HomeNewsFitch: adopcja Bitcoina może zaszkodzić wiarygodności kredytowej Salwadoru

Fitch: adopcja Bitcoina może zaszkodzić wiarygodności kredytowej Salwadoru

Ustawa jest niepotrzebnie przyspieszana i nie pozwala firmom ubezpieczeniowym na dostosowanie się do jej wymagań – przekonuje Fitch

Fitch Ratings – jedna z trzech największych amerykańskich agencji ratingowych – opublikował raport krytykujący plan Salwadoru dotyczący uznania Bitcoina za prawny środek płatniczy. Agencja twierdzi, że ruch ten negatywnie wpłynie na lokalne firmy ubezpieczeniowe z ekspozycją na Bitcoina i może prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji.

W opublikowanym wczoraj oświadczeniu Fitch wyjaśnił, że salwadorska branża ubezpieczeniowa będzie musiała wziąć na swoje barki ciężar wyższych kursów walutowych oraz ryzyka zmienności zarobkowej, aby dostosować Bitcoina do systemu monetarnego. Agencja wskazała również na inne kwestie, które muszą wziąć pod rozwagę lokalni ubezpieczyciele, aby ograniczyć ryzyko regulacyjne i operacyjne, a także wydatki na nowe wymagane rozwiązania informatyczne i administracyjne.

Fitch dalej klasyfikuje Bitcoina jako „ryzykowne aktywo” w ramach Wskaźnika Ryzykownych Aktywów, co oznacza, że ekspozycja ubezpieczycieli na Bitcoina jest z natury postrzegana negatywnie pod względem kredytowym, gdyż zyski generowane przez aktywa spekulacyjne mogą szybko odwrócić się i zachwiać stabilnością strumienia dochodów.

Salwador uchwalił 9 czerwca 2021 roku ustawę akceptującą Bitcoina jako prawny środek płatniczy. Ma ona wejść w życie już za kilka tygodni, 7 września 2021 roku. Ponieważ kraj nie ujawnił jeszcze swojego planu faktycznego wdrożenia prawa, a nie istnieje też punkt odniesienia w postaci wcześniejszych przypadków adopcji BTC przez banki centralne na innych światowych rynkach, to lokalni ubezpieczyciele stają przed wyzwaniem, któremu nie są w stanie sprostać, podkreśla Fitch.

Należy zauważyć, że jeśli prawo zostanie wdrożone w obecnej formie, to firmy ubezpieczeniowe będą zmuszone zaakceptować Bitcoina i będą musiały zdecydować, czy zatrzymać lub sprzedać kryptowalutę po jej otrzymaniu.

Trzymanie Bitcoina w swoich bilansach przez długi czas naraża już i tak poturbowany przemysł ubezpieczeniowy Salwadoru na dodatkową zmienność i ryzyko związane z kryptowalutami. Z drugiej strony natychmiastowa sprzedaż bitcoinów po ich otrzymaniu kosztowałaby ubezpieczycieli cenne środki, które mogłyby zostać wykorzystane w strategicznych obszarach działalności.

Co więcej, Salwador nie ogłosił jeszcze ram regulacyjnych i operacyjnych wyjaśniających, czy Bitcoin może zostać natychmiast zamieniony na USD, czy też prawo nakazuje minimalny okres jego utrzymywania, co dodatkowo wprawia w konsternację branżę ubezpieczeniową.

„Rozporządzenie wydaje się być niepotrzebnie przyspieszane i pozostawia towarzystwom ubezpieczeniowym bardzo mało czasu na dostosowanie się do jego wymagań, co stwarza dodatkowe ryzyko dla branży” – podsumował Fitch.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.