacyjnych, jeśli będzie to konieczne”.