Er Bitcoin minerne ved at kapitulere?

Bitcoin Dogs Betalingsmiddel
VERDENS FØRSTE BITCOIN-ICO PRESALE SLUTTER DEN 15. MARTS
Bitcoin Dogs Betalingsmiddel
VERDENS FØRSTE BITCOIN-ICO PRESALE SLUTTER DEN 15. MARTS

Er Bitcoin minerne ved at kapitulere?

By Dan Ashmore - Min. læsning (kort)

Noget, der altid er interessant, er at vurdere miningenBitcoin, og når det kommer til, hvad der sker med prisen og det bredere marked.

Minerne er trods alt dem, der modtager de mintede bitcoins efterhånden som blockchainen fortsætter med at vokse. At modtage denne indtægt i netværkets originale mønt betyder, at deres handlinger kunne være retningsledende.

Der sker dog noget bemærkelsesværdigt i øjeblikket. Hashraten, hvilket betyder mængden af datakraft, der bruges af Bitcoin-netværket – altså antallet af minere – lige nu stiger. Og den stiger meget.

Men til gengæld prisen falder samtidigt også.

Vi producerer den ene rekordhøje hashrate efter den anden. Prisen på Bitcoin er dog styrdykket, før mønten i løbet af de sidste par måneder begyndte at handle sidelæns omkring dette niveau på $20.000.

Dette er usædvanligt. Som diagrammet ovenfor viser, så faldt hashraten også sidste gang vi havde et voldsomt nedbrud tilbage i maj 2021. Dette er helt naturligt – igen, disse mineres indtægt er i Bitcoin, så hvorfor skulle mining aktiviteten ikke også falde som reaktion på et stort prisfald?

I stedet forbliver hashraten – og netværkets sværhedsgrad – høj. De fleste mener dog, at dette er en god ting. Og de har ret – jo højere en hashrate, jo mere sikkert er netværket. Og jo mere sikkert netværket er, jo sundere er Bitcoin.

Men giver dette mening? Lad os se på dette fra et økonomisk perspektiv. Sælger minerne ikke så meget, som de burde? Det ser ud til, mens vi gå krabbegang sidelæns efter dette styrtdyk, at minerne ikke er ved at give op. Man kunne pege på Ethereums skift til proof-of-stake tilbage i september, som grunden til at flere minere er blevet tiltrukket til Bitcoin, men datoerne stemmer dog ikke rigtigt overens.

Lad os tjekke om minerne sælger (graf via mystisk forskning).

Efter kapitulationen i sommers har de ikke rigtigt solgt. Men kunne dette dog snart ændre sig?

Jeg skrev for nylig om, hvordan jeg tror, at vi kunne være én begivenhed væk fra en grim rød lysestage hos Bitcoin. Når jeg kigger på de underliggende mining tal, så bliver jeg endnu mere nervøs. Men igen, dette er langt fra sikkert – og mere en mavefornemmelse – men lad os dog lige tjekke sidste gang vi havde en stigende hashrate i kombination med en faldende pris.

Midt i 2018 skete dette…og det var ikke godt.

Lad os zoome lidt nærmere ind på denne tidsperiode – ovenstående diagram er nemlig en smule hektisk. Hvis vi kigger på 2018, så kan vi se hvordan den samme hashrate med pumpende priser opstod på trods af prisfaldet. Og se så, hvad der skete med prisen i slutningen af 2018.

Så det er bekymrende. Og der er folk derude, der peger på dette som værende et negativt tegn. Men som alle, der følger med i mine analyser ved, så føler jeg mig dog ikke helt tryg ved at overføre de tidligere Bitcoin-cyklusser til i dag.

Ja, det skete i 2018. Men se bare på Bitcoin dengang. Havde du overhovedet hørt om mønten? Fordi det havde mange nemlig ikke – der var stadig tale om et nicheaktiv, der endnu ikke lavede støj i trad-fi-verdenen. For slet ikke at nævne, at makroklimaet er fuldstændigt anderledes i dag, hvor vi befinder os i et helt nyt renteparadigme. dette er et punkt, der heller aldrig bør glemmes, når man kigger på de tidligere cyklusser: Ingen af disse cyklusser fandt sted, mens vi befandt midt i et bredere bjørnemarked i økonomien.

Men samtidig er det ikke kun det faktum, at dette er sket før. For mit vedkommende er jeg bare en lille smule overrasket over, at minernes salg ikke er en lidt højere her, og ikke mindst at hashraten stiger så aggressivt.

Så afslutningsvis får denne indikator mig ikke til at skynde mig i retning af SÆLG-knappen. Men jeg kan dog godt lide at bruge mining tal som led i min bredere analyse, og dette er en mærkelig begivenhed. Og som jeg skrev i sidste uge, så frygter jeg, at denne krabbegang i nærheden af $20.000 kunne ende i en rød lysestage. Dette er et psykologisk vigtigt niveau, og når vi først bryder tilstrækkeligt meget under dette niveau, så vil der ikke være meget modstand.

Der er for mange variabler på det bredere marked, der nemt kunne gå galt, og Bitcoin har ikke mistet alt for meget op siden sommerens smittebølge – aktierne har faktisk præsteret dårligere. Denne underliggende mining aktivitet gør ikke meget for at dæmpe mine bekymringer, også selv hvis den ikke ligefrem fremhæver den.