HomeNyheterEl Salvadors Bitcoin-lag möter motstånd från lokalbefolkningen

El Salvadors Bitcoin-lag möter motstånd från lokalbefolkningen

Skepsisen kring El Salvadors planerade införande av Bitcoin som lagligt betalningsmedel fortsätter att växa, med en ny undersökning som visar att många inte är med på det

En överväldigande majoritet av salvadorianerna är inte intresserade av Bitcoin, åtminstone inte enligt en nyligen genomförd undersökning. Undersökningen som genomfördes av Central American University's (UCA) Institute of Public Opinion visade att 7 av 10 medborgare i El Salvador inte är särskilt entusiastiska över den kommande Bitcoin-lagen. Undersökningen ägde rum i augusti och resultaten är ett eko av den forskning som Disruptiva genomförde i juli. 

Det centralamerikanska landet har fått både kritik och stöd sedan president Nayib Bukele avslöjade planerna på att införa Bitcoin som valuta. Även om steget utgör en viktig milstolpe har flera finansinstitut och ekonomer hittat fel på det. Bukele, den teknikintresserade presidenten, har hävdat att Bitcoin-"satsningen" kommer att vara positiv för landet.

Resultaten av UCA:s undersökning kommer mindre än en vecka innan BTC-lagstiftningen antas som lag. Det har funnits ett motstånd i frågan, och vissa salvadorianer har tagit motståndet till gatorna. I fredags samlades en grupp demonstranter i San Salvador för att demonstrera mot den föreslagna lagstiftningen som ska träda i kraft den 7 september.

Undersökningen visade också att 20 % av salvadorianerna inte litar på den digitala tillgången. Av de tillfrågade personerna höll 43 % med om att El Salvadors totala ekonomi skulle försämras efter införandet av kryptotillgången som valuta. Endast 17 % av de tillfrågade har förtroende för att ekonomin kommer att förbättras.

Bukele har redan meddelat att införandet kommer att underlättas genom en Bitcoin-plånboksapp kallad "chivo". Plånboken har inte alls tagits emot på ett bra sätt, eftersom resultaten av undersökningen visar att intresset för den är svagt. Samma sak gäller för de 30 gratis dollar i BTC som regeringen lovade att dela ut.

En majoritet (65 %) av deltagarna i undersökningen hävdade att de inte var intresserade av plånboken, och endast 5,5 % svarade positivt. Det finns också massiva kunskapsluckor eftersom 9 av 10 lokalbefolkningen har liten eller ingen förståelse för tillgången. Tre femtedelar av deltagarna ifrågasatte användningen av offentliga medel för att underlätta införandet. Skillnaden var natt och dag när det gäller frågan om huruvida Bitcoin-användning bör vara frivillig eller obligatorisk. Hela 96 % av de tillfrågade valde det första alternativet, att Bitcoin ska vara frivilligt.

Även om resultaten verkar luta åt ena hållet är det värt att notera att endast 1 281 personer deltog i undersökningen. Därför ger den inte nödvändigtvis en korrekt bild av vad hela den 6,5 miljoner stora befolkningen anser.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.