HomeNyheterUSA:s justitiedepartement inrättar en grupp för verkställighet av kryptovaluta

USA:s justitiedepartement inrättar en grupp för verkställighet av kryptovaluta

Vice justitieminister Lisa Monaco sade att teamet skulle få en aktiv roll när det gäller att skydda investerare från bedräglig verksamhet och ställa cyberbrottslingar inför rätta

Vid 2021 års Aspen Cyber Summit i onsdags tillkännagav USA:s biträdande justitieminister Lisa Monaco två nya initiativ som antagits av justitiedepartementet. I sitt virtuella tal förklarade hon att de två initiativen kommer att rikta sig mot kryptovalutaenheter samt mot de organisationer som kontrakteras av regeringen och som underlåter att rapportera fall av cyberintrång.

Det första initiativet omfattar ett nationellt team för genomförande av kryptovalutor som ska hjälpa justitiedepartementet att förhindra finansmarknader som är knutpunkter för cyberbrottslingar. I teamet ingår experter från både cybersäkerhet och bekämpning av penningtvätt.

Hon konstaterade också att för att plattformar för digitala tillgångar ska kunna fungera effektivt som framtidens finansiella organisationer måste åtgärder vidtas för att se till att användarna är skyddade.

"Kryptovalutabörser vill vara framtidens banker, och vi måste se till att folk kan känna förtroende när de använder dessa system, och vi måste vara redo att utrota missbruk. Poängen är att skydda konsumenterna", sade hon.

För det andra lade Monaco fram ett civilrättsligt initiativ om cyberbedrägeri som skulle ta itu med tredjepartsföretag som inte följer de fastställda kraven på cybersäkerhet.

"[Initiativet kommer] att använda civila verkställighetsverktyg för att förfölja företag, de som är statliga entreprenörer, som får federala medel när de inte följer rekommenderade standarder för cybersäkerhet", sade hon.

Monaco hävdade att dessa digitala tillgångar fortfarande är lagliga trots att hon insisterade på att det behövs en översyn av regleringen av krypto. Med hänvisning till en incident där Colonial Pipeline fastnade i nätet av cyberkriminell verksamhet föreslog den biträdande justitieministern vidare att det är nödvändigt att utforska ekosystemen i sin helhet när man hanterar sådana attacker.

Den amerikanska regeringen har intensifierat sina ansträngningar för att reglera kryptovalutor, och de senaste initiativen som tillkännagivits av justitiedepartementet kompletterar ett ramverk för tillämpning av kryptovalutor som offentliggjordes för ett år sedan. William Barr, USA:s justitieminister, meddelade att ramverket var avsett att säkerställa att digitala tillgångar inte hindrar den allmänna säkerheten eller den nationella säkerheten.

I tisdags berättade SEC:s ordförande Gary Gensler för amerikanska medborgare att kommissionen inte kommer att förbjuda krypto. Detta kom när han talade vid en virtuell utfrågning med ett senatsutskott och sade att ett eventuellt förbud måste komma från kongressen. Kongressledamoten Patrick McHenry ifrågasatte SEC:s underlåtenhet att följa godtagbara rutiner vid hantering av krypto och anklagade ordföranden för att göra improviserade kommentarer som har svängt marknaderna. Gensler svarade att SEC:s åtgärder alltid har följt lagen om administrativa förfaranden.

Taggar:
SEC, USA
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.